Handige documenten voor incasso's en overschrijvingen

Weet u wat u moet doen om over te gaan op de Europese overschrijving, Europese incasso en IBAN-Acceptgiro? De documenten op deze pagina geven u informatie en handige tips.

Europese overschrijving

Het aanleveren van Europese overschrijvingen gebeurt in een batch. Het format voor het aanleveren van bulktransacties (batchbetalingen) is ISO 20022 XML. De Betaalvereniging Nederland heeft hiervoor 'Implementation Guidelines' opgesteld. Raadpleeg daarnaast het addendum van RegioBank. Dit is met name relevant als u speciaal voor uw bedrijf ontwikkelde software gebruikt.

Implementation guidelines Betaalvereniging Nederland (pdf)

Europese incasso

Het aanleveren van Europese incasso's gebeurt in een batch. De Betaalvereniging Nederland heeft hiervoor 'Implementation Guidelines' opgesteld. Raadpleeg daarnaast het addendum van RegioBank. Dit is met name relevant als u speciaal voor uw bedrijf ontwikkelde software gebruikt.

Implementation guidelines Betaalvereniging Nederland (pdf)

Voor de Europese incasso kunt u zelf een machtigingsformulier ontwerpen. Het formulier moet een aantal vaste invulmogelijkheden bevatten. U kunt ook gebruik maken van de standaard machtigingsformulieren, ook wel 'stoplichtkaarten' genoemd.

Aparte code als uw Europese incasso wordt geweigerd

Kan uw Europese incasso niet worden geïncasseerd? Dan ziet u aan de ‘reasoncode’ op uw uitvallijst of in uw financiële boeking, wat daarvan de oorzaak is. Als de reasoncode SL01 is dan gaat het om een consumentenbeschermende maatregel, zoals de Goedkeuringslijst, een blokkade of een beperking. Een beperking is bijvoorbeeld een maximaal bedrag per incasso transactie of een maximaal aantal incasso’s binnen een bepaalde periode. Neem contact op met uw klant om te vragen wat precies de reden is.

Meer over incasseren bij klanten

Automatisch incasseren bij klanten