Incasso weigeren

Het kan soms gebeuren dat een bedrijf zonder uw toestemming (machtiging) geld van uw rekening wil afschrijven. U kunt deze geplande incasso weigeren, zodat het bedrag niet van uw zakelijke betaalrekening wordt afgeschreven.

Geplande incasso’s weigeren

Het weigeren van een aangekondigde standaard incasso kan op de volgende manieren.

1. Via Mijn RegioBank Zakelijk

  1. Log in op Mijn RegioBank Zakelijk.
  2. Ga naar 'Incasso' > ‘Incasso overzicht’ > tabblad 'Ingeplande incasso's'.
  3. Selecteer de transactie en kies 'Incasso weigeren'.

U kunt een ingeplande incasso weigeren tot 11.00 uur op de incassodatum.

Heeft u nog geen Mijn RegioBank Zakelijk?

Vraag Mijn RegioBank Zakelijk aan

2. Via de Mobiel Bankieren app

  1. Log in in de Mobiel Bankieren app en kies uw rekening
  2. Ga naar het tabblad 'Gepland'
  3. Selecteer de transactie en kies voor 'Incasso weigeren'

3. Via uw Zelfstandig Adviseur

Ook bij uw Zelfstandig Adviseur kunt u uw incasso's weigeren. Maak een afspraak met adviseur.

Let op: wilt u een incasso weigeren? Dan moet u dit uiterlijk om 12.00 uur op de laatste werkdag vóór de incassodatum bij uw Zelfstandig Adviseur regelen.

Pas op voor betalingsachterstanden

Houd er rekening mee dat het weigeren van een incasso als gevolg kan hebben dat u een betalingsachterstand oploopt bij het bedrijf.

Meer over incasso's

Incasso terugboeken (storneren)

Incasso (de)blokkeren of beperken