Incasso weigeren


Het kan soms gebeuren dat een bedrijf zonder je toestemming (machtiging) geld van je rekening wil afschrijven. Je kunt deze geplande incasso weigeren, zodat het bedrag niet van je zakelijke betaalrekening wordt afgeschreven.

Geplande incasso’s weigeren

Het weigeren van een aangekondigde standaard incasso kan op de volgende manieren.

1. Via Mijn RegioBank Zakelijk

  1. Log in op Mijn RegioBank Zakelijk.
  2. Ga naar 'Incasso's' > ‘Incasso overzicht’ > tabblad 'Ingepland'.
  3. Selecteer de transactie en kies 'Weigeren'.

Je kunt een ingeplande incasso weigeren tot 11 uur op de incassodatum.

Heb je nog geen Mijn RegioBank Zakelijk?

Vraag Mijn RegioBank Zakelijk aan

2. Via de RegioBank app

  1. Log in in de RegioBank app en kies je rekening.
  2. Kies voor 'Kijk vooruit'.
  3. Selecteer de incasso en kies in het getoonde detailscherm voor ‘Weigeren'.

3. Via je zelfstandig adviseur

Ook bij je zelfstandig adviseur kun je jouw incasso's weigeren. Maak een afspraak met je adviseur.

Let op: wil je een incasso weigeren? Dan moet je dit uiterlijk om 12 uur op de laatste werkdag vóór de incassodatum bij je zelfstandig adviseur regelen.

Pas op voor betalingsachterstanden

Houd er rekening mee dat het weigeren van een incasso als gevolg kan hebben dat je een betalingsachterstand oploopt bij het bedrijf.

Meer over incasso's

Incasso terugboeken (storneren)

Incasso (de)blokkeren of beperken