Incasso weigeren


Het kan soms gebeuren dat een bedrijf zonder je toestemming (machtiging) geld van je rekening wil afschrijven. Je kunt deze geplande incasso weigeren, zodat het bedrag niet van je zakelijke betaalrekening wordt afgeschreven.

Zo kan je geplande incasso’s weigeren

Het weigeren van een aangekondigde standaard incasso kan op de volgende manieren.

1. Via Mijn RegioBank Zakelijk

  1. Log in op Mijn RegioBank Zakelijk.
  2. Kies voor 'Zelf regelen'.
  3. Klik op 'Rekeningen'.
  4. Kies voor 'Incasso's beheren'.
  5. Selecteer de transactie en kies voor 'Weigeren'.

Of ga naar je rekening > tabblad Details > Incasso's beheren.
Let op: je kunt een ingeplande incasso weigeren tot 11 uur op de incassodatum.

2. Via de RegioBank app

  1. Log in in de RegioBank app en kies je rekening.
  2. Kies voor 'Kijk vooruit'.
  3. Selecteer de incasso en kies in het getoonde detailscherm voor ‘Weigeren'.

3. Via je zelfstandig adviseur

Ook bij je zelfstandig adviseur kun je jouw incasso's weigeren. Maak een afspraak met je adviseur.
Let op: regel het weigeren van een incasso uiterlijk om 12 uur op de laatste werkdag vóór de incassodatum bij je zelfstandig adviseur.

Pas op voor betalingsachterstanden

Houd er rekening mee dat het weigeren van een incasso als gevolg kan hebben dat je een betalingsachterstand oploopt bij het bedrijf.

Meer over incasso's

Incasso terugboeken (storneren)

Incasso (de)blokkeren of beperken