Incasso (de)blokkeren of beperken

Wilt u niet (meer) dat een bedrijf automatisch een bedrag van uw zakelijke betaalrekening afschrijft? Of heeft u geen machtiging voor incasso afgegeven aan een bedrijf dat toch geld van uw zakelijke rekening afschrijft? Dan kunt u uw machtiging intrekken, een incasso blokkeren of een incasso beperken. Ook is het mogelijk om incasso’s weer te deblokkeren.

Uw machtiging intrekken

Als u een machtiging wilt intrekken kunt u contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

Incasso blokkeren

Wordt zonder uw toestemming geld van uw rekening afgeschreven? Of heeft u bij een bedrijf meer incasso's lopen? Dan kunt u zelf de incasso direct blokkeren.

Incasso beperken

Wilt u een incasso niet volledig blokkeren, maar er wel voor zorgen dat een bedrijf niet meer kan incasseren dan is afgesproken? Dan kunt u de incasso beperken via Mijn RegioBank Zakelijk of via uw Zelfstandig Adviseur. Alle incasso’s die hoger uitvallen dan dat bedrag worden niet afgeschreven. Ook kunt u een maximum aantal incasso’s per maand opgeven.

Pas op voor betalingsachterstanden bij incasso beperken

Houd er altijd rekening mee dat een afschrijving hoger kan uitvallen dan u verwacht. Denk aan een telefoonrekening of een extra incasso voor de jaarafrekening van uw energiebedrijf. Kan een organisatie of leverancier door uw toedoen geen geld afschrijven? Dan krijgt u een betalingsachterstand.

Hoe u een incasso kunt blokkeren of beperken

1. Via Mijn RegioBank Zakelijk

  1. Log in op Mijn RegioBank Zakelijk.
  2. Ga naar 'Incasso' > ‘Incasso overzicht’ > tabblad 'Ingeplande incasso's' of tabblad 'Uitgevoerde incasso's'.
  3. Selecteer de transactie en kies 'Incassant toevoegen aan blokkadelijst'

Alle incasso’s die u blokkeert of beperkt, vindt u onder 'Incasso' > 'Incasso overzicht' > 'Mijn incassolijst'.

Meer over de blokkadelijst

Heeft u nog geen Mijn RegioBank Zakelijk?

Vraag Mijn RegioBank Zakelijk aan

2. Via uw Zelfstandig Adviseur

Ook bij uw Zelfstandig Adviseur kunt u een incasso blokkeren of beperken. Samen met uw adviseur vult u een 'opdrachtformulier' in. Binnen een paar werkdagen kan het bedrijf geen bedragen meer afschrijven van uw zakelijke betaalrekening.

Maak een afspraak

Blokkering opheffen (deblokkeren)

Wilt u dat een bedrijf toch weer geld van uw rekening kan afschrijven? U kunt een incassoblokkering opheffen via Mijn RegioBank Zakelijk of uw Zelfstandig Adviseur.

Een land (de)blokkeren

U kunt ook alle incasso’s uit één land (de)blokkeren. U kunt een land alleen blokkeren via uw Zelfstandig Adviseur, dus niet via Mijn RegioBank Zakelijk. Samen met uw adviseur vult u een 'opdrachtformulier' in.

Alle bedrijven met de doorgegeven landcode in het rekeningnummer (de)blokkeren wij voor u. Tip: U kunt aan de eerste twee letters van het IBAN rekeningnummer zien naar welk land geld van uw rekening wordt afgeschreven. Voor Duitsland is dit bijvoorbeeld DE.

Meer over incasso's

Incasso terugboeken (storneren)

Incasso weigeren