Blokkade- en goedkeuringslijst voor incasso's

U kunt bij uw zakelijke rekening van RegioBank incasso’s standaard weigeren en uitzonderingen toestaan. U zet dan bedrijven die niet of juist wel mogen afschrijven op een blokkadelijst of goedkeuringslijst.

  De blokkade- en goedkeuringslijst zijn niet bruikbaar voor B2B incasso's.

  Blokkadelijst

  Op de blokkadelijst zet u welke partijen geen geld van uw rekening mogen afhalen. Incasso’s van de bedrijven op uw lijst worden automatisch geweigerd.

  Uitgangspunt is dus dat alle incasso’s uitgevoerd worden, tenzij ze op uw blokkadelijst staan. Uiteraard moet u voor iedere incasso wel een machtiging hebben afgegeven aan de incasserende partij.

  Opties voor blokkadelijst

  Per bedrijf op uw blokkadelijst kunt u kiezen voor het invullen van 1 of meer van de volgende opties:

  • Maximumbedrag per incasso
  • Maximaal aantal incasso's per maand
  • Einddatum

   Goedkeuringslijst

   Andersom werkt ook: u kunt ervoor kiezen om alleen incasso’s toe te staan van bedrijven die op uw goedkeuringslijst staan.

   Uitgangspunt is dus dat alle incasso’s niet uitgevoerd worden, alleen die van bedrijven die op uw goedkeuringslijst staan. U moet hiervoor het bedrijf machtigen en op uw goedkeuringslijst zetten.

   Pas op voor betalingsachterstanden

   Wilt u de goedkeuringslijst gebruiken en vergeet u een incassomachtiging toe te voegen aan uw goedkeuringslijst? Dan loopt u het risico dat u een betalingsachterstand oploopt.

   Goedkeuringslijst aanpassen bij incasso-opdracht van nieuw bedrijf

   Heeft u een goedkeuringslijst aangemaakt, dan sturen we u een e-mail als wij een incasso-opdracht ontvangen van een bedrijf dat nog niet op deze lijst staat.

   Als het bedrijf deze incasso van uw rekening mag afschrijven, voegt u de incasso eerst toe aan uw goedkeuringslijst. U regelt dat via uw Incasso-overzicht in Mijn RegioBank Zakelijk. Dit kan tot uiterlijk 11.00 uur op de dag dat het bedrag wordt afgeschreven.

   Doet u niets? Dan weigeren wij de incasso-opdracht op de incassodatum. Het bedrag wordt dan niet afgeschreven van uw rekening.

   Blokkadelijst of goedkeuringslijst maken en wijzigen

   U beheert zelf eenvoudig uw blokkadelijst of goedkeuringslijst. Voeg bedrijven of machtigingen voor incasso toe of verwijder ze van uw lijst.

   Via Mijn RegioBank Zakelijk

   1. Log in op Mijn RegioBank Zakelijk.

   2. Ga naar ‘Incasso’s’.

   3. Ga naar ‘Incasso overzicht'.

   4. Kies voor de tab ‘Instellingen’.

   5. U kunt nu incasso’s toevoegen aan uw blokkadelijst of goedkeuringslijst.

   Heeft u nog geen Mijn RegioBank Zakelijk?

   Vraag Mijn RegioBank Zakelijk aan

   Via uw Zelfstandig Adviseur

   Als u geen toegang heeft tot Mijn RegioBank Zakelijk kunt u met vragen over incasso's ook bij uw adviseur terecht.

   Maak een afspraak

   Meer informatie

   Incasso weigeren

   Incasso terugboeken (storneren)

   Incasso (de)blokkeren of beperken

   Mijn RegioBank Zakelijk aanvragen

   Veilig bankieren