De Volksbank treft compensatieregeling voor klanten met een doorlopend consumptief krediet

Kantoor van de Volksbank

De Volksbank N.V. (de Volksbank) gaat particuliere klanten van SNS en RegioBank compenseren die gedurende de looptijd teveel rente hebben betaald op hun doorlopend consumptief krediet.

Het oordeel van Kifid dat diverse banken bij de berekening van de variabele rente op het doorlopend consumptief krediet de marktrente onvoldoende hebben gevolgd, was aanleiding voor de Volksbank om een inventarisatie te maken of dit zich ook voor onze klanten heeft voorgedaan. Hieruit is gebleken dat de in rekening gebrachte rente over het algemeen de marktrente volgde, maar ook dat een deel van de klanten teveel rente heeft betaald.

In de aankomende tijd zal de Volksbank in overleg met de Consumentenbond de compensatieregeling uitwerken. Klanten van SNS of RegioBank die in aanmerking komen voor compensatie, krijgen in het eerste kwartaal van 2022 meer informatie en hoeven op dit moment geen actie te ondernemen.

De Volksbank neemt voor de compensatieregeling en de uitvoering hiervan een voorziening van
€ 15 miljoen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Corporate Communicatie Investor Relations
Harmen van der Schoor
harmen.vanderschoor@devolksbank.nl
Mobiel: 06 - 10 11 73 63
Jacob Bosscha
jacob.bosscha@devolksbank.nl
Telefoon: 030 - 291 42 46
Daphne Andriesse
daphne.andriesse@devolksbank.nl
Mobiel: 06 - 30 21 49 52
Davey Hak
davey.hak@devolksbank.nl
Telefoon: 030 - 291 48 07

Over de Volksbank N.V.

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl

Disclaimer

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven door de Volksbank N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als je geen persberichten van de Volksbank N.V. wilt ontvangen, dan kun je een e-mail sturen naar pers@devolksbank.nl.