Hoogste ‘groene scores’ voor Volksbank en haar merken

Op 25 mei 2023 maakte de Eerlijke Bankwijzer bekend dat uit hun onderzoek de Volksbank en haar merken, ASN Bank, SNS Bank, BLG wonen en RegioBank wederom de hoogste groene scores hebben van alle banken in Nederland. De Eerlijke Bankwijzer is een onafhankelijke maatstaf die laat zien in hoeverre banken duurzaam bezig zijn. 

RegioBank is niet alleen een buurtzame bank, we hebben ook een duurzaam beleid. Als onderdeel van de Volksbank hebben we in 2017 het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank overgenomen en toegepast op al onze activiteiten en processen.  

Waarom is dit belangrijk? 

RegioBank is er voor de hele familie. Generatie op generatie bankiert bij RegioBank. We willen eraan bijdragen de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we ons als doel gesteld dat al onze leningen en beleggingen in 2030 netto klimaatneutraal zijn. We werken hieraan door onze klanten te helpen hun huis te verduurzamen en als we geld investeren in alternatieve energiebronnen. 

Lees meer over de scores van de Eerlijke Bankwijzer op de website van de Volksbank