Handige rekenhulp: de Opbouwmonitor

Heeft u een Beleggingshypotheek bij RegioBank met duurzame ASN Fondsen? In Mijn RegioBank en de Mobiel Bankieren app vindt u een handige rekenhulp: de Opbouwmonitor. Deze laat zien of u met de huidige waarde van uw beleggingen en uw eventuele inleg straks (een deel van) uw hypotheek kunt aflossen.

Hoe de Opbouwmonitor werkt, leest u hieronder. Ook leest u hoe we de verwachte rendementen berekenen.

Goed om te weten: De berekening is een verwachting voor de toekomst, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Zo werkt de Opbouwmonitor

In Mijn RegioBank of de Mobiel Bankieren app gaat u naar de portefeuille van uw beleggingsrekening. Bovenaan de pagina klikt u op de Opbouwmonitor. Als de Opbouwmonitor is geopend, ziet u in uw opbouwplan:

  • Welk bedrag u op einddatum met de opbrengst van uw beleggingen moet aflossen

  • Of u elke maand inlegt en hoeveel

  • Met welk fonds de Opbouwmonitor rekent

U ziet direct of u op koers ligt met uw beleggingen. Ligt u niet op koers? Dan kunt u uw opbouwplan aanpassen.

Uw opbouwplan aanpassen

Uw opbouwplan aanpassen is heel makkelijk. Bijvoorbeeld door uw inleg te verhogen en/of in een ander fonds te beleggen. U kunt kiezen uit 5 mixfondsen met oplopend risico en rendement.

Beleggen in een ander fonds

Op de overzichtspagina vindt u de verwachte rendementen én risico’s van elk mixfonds voor een gemiddeld, goed en slecht jaar. Elk fonds heeft een eigen verhouding tussen risico, rendement en kosten. Hoe offensiever het fonds, hoe meer er in aandelen wordt belegd en hoe hoger het verwachte rendement is. Het risico neemt dan ook toe.

Gemiddeld jaar: Dit is het mogelijke rendement na aftrek van fondskosten in een gemiddeld scenario met een looptijd van 10 jaar.

Goed jaar: Dit is het mogelijke rendement na aftrek van fondskosten in een goed scenario gedurende 1 jaar. U heeft ongeveer 10% kans op een hoger rendement en ongeveer 90% kans op een lager rendement.

Slecht jaar: Dit is het mogelijke rendement na aftrek van fondskosten in een slecht scenario gedurende 1 jaar. U heeft ongeveer 90% kans op een hoger rendement en ongeveer 10% kans op een lager rendement.

Hoe berekenen we uw verwachte rendementen?

Deze scenario’s worden berekend door Ortec Finance. Bij de berekeningen kijkt Ortec Finance naar rendementen uit het verleden. Ook maken ze een inschatting van toekomstige ontwikkelingen door naar verschillende economische scenario’s te kijken. Deze economische scenario’s worden regelmatig geactualiseerd.

Belangrijk: Vergelijk alle mixfondsen met elkaar om een goede keuze te kunnen maken.

Wat gebeurt er als u een ander fonds kiest en/of uw inleg verhoogt?

Wanneer u een ander fonds kiest en/of uw periodieke inleg verhoogt, laat de Opbouwmonitor het verwachte resultaat zien na wijzigingen bij de verschillende koersontwikkelingen. U ziet of u volgens de verwachting uw benodigde hypotheekbedrag kunt behalen.

Hoe berekenen we uw verwachte eindbedrag?

De scenario’s worden berekend door Ortec Finance. Bij de berekeningen kijkt Ortec Finance naar rendementen uit het verleden. Ook maken ze een inschatting van toekomstige ontwikkelingen door naar verschillende economische scenario’s te kijken. Deze economische scenario’s worden regelmatig geactualiseerd. Sluit het nieuwe opbouwplan aan bij uw verwachting? Sla dan uw nieuwe opbouwplan op door het te ondertekenen in Mijn RegioBank of de app. Sluit het niet aan bij uw verwachting? Pas uw opbouwplan dan nog een keer aan.

Uw nieuwe opbouwplan

Heeft u akkoord gegeven op uw nieuwe opbouwplan? Dan gaan we uw veranderingen verwerken.

Heeft u ervoor gekozen om uw periodieke inleg te verhogen?

Dan wordt uw hypotheekincasso aangepast. Dit gebeurt per de eerste van de volgende maand. Heeft u de wijziging aan het einde van de maand doorgevoerd en is de incasso al verzonden? Dan verwerken we uw wijziging een maand later.

Heeft u een ander mixfonds gekozen?

Dan wordt het fonds omgewisseld zodat u in het gekozen mixfonds gaat beleggen. Goed om te weten: deze wijziging ondertekent u apart. Als u periodiek inlegt, wordt dat bedrag in het nieuwe fonds belegd.