Beslag op je huis

Heb je een schuld én een eigen huis? Dan kan een schuldeiser beslag leggen op je huis. Een schuldeiser die beslag legt op je huis, noemen we een beslaglegger.

Het beslag wordt gelegd door een deurwaarder. Omdat jouw hypotheek bij ons loopt, informeert de deurwaarder ons hier ook over. Ook laat de deurwaarder het beslag inschrijven bij het Kadaster.

Wat betekent beslag op je huis voor jou?

Als beslag op je huis ligt, kan de beslaglegger je huis laten veilen als je jouw schuld niet betaalt of geen betaalafspraak maakt. Met de verkoopopbrengst uit de veiling wordt eerst de hypotheek ingelost. Met het geld dat overblijft wordt de beslaglegger betaald. Sommige schuldeisers hebben een voorrangspositie. Dat betekent dat zij altijd de schuld of een gedeelte daarvan betaald krijgen uit de verkoopopbrengst.

Wat doen wij als beslag op je huis wordt gelegd?

Jou informeren

Krijgen we bericht dat beslag is gelegd op jouw huis? Dan sturen we je een brief. In de brief leggen we je uit wat de gevolgen kunnen zijn van het beslag. Een gevolg kan zijn dat we je hypotheek opeisen. Dat betekent dat je het hele bedrag van de hypotheek in één keer terug moet betalen. Of dat we misschien je huis moeten veilen, als je geen afspraken met de beslaglegger maakt.

Veiling overnemen

Door beslag te leggen op een huis, krijgt een schuldeiser het recht om het huis te veilen. De bank waar de hypotheek loopt, heeft het recht om de veiling over te nemen van de beslaglegger. In plaats van dat de beslaglegger je huis laat veilen, kunnen wij hier dan opdracht voor geven als het moet. Het voordeel hiervan is, dat we er alles aan kunnen doen om een zo hoog mogelijke prijs voor je huis te krijgen. Zo werken we samen met ervaren notarissen en veilen we via een landelijk platform.

Krijgen we bericht als beslag is gelegd op jouw huis?

Dan sturen we ook de beslaglegger een brief. In de brief laten we de beslaglegger weten dat we de veiling overnemen. Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan vragen we een deurwaarder om dit bij de beslaglegger te melden. Dit zijn we verplicht op grond van de voorwaarden van NHG. Dit doen we ook in de uitzonderlijke situatie dat een beslaglegger daarom vraagt.

De beslaglegger kan ons vragen om je huis te veilen.

Verwachten we op basis van een recent taxatierapport dat de beslaglegger niet uit de verkoopprijs kan worden betaald? Bijvoorbeeld omdat de verkoopwaarde bij een veiling lager is dan de uitstaande hypotheek, inclusief rente en kosten. Dan gaan we in overleg met de deurwaarder om te proberen de veiling te voorkomen.

Kosten

Voor de verwerking van het beslag en alle werkzaamheden die daarbij horen, brengen we administratiekosten in rekening. Als we ook een deurwaarder moeten inschakelen, berekenen we die kosten ook aan jou door. De kosten worden via je hypotheek geïncasseerd.

Voorkom de veiling van je huis

Een schuldeiser legt beslag, omdat hij wil dat je de schuld terugbetaalt. Daarvoor hoeft het niet per se tot een veiling te komen. Blijf in gesprek met je schuldeiser en probeer betaalafspraken te maken die je na kunt komen.

Wij zijn er voor je

Heb je financiële stress?
Bel dan 030 - 291 43 35 of stuur een mail naar rustingeldzaken@regiobank.nl

Heb je betalingsproblemen?
Bel dan met Financiële Zorg 030 - 291 43 20. Of stuur een mail naar FinancieleZorgSupport@regiobank.nl. De medewerkers helpen je en zoeken samen met jou naar een oplossing.

Goed om te weten: wij werken niet met incassobureaus als je een betalingsachterstand hebt. Ook leggen we geen loonbeslag.

Naar Financiële Zorg