Restschuldfinanciering

Is je huis bij verkoop minder waard dan je openstaande hypotheek? Dan staat je huis ‘onder water’ en heb je na verkoop een restschuld. Met de RegioBank Restschuldfinanciering kun je onder voorwaarden een restschuld meefinancieren als je toch wilt verhuizen.

Goed om te weten: je sluit de RegioBank Restschuldfinanciering af via je zelfstandig adviseur van RegioBank. De adviseur vertelt je altijd van tevoren wat de kosten zijn voor het advies en het afsluiten van een hypotheek. Bespreek met je adviseur of de restschuldfinanciering past bij jouw persoonlijke situatie.

Zo werkt de RegioBank Restschuldfinanciering

Met de RegioBank Restschuldfinanciering neem je je restschuld mee naar je nieuwe huis.

 • De restschuldfinanciering is een lineaire hypotheek die je binnen maximaal 15 jaar helemaal aflost. Het kan zijn dat er voor jou een kortere looptijd geldt: dit hangt af van de hoogte van je inkomen.
 • Je lost elke maand hetzelfde bedrag af, waardoor je tijdens je rentevaste periode steeds minder rente betaalt. Hierdoor dalen je maandlasten.
 • Je kunt kiezen uit rentevaste perioden van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 en 15 jaar.
 • Je leent meer dan 100% van de waarde van je nieuwe huis.
 • Je mag je restschuld tot maximaal € 30.000 meefinancieren. De restschuldfinanciering mag samen met je nieuwe hypotheek maximaal 110% van de waarde van je huis zijn.

Let op: je hebt meer risico op een nieuwe restschuld

Met een restschuldfinanciering leen je meer dan de waarde van je nieuwe huis. Als de waarde van je nieuwe huis niet stijgt en je moet je nieuwe huis verkopen, dan heb je weer een restschuld bij die verkoop. Hoeveel dit is, hangt af van het bedrag dat je op dat moment hebt afgelost. Wanneer de waarde van je nieuwe huis daalt, heb je een risico op een hogere restschuld.

Restschuld en een hypotheek met NHG

Als je de restschuld met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wil financieren, dan kan dat alleen als de hypotheek waarvoor je een restschuld hebt ook met NHG was. Bij een restschuldfinanciering met NHG mag je totale hypotheek niet hoger zijn dan het maximale hypotheekbedrag dat NHG op dat moment hanteert.

Voorwaarden restschuldfinanciering

Om in aanmerking te komen voor een restschuldfinanciering moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Dit zijn de belangrijkste:

 • Je neemt je restschuld mee naar je nieuwe huis die je financiert met een hypotheek van RegioBank.
 • Je inkomen moet hoog genoeg zijn om de extra maandlasten te kunnen betalen.
 • Je oude huis is definitief verkocht, anders kunnen we de restschuld niet vaststellen.
 • De restschuld mag maximaal € 30.000 zijn. Heb je al een restschuldfinanciering bij ons? Dan kun je in enkele gevallen meer dan € 30.000 lenen, dit hangt af van je persoonlijke situatie. Neem hiervoor contact op met je zelfstandig adviseur.
 • Je nieuwe hypotheek en je restschuld samen moeten hoger zijn dan 100% van de waarde van je nieuwe huis. Is dit lager? Dan kom je niet in aanmerking voor een restschuldfinanciering. In dit geval kun je je restschuld meefinancieren in je nieuwe hypotheek, wanneer jouw inkomen hiervoor hoog genoeg is.
 • Je hypotheek en je restschuldfinanciering samen mogen niet hoger zijn dan 110% van de waarde van het huis.

Voorbeeld

Stel, je hebt een restschuld van € 30.000 die ontstaan is bij de verkoop van je oude huis. Je wilt een nieuw huis kopen met een waarde van € 250.000. Je sluit hiervoor een hypotheek van € 250.000 bij RegioBank af. Samen met de restschuld van € 30.000 is je nieuwe hypotheek € 280.000.

Je nieuwe hypotheek samen met de restschuld is meer dan 110% van de waarde van je nieuwe huis. Je kunt je restschuld dus niet meenemen naar je nieuwe huis. Is je restschuld € 25.000 of lager? Dan wordt je nieuwe hypotheek samen met je restschuld € 275.000. Dan kun je je restschuld wel meenemen naar je nieuwe huis.

Extra aflossen

Je mag extra aflossen op je restschuldfinanciering. Bij ons kun je als service onbeperkt aflossen met eigen geld. Wil je aflossen met geleend geld, dan betaal je meestal een vergoeding voor het renteverlies van de bank. Als je extra aflost, wordt je maandbedrag lager.

Extra aflossen met een schenking

Heb je een restschuld? Je ouders kunnen misschien helpen als ze jou een bedrag schenken. Ben jij, of je partner, tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunnen je ouders onder voorwaarden 1 keer een hoger bedrag belastingvrij schenken. Die schenking mag je ook gebruiken om een restschuld van je eigen huis af te lossen.

Informatie over hypotheekrenteaftrek?

Je kunt de rente die je betaalt over een RegioBank Restschuldfinanciering onder voorwaarden aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Dit kan voor maximaal 15 jaar en alleen als de restschuld is ontstaan ná 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018. Goed om te weten: je kunt steeds minder rente aftrekken bij je aangifte, omdat je steeds minder rente betaalt.

Lees meer over de voorwaarden

Meer over wonen en je hypotheek

Een ander huis kopen

Stappenplan Ander huis kopen

RegioBank team

Onafhankelijk hypotheekadvies

Onze adviseurs helpen je graag met je hypotheek, ook als je een restschuld hebt.