Restschuld

Levert uw huis bij verkoop minder op dan het openstaande bedrag van uw hypotheek? Dan heeft u een restschuld. Dit heet ook wel het ‘verkoopverlies’.

Uw huis verkopen met een restschuld

Wilt u uw huis verkopen met een restschuld? Maar heeft u niet voldoende eigen financiële middelen om uw restschuld af te lossen, zoals spaargeld of een (belastingvrije) schenking? Dan lijkt verhuizen onmogelijk. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn. Een restschuldfinanciering kan een oplossing bieden. Ook als u nu nog geen hypotheek bij RegioBank heeft. Uw Zelfstandig Adviseur kan er in een persoonlijk gesprek meer over vertellen.

Restschuldfinanciering in het kort

 • Een restschuldfinanciering is een lening naast uw hypotheek bij RegioBank.
 • Er gelden bepaalde voorwaarden (zie hieronder).

Restschuld meefinancieren

Met een restschuldfinanciering neemt u uw restschuld mee naar uw nieuwe woning. De restschuld betaalt u af met een lineaire hypotheek in maximaal 15 jaar. Zo spreidt u de aflossingen van uw restschuld. U lost iedere maand een vast bedrag af. Het rentebedrag daalt, omdat uw schuld maandelijks kleiner wordt.

Voorwaarden restschuldfinanciering

Voor de restschuldfinanciering moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste:

 • U neemt uw restschuld mee naar uw nieuwe woning, gefinancierd met een nieuwe hypotheek van RegioBank
 • De nieuwe hypotheek is verstrekt of we verstrekken de restschuldfinanciering samen met de nieuwe hypotheek
 • U kunt maximaal € 30.000 restschuld financieren
 • Neemt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, dan kunt u tot het maximale NHG bedrag mee financieren.

  Restschuld hypotheek berekenen

  Om de hoogte van uw restschuld te berekenen, bepaalt u eerst een reële verkoopprijs van uw huis. Hiervoor kunt u een makelaar vragen om een gratis waardebepaling te doen. Trek hiervan uw openstaande hypotheek af en de verwachte verkoopkosten van uw huis, zoals de makelaarskosten. Zo kunt u een inschatting maken van de restschuld die u kunt verwachten.

  Rekenvoorbeeld

  Stel, u heeft een hypotheek afgesloten van € 475.000 voor de koop, verbetering en onderhoud van uw woning. Hierop heeft u € 25.000 afgelost. U heeft dus nog € 450.000 aan hypotheek. Uw huis levert momenteel € 440.000 op. Uw makelaar rekent 1,38% over deze verkoopprijs voor zijn diensten: zo'n € 6.072. Hiermee komt uw restschuld op € 16.072 (€ 440.000 -/- € 450.000 -/- € 6.072).

  Is een restschuld aftrekbaar?

  U mag de rente van uw fiscale restschuld maximaal vijftien jaar aftrekken bij uw belastingaangifte. Voorwaarde is wel dat de restschuld is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. En dat u uw hypotheek heeft gebruikt voor uw woning en bijvoorbeeld niet voor een auto. Is uw restschuld ontstaan na 1 januari 2018? Dan kunt u de rente niet aftrekken bij uw belastingaangifte.

  Een restschuld met NHG

  Heeft u een  hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie? En wilt u uw huis verkopen omdat u uw hypotheek niet meer kunt betalen. Dan kan uw restschuld onder voorwaarden worden kwijtgescholden. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden, u werkloos of arbeidsongeschikt raakt of uw partner komt te overlijden.

  Lees meer over de voorwaarden

  Meer over wonen en uw hypotheek

  Een ander huis kopen

  Stappenplan Ander huis kopen

  RegioBank team

  Onafhankelijk hypotheekadvies

  Onze adviseurs helpen u graag met uw hypotheek, ook als u een restschuld heeft.