Derde editie Nationale DorpenTop over belang regio’s

Op 15 juni organiseert RegioBank de derde editie van de jaarlijkse Nationale DorpenTop om het belang van alle regio’s in Nederland te benadrukken. Deze keer vindt het plaats in het Friese Warten. Tijdens de bijeenkomst in evenementenlocatie ‘de Laape’ gaan lokale ondernemers, landelijke en regionale politici, bestuurders en academici met elkaar in gesprek over de leefbaarheid in de regio. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die zich bij het onderwerp betrokken voelt.  

“Elk jaar toont de Nationale DorpenTop de kracht van de regio en hoe groot de gemeenschapszin in de streken is. Het evenement bewijst door inspirerende gesprekken en levendige debatten hoe buurtzame initiatieven, vrijwilligers en lokale ondernemers zorgen voor de leefbaarheid in dorpen en kleine steden verspreid over Nederland. De potentie van de regio is enorm. Tegelijkertijd zien we dat de leefbaarheid door afnemende publieke voorzieningen onder druk staat en regionale verschillen toenemen. Hoe keren we met z’n allen deze trend? Ik nodig alle regiokenners uit om deel te nemen aan de Nationale DorpenTop en met ons en elkaar in gesprek te gaan over de sociale en economische vitaliteit in de regio,” aldus Rein Wispelweij, directeur van RegioBank.  

Programma 

De Nationale DorpenTop 2023 begint met een plenair programma onder leiding van Marijke Roskam. Aansluitend zijn er gesprekstafels over wat er op de Toekomstagenda van de Minister van Regiozaken moet komen te staan. We sluiten af met de Speld Live en een feestelijke netwerkborrel. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het evenement. De details van het programma worden in de eerste week van juni bekendgemaakt. 

Datum: donderdag 15 juni 2023 

Tijd: 14.00 tot 17.30 uur (Inloop start vanaf 13.30) 

Programma:  

  • 14.00 - 14.45 uur | Plenair programma  

  • 14.45 - 16.25 uur | RegioTafels: aanwezige regiokenners gaan met elkaar in gesprek over oplossingen voor beter wonen, werken en leven in de regio 

  • 16.25 - 16.35 uur | Wat moet er op de Toekomstagenda van de Minister van Regiozaken       komen te staan? 

  • 16.35 - 16.55 uur | De Speld Live

  • 16.55 - 17.30 uur | Feestelijke netwerkborrel 

Locatie: De Laape, in Warten, Friesland 

Toegang: Gratis 

Aanmelden: Ja

RegioTour 

In aanloop naar de Nationale DorpenTop haalt RegioBank-directeur Wispelweij in Friesland op wat de rest van Nederland van deze provincie kan leren. Zo gaat hij verspreid over drie dagen in gesprek met bewoners, ondernemers, wethouders en anderen die een actieve rol spelen in de Friese samenleving. Hij bezoekt onder andere wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel, Innovatiepact Fryslân, Doarpswurk, Arcadia en het Fries Sociaal Planbureau. De RegioTours vinden plaats op 17, 25 en 31 mei.