Extra geld storten op uw spaar- of spaarrekeninghypotheek

Waarom extra storten?

Met een extra storting in Mijn RegioBank kunt u de maandelijkse spaarpremie van uw spaar(rekening)hypotheek verlagen. Zelfstandig Adviseur Brigitte vertelt u hoe dit werkt.

Naar Mijn RegioBank

Goed om te weten: u kunt in Mijn RegioBank de looptijd van uw hypotheek niet verkorten. Wilt u wel de looptijd verkorten? Neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

Belangrijk om te weten voordat u uw verzoek aan ons stuurt

  • Extra storten is niet hetzelfde als extra aflossen op uw spaar(rekening)hypotheek. Bij extra storten legt u extra geld in op een spaarverzekering of spaarrekening. Bij extra aflossen betaalt u een deel van het openstaande hypotheekbedrag terug. Vraag uw adviseur welke optie het beste is in uw situatie.
  • De extra storting incasseren we van het incassorekeningnummer van uw hypotheek.
  • We incasseren de extra storting per de 1e van de gekozen maand. De incasso kan tot 6 werkdagen later uitgevoerd worden en zichtbaar zijn in uw betalingsoverzicht. De stortingsdatum blijft wel de 1e van de maand.
  • Zorg dat er op de 1e van de gekozen maand voldoende geld op uw rekening staat, anders kunnen we het bedrag niet automatisch incasseren.
  • Veel informatie over de spaar(rekening)hypotheek vindt u in de informatiewijzer 'Verzekering of spaarrekening bij uw hypotheek' (deze staat onderaan de pagina). Ook vindt u informatie over onder andere woningwaarde aanpassen en salderen op regiobank.nl.
  • Een extra storting kan fiscale gevolgen hebben. Wij raden u aan om de (fiscale) gevolgen met uw adviseur te bespreken voordat u een aanvraag instuurt. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

(Fiscale) regels voor het extra storten op een spaar(rekening)hypotheek

Voor een extra storting gelden strenge fiscale regels. Voor de Belastingdienst mag de hoogste premie of inleg per jaar nooit hoger zijn dan 10 keer de laagste inleg of premie. Dit is de bandbreedte. Om zeker te weten dat u binnen deze fiscale ruimte blijft, hanteren wij een veilige bandbreedte van 6 keer de laagste inleg. Dit wil zeggen dat het totaalbedrag van de extra storting en uw jaarlijkse inleg samen nooit meer mag zijn dan 6 keer de laagste inleg in een ander jaar. Voor de spaarhypotheek hanteren we de reguliere bandbreedte. Dan kunt u dus 10 keer de laagste inleg storten.

Voorbeeld: is uw (laagste) inleg € 100 per jaar? Dan mag uw extra storting nooit hoger zijn dan € 500. Samen met de jaarlijkse inleg is de hoogste grens van € 600 bereikt. Vraagt u een extra storting aan die over deze grens heengaat? Dan krijgt u een mail waarin staat wat u maximaal extra kunt storten en kunt u een extra storting doorgeven die binnen de bandbreedte past.

Wat gebeurt er na uw extra storting?

Nadat de storting op uw spaarverzekering of spaarrekening is bijgeschreven, berekenen en verlagen we de maandelijks te betalen spaarpremie. Als u de extra storting voor de 20e van de maand bij ons aanlevert, voeren wij de wijziging door per de 1e van de volgende maand.