Identificatie bij RegioBank

Wil je klant worden bij RegioBank? Daar zijn we blij mee! We mogen je volgens de wet alleen als klant accepteren, als we je identificeren via een geldig identiteitsbewijs.

Hoe identificeer ik mijzelf?

Je kunt jezelf identificeren door langs te gaan bij je zelfstandig adviseur van RegioBank met een geldig legimitatiebewijs.  

Met deze documenten kun je jezelf identificeren:

  • Een geldig paspoort.
  • Een geldige identiteitskaart (afgegeven in Nederland of EU-land).
  • Reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen.
  • Vreemdelingendocumenten die zijn afgegeven op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

Je legitimatiebewijs moet in het Engels of Nederlands zijn opgesteld (eventueel naast de taal van het land zelf).

Hoe zorg ik dat mijn kopie van mijn legitimatie alleen door RegioBank gebruikt wordt?

Schrijf op de kopie dat het een kopie is voor RegioBank. Vermeld daarnaast ook de datum. Het is belangrijk dat de pasfoto en je Burgerservicenummer zichtbaar zijn. Die hebben wij nodig.

Wettelijk vertegenwoordiger, mederekeninghouder of gevolmachtigde

We moeten iedereen identificeren die klant wil worden. Dit geldt ook voor degene met wie je een rekening wil delen (je mederekeninghouder) of wie je wilt machtigen (de gevolmachtigde).

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan vragen we je ouder of voogd (wettelijke vertegenwoordiger) om zich te laten identificeren.

Klant worden

Wil je graag klant worden bij RegioBank? Je zelfstandig adviseur helpt je graag om zorgeloos over te stappen.

Meer over onze betaalrekening