Identificatie bij RegioBank

Wilt u klant worden bij RegioBank? Daar zijn we blij mee! We mogen u volgens de wet alleen als klant accepteren, als we u identificeren via een geldig identiteitsbewijs.

Hoe identificeer ik mijzelf?

U kunt uzelf identificeren door langs te gaan bij uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank met een geldig legimitatiebewijs.  

Met deze documenten kunt u uzelf identificeren:

  • Een geldig paspoort.
  • Een geldige identiteitskaart (afgegeven in Nederland of EU-land).
  • Een geldig Nederlands rijbewijs.
  • Reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen.
  • Vreemdelingendocumenten die zijn afgegeven op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

Uw legitimatiebewijs moet in het Engels of Nederlands zijn opgesteld (eventueel naast de taal van het land zelf).

Hoe zorg ik dat mijn kopie van mijn legitimatie alleen door RegioBank gebruikt wordt?

Schrijf op de kopie dat het een kopie is voor RegioBank. Vermeld daarnaast ook de datum. Het is belangrijk dat de pasfoto en uw Burgerservicenummer zichtbaar zijn. Die hebben wij nodig.

Wettelijk vertegenwoordiger, mederekeninghouder of gevolmachtigde

We moeten iedereen identificeren die klant wil worden. Dit geldt ook voor degene met wie u een rekening wil delen (uw mederekeninghouder) of wie u wilt machtigen (de gevolmachtigde).

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan vragen we uw ouder of voogd (wettelijke vertegenwoordiger) om zich te laten identificeren.

Klant worden

Wilt u graag klant worden bij RegioBank? Uw Zelfstandig Adviseur helpt u graag om zorgeloos over te stappen.

Meer over onze betaalrekening