Houd uw codes geheim

Geef uw codes, zoals uw pincode, digicode en de gegevens van uw digipas, nooit aan anderen.

Bescherm uw codes

Zorg dat niemand uw beveiligingscodes te weten kan komen. Denk daarbij aan de pincodes voor uw betaalpas en creditcard, de pincodes voor uw Mobiel Bankieren app en digipas, en uw digicode. Houd ook de gegevens geheim waarmee u apps kunt betalen voor Apple, Android en Windows. 

Gebruik uw codes alleen zelf

Gebruik uw codes alleen zelf en op de manier die wij aangeven. U leest er meer over in de voorwaarden van de producten die u bij ons heeft.

Schrijf uw codes niet op

Schrijf of sla uw codes niet op. Kunt u ze echt niet onthouden? Dan mag u ze alleen bewaren in een vorm die u kunt ontcijferen. Bewaar die informatie niet bij uw betaalpas, creditcard of bij apparatuur waarmee u uw bankzaken regelt. 

Kies een moeilijke code

Kunt u zelf een beveiligingscode kiezen? Kies dan een code die niet makkelijk te raden is. Gebruik bijvoorbeeld geen geboortejaar, naam van een familielid of postcode.

Laat niemand meekijken

Zorg dat niemand kan meekijken als u uw beveiligingscodes intikt. Dat geldt voor uw pincodes en voor alle andere codes die u gebruikt bij elektronisch betalen en bij Mijn RegioBank of Mobiel Bankieren. 

Geef uw codes nooit door

Geef uw beveiligingscodes nooit door aan de telefoon, via e-mail of op een andere manier. RegioBank vraagt u nooit om uw codes, digipas, betaalpas of creditcard. Niet aan de telefoon, niet in een e-mail of sms en niet in een brief.

Meer over fraude voorkomen

Beveilig uw computer, tablet en mobiel

Geef codes en passen niet uit handen

Controleer uw rekeningen

Alles over veilig bankieren