RegioBank stopt met Eigen Huis Sparen

U heeft een Eigen Huis Sparen spaarrekening bij RegioBank. Vanaf 22 mei 2023 bieden we dit product niet meer aan. Per brief hebben we u hierover geinformeerd. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat betekent dit voor u?

  • Heeft u geen Basis Bankieren bij RegioBank? Dan beeindigen wij uw Eigen Huis Sparen spaarrekening en boeken we het saldo over naar de bij ons bekende en gecontroleerde tegenrekening.
  • Heeft u een brief gekregen waarin wij u vragen uw tegenrekening aan ons door te geven? U kunt tot 22 mei 2023 contact opnemen met uw Zelfstandig Adviseur om het juiste rekeningnummer door te geven.
  • Heeft u Basis Bankieren? In dit geval zetten wij uw rekening 22 mei 2023 om naar een Spaar-op-Maat Vrij rekening.

Veelgestelde vragen

Waarom stopt RegioBank met Eigen Huis Sparen?

Wij vinden het belangrijk dat onze producten en dienstverlening aansluiten bij de wensen van onze klanten. Eigen Huis Sparen past helaas niet meer in ons aanbod.

Per wanneer stoppen jullie met Eigen Huis Sparen?

Eigen Huis Sparen stopt per 22 mei 2023.

Ik heb een brief gekregen met de mededeling dat mijn tegenrekening niet bekend is, wat moet ik doen?

Via uw Zelfstandig Adviseur kunt u een juiste tegenrekening laten koppelen aan uw Eigen Huis Sparen rekening. Als u dat wilt kunt u dan ook direct deze rekening opheffen en het saldo laten overboeken naar uw nieuwe tegenrekening.

Waarom storten jullie het geld terug op mijn tegenrekening en openen jullie niet voor mij een nieuwe spaarrekening?

Op dit moment spaart u alleen met Eigen Huis Sparen bij RegioBank en heeft u geen betaalrekening bij ons. Uiteraard vinden we het fijn als u bij ons wilt blijven sparen. Met Basis Bankieren krijgt u één betaal- en één of meerdere spaarrekeningen voor een vast bedrag per maand. Via uw Zelfstandig Adviseur kunt u Basis Bankieren aanvragen. Als u dat doet voor 22 mei 2023 kan hij u ook direct helpen met het opheffen van uw Eigen Huis Sparen en het overboeken van het saldo naar uw nieuwe spaarrekening.

Ik heb een betaalrekening en/of een andere spaarrekening bij RegioBank, wat gebeurt er in mijn geval?

Uw Eigen Huis Sparen wordt op 22 mei 2023 omgezet naar een Spaar-op-Maat Vrij. Bekijk hier de voorwaarden van Spaar-op-Maat Vrij

Ik heb een brief ontvangen dat het geld per 22 mei 2023 wordt overgemaakt, maar ik wil al eerder over het geld beschikken. Kan dat?

Uiteraard kan dat. U kunt zoals gebruikelijk geld overboeken, maar via uw Zelfstandig Adviseur kunt u ook direct uw Eigen Huis Sparen laten opheffen als u dat wenst. Uw saldo wordt dan, inclusief de nog te ontvangen rente, overgeboekt naar uw tegenrekening. Anders dan voorheen, neemt u nu zonder beperkingen of kosten het geld van Eigen Huis Sparen op

In de brief werd mij gevraagd mijn tegenrekening door te geven, maar dat heb ik niet voor 22 mei 2023 gedaan. Wat nu?

We kunnen het saldo van uw Eigen Huis Sparen dan niet overboeken. We zetten daarom uw Eigen Huis Sparen om naar een geblokkeerde rekening. Deze heeft hetzelfde rekeningnummer, maar u kunt er geen geld op storten of van overboeken. De rekening is ook niet meer zichtbaar in uw Mijn RegioBank. U kunt de rekening alleen opheffen bij uw Zelfstandig Adviseur en uw saldo overboeken op de tegenrekening die u op dat moment opgeeft.

Ik heb niet op tijd gereageerd op de brief, ben ik nu het saldo op mijn spaarrekening kwijt?

Nee, het saldo op de rekening is en blijft uiteraard van u. Uw Eigen Huis Sparen is omgezet naar een geblokkeerde rekening. Deze kunt u opheffen bij uw Zelfstandig Adviseur. Het openstaand saldo wordt dan overgeboekt op de tegenrekening die u op dat moment opgeeft.

De rente op mijn nieuwe Sparen op Maat rekening wijkt af van de rente die ik ontvang bij Eigen Huis Sparen rekening, waarom is dat?

Eigen Huis Sparen kent één variabel rentetarief voor alle saldi tot € 100.000. Spaar-op-Maat Vrij kent ook een variabel tarief, maar dan met verschillende saldoklassen. De rente is variabel en kan dus wijzigen. Bekijk hier de actuele spaarrentes.

Eigen Huis Sparen is het enige product dat ik afneem van RegioBank, heb ik dan na het opheffen van de rekening ook geen toegang meer tot Mijn RegioBank?

Als uw Eigen Huis Sparen is opgeheven, heeft u inderdaad ook geen toegang meer tot Mijn RegioBank en jaaroverzichten. U heeft nog 56 dagen na het stopzetten van Eigen Huis toegang tot Mijn RegioBank.

Ik maak periodiek geld over naar Eigen Huis Sparen, wat gebeurt er met het geld zodra de rekening wordt opgeheven of omgezet naar Spaar-op-Maat Vrij?

Als Eigen Huis Sparen wordt opgeheven, bestaat deze rekening niet meer en komt de periodieke overboeking automatisch terug op de tegenrekening. Het is verstandig om deze automatische overboeking stop te zetten. Als uw rekening wordt omgezet naar een Spaar-op-Maat Vrij rekening, worden de periodieke overboekingen gewoon voortgezet omdat het rekeningnummer van de Spaar-op-Maat Vrij rekening hetzelfde blijft.