Junior Sparen

Je kunt Junior Sparen niet meer openen. Als je al Junior Sparen hebt, kun je deze rekening gewoon blijven gebruiken.

Junior Sparen is een eenvoudige en aantrekkelijke spaarrekening voor jongeren tot 15 jaar. De rente wordt jaarlijks in januari bijgeschreven op de Junior Spaarrekening.

Het maximaal te sparen bedrag per jaar is € 600. Ongeacht eventuele opnames en ongeacht of in voorgaande jaren minder dan € 600 per jaar werd ingelegd.

Kenmerken Junior Sparen

 • Looptijd maximaal 15 jaar (tot het 15e levensjaar van de rekeninghouder).
 • Variabele rente met jaarlijkse bijschrijving in januari (valutadatum 1 januari).
 • Maximum inleg van € 600 per kalenderjaar. Ongeacht eventuele opnames en ongeacht of in voorgaande jaren minder dan € 600 per kalenderjaar werd ingelegd.
 • Extra premie bij een minimale gemiddelde groei van het spaarsaldo van € 15 per kalenderjaar.
 • De premie is 1% per volledig gespaard kalenderjaar, met een maximum van 10%.
 • (Voortijdige) opname is mogelijk.
 • Je ontvangt rekeningafschriften.

Premie

 • De premie bedraagt 1% per volledig gespaard kalenderjaar met een maximum van 10%.
 • De premie wordt berekend over het tegoed (inclusief rente) per 31 december van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin de rekeninghouder vijftien jaar is geworden.
 • De premie wordt aan het einde van de maand dat de rekeninghouder 15 jaar is geworden bijgeschreven op de rekening.
 • Bij overlijden van de juniorspaarder bestaat altijd recht op premie.

Aandachtspunten

De Junior Spaarrekening wordt bij het bereiken van de 15 jarige leeftijd automatisch omgezet naar een Spaar-op-Maat rekening per de eerste van de volgende maand.

Het opheffen van een Junior Spaarrekening kan via je zelfstandig adviseur.