De Levensloopregeling is gestopt

De levensloopregeling is afgeschaft door de overheid. Op 1 november 2021 is een einde gekomen aan de overgangsregeling.

Wat was de Levensloopregeling?

Met de levensloopregeling kon u een deel van uw bruto inkomen sparen om op een later moment te laten uitkeren. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken of een sabbatical te nemen.

  • Per jaar mocht u maximaal 12% van uw brutosalaris sparen, tenzij u geboren bent in de periode van 1950 tot en met 1954. Dan mocht u maximaal 100% van uw brutosalaris sparen.
  • In totaal mocht u tot 210% van uw laatste bruto jaarsalaris sparen.

De regeling is op 1 januari 2012 beëindigd en aan de overgangsperiode is op 1 november 2021 een einde gekomen.

Uw uitkering telde mee als inkomen

Het geld dat u uit de levensloopregeling kreeg uitgekeerd, telde tot en met 2021 mee als inkomen. De uitkering kon dus gevolgen hebben voor toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen.

Wat is er gebeurd met het levenslooptegoed op mijn rekening?

Als u niet voor 1 oktober 2021 heeft aangegeven wat er met het tegoed op uw rekening moest gebeuren, hebben wij de levenslooprekening voor u beëindigd.

  • Had u al een periodieke uitkering via uw werkgever? Dan is het resterende levenslooptegoed in oktober 2021 overgemaakt aan uw werkgever.
  • Had u geen periodieke uitkering maar wel een andere RegioBank-rekening? Dan is het tegoed op 1 november 2021 op die rekening gestort na aftrek van 49,5% loonbelasting en € 25 administratiekosten.
  • Heeft u geen andere rekening bij ons en ook geen periodieke uitkering? Dan hebben wij een administratieve rekening voor u geopend. Hierop is het tegoed gestort na aftrek van 49,5% loonbelasting en € 25 administratiekosten.

Voorwaarden Levenslooprekening

Op de levenslooprekening waren een aantal documenten van toepassing:

Voorwaarden Levenslooprekening
Reglement Spaarrekeningen