Beleggen: zo berekenen we het rendement

In Mijn RegioBank krijg je inzicht in je rendement. Hoe we het rendement berekenen lees je hieronder.

Inzicht in je rendement

Je rendement bestaat uit:

 • De netto-opbrengsten van je fondsen; deze zijn berekend op basis van de waarde van de fondsen aan het einde van de vorige beursdag.
 • De rente die je hebt ontvangen op het gelddeel van je beleggingsrekening.

Bij het berekenen van het rendement tellen alle opbrengsten én alle kosten mee. Je krijgt dus een reëel beeld van wat de beleggingsrekening je onder de streep oplevert.

Dit nemen we mee in de rendementsberekening

 • Alle opbrengsten en alle kosten. Dus ook servicekosten, spaarrente op het gelddeel, dividend en de opbrengst uit aan- en verkopen
 • Het saldo op het gelddeel van jouw beleggingsrekening. We zien dit als onderdeel van jouw beleggingen.

Hoe kan het rendement in euro’s positief zijn maar in procenten negatief?

Het kan gebeuren dat het rendement in euro’s positief is, terwijl het rendementspercentage negatief is. Dat gebeurt als je:

 • In de eerste periode met een klein belegd bedrag een stevig verlies lijdt;
 • Vervolgens participaties bijkoopt en in de volgende periode met een groot belegd bedrag een kleine opbrengst behaalt.

Andersom kan ook: dat je in euro’s een verlies hebt, maar in procenten een positief rendement. Dat gebeurt als je:

 • In de eerste periode met een klein belegd bedrag een stevige opbrengst behaalt;
 • Vervolgens participaties bijkoopt en in de volgende periode met een groot belegd bedrag een klein verlies lijdt.

   Een voorbeeld

   Periode Inleg Waarde Rendement in € Rendement in %
   Jaar 1
   1 januari € 1.000 € 1.000
   31 december - € 900 - € 100 -/- 10%
   Jaar 2
   1 januari € 4.100 € 5.000 (900 + 4.100)
   31 december - € 5.250 € 250 + 5%
   Jaar 1 & 2 samen € 5.100 € 5.250 € 150 -/- 5,5%*

   * In procenten zie je een verlies. Hoe we het rendement in percentage bepalen leggen we uit aan de hand van bovenstaand voorbeeld:

   • Het rendement in procenten was het eerste jaar -/-10% en het tweede jaar +5%.
   • Stel je begint met € 1.000 en je rendement is -/- 10%. Dan heb je nog € 900.
   • In jaar 2 heb je een rendement van + 5%. Dan kom je uit op € 945.
   • Over de hele periode heb je een negatief rendement van -5,5%.

   Meer lezen

   Bereken je mogelijke rendement

   Duurzaam beleggen