Doelbeleggen: zo berekenen we het rendement

In Mijn RegioBank krijgt u inzicht in uw rendement. Hoe we het rendement berekenen leest u hieronder.

Inzicht in uw rendement

Het inzicht in uw rendement vindt u onder het kopje “Beleggen” bij uw Doelbeleggingsrekening onder de kop “Financieel rendement”.

Wat nemen we mee in de rendementsberekening?

 • Bij de berekening van het 'rendement' nemen we alle opbrengsten en alle kosten mee. Dus inclusief servicekosten, spaarrente op het gelddeel, dividend en de opbrengst uit aan- en verkopen.
 • Bij de berekening van het 'totaalrendement' nemen wij het saldo op het gelddeel van uw beleggingsrekening mee. Hieronder valt ook sparen.
 • Bij de berekening van uw 'fondsrendement', nemen we het gelddeel niet mee met uitzondering van cashdividend. Dit is dividend wat niet opnieuw wordt geïnvesteerd in het fonds, maar als geld op de rekening blijft staan.

Hoe kan het rendement in euro’s positief zijn maar in procenten negatief?

Het rendement kan in euro’s positief zijn, terwijl het rendementspercentage negatief is. Dat gebeurt als u:

 • In de eerste periode met een klein belegd bedrag een stevig verlies leidt.
 • Vervolgens participaties bijkoopt en in de volgende periode met een groot belegd bedrag een kleine winst behaalt.

Andersom is ook mogelijk dat u in euro’s een verlies heeft, maar in procenten een positief rendement. Dat gebeurt als u:

 • In de eerste periode met een klein belegd bedrag een stevige winst behaalt.
 • Vervolgens participaties bijkoopt en in de volgende periode met een groot belegd bedrag een klein verlies lijdt.

  Een voorbeeld

  Periode Inleg Waarde Rendement in € Rendement in %
  Jaar 1
  1 januari € 1.000 € 1.000
  31 december - € 900 - € 100 -/- 10%
  Jaar 2
  1 januari € 4.100 € 5.000 (900 + 4.100)
  31 december - € 5.250 € 250 + 5%
  Jaar 1 & 2 samen € 5.100 € 5.250 € 150 -/- 5,5%*

  * In procenten ziet u een verlies. Hoe we het rendement in percentage bepalen leggen we uit aan de hand van bovenstaand voorbeeld:

  • Het rendement in procenten was het eerste jaar -/-10% en het tweede jaar +5%.
  • Stel u begint met € 1.000 en uw rendement is -/- 10%. Dan heeft u nog € 900.
  • In jaar 2 heeft u een rendement van + 5%. Dan komt u uit op € 945.
  • Over de hele periode heeft u een negatief rendement van -5,5%.

  Goed om te weten

  Vanaf 11 november 2017 gebruiken we een ander ordersysteem. En berekenen we het rendement zoals hierboven beschreven. Daarom ziet u in Mijn RegioBank geen rendement voor deze datum.

  Meer lezen

  Bereken uw mogelijke rendement

  Risico en rendement

  Duurzaam beleggen