Overwaarde? Denk aan de bijleenregeling

Is de verkoopprijs van uw huis hoger dan uw hypotheekschuld? Dan heeft u overwaarde. Wanneer u dan een ander huis koopt, kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling.

De bijleenregeling is een wettelijke regeling voor mensen die hun woning met overwaarde verkopen. Het bedrag dat u aan de verkoop overhoudt, heet de ‘eigenwoningreserve’. Sluit u een hypotheek of lening af voor uw nieuwe huis? Dan mag u de rente aftrekken over maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning, min de eigenwoningreserve.

Gaat u duurder wonen?

Stel, u gaat duurder wonen. U verkoopt uw oude huis voor € 180.000. Het deel van uw hypotheek dat u heeft gebruikt voor uw woning is € 170.000. De overwaarde is dan € 10.000 (€ 180.000 min € 170.000). Uw nieuwe huis kost € 250.000. Volgens de bijleenregeling mag u dan de rente over een hypotheek van maximaal € 240.000 aftrekken (€ 250.000 min € 10.000).

Let op: we houden in dit voorbeeld geen rekening met eventuele verkoopkosten van uw oude huis.

Gaat u goedkoper wonen?

Stel dat u in het bovenstaande voorbeeld geen duurder maar een goedkoper huis koopt. Uw nieuwe huis kost bijvoorbeeld € 160.000. Dat betekent dat u de rente over een hypotheek van maximaal € 150.000 mag aftrekken (€ 160.000 min € 10.000).

Uw overwaarde berekenen?

Om de overwaarde van uw huis te bepalen, gaat de Belastingdienst uit van de verkoopprijs van uw huis (zonder de verkoopkosten) min het deel van de hypotheek dat u heeft gebruikt voor de aankoop of verbetering van uw huis.

Bereken uw overwaarde op Belastingdienst.nl

Koopt u geen nieuwe woning?

Uw overwaarde wordt toegevoegd aan uw eigenwoningreserve. De eigenwoningreserve vervalt na drie jaar. Het kan zijn dat uw reserve uit verschillende delen bestaat, doordat u vaker een eigen woning heeft verkocht. Dan vervalt elk afzonderlijk deel na drie jaar.

Als u binnen drie jaar een nieuwe woning koopt, gaat het bedrag van uw eigenwoningreserve af van het maximale hypotheekbedrag waarover u rente mag aftrekken.

Lees meer over de eigenwoningreserve op Belastingdienst.nl

Meer over een ander huis kopen

RegioBank team

Onafhankelijk hypotheekadvies

Onze adviseurs helpen u graag met het kiezen van de hypotheek die bij u past.