Bijleenregeling bij overwaarde

Is de verkoopprijs van uw huis hoger dan uw hypotheekschuld? Dan heeft u overwaarde. Wanneer u dan een ander huis koopt, kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling.

Wat is de bijleenregeling?

De bijleenregeling is een wettelijke regeling voor mensen die hun woning met overwaarde verkopen. Het bedrag dat u aan de verkoop overhoudt, heet de ‘eigenwoningreserve’. Sluit u een hypotheek of lening af voor uw nieuwe huis? Dan mag u de rente aftrekken over maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning, min de eigenwoningreserve.

Gaat u duurder wonen?

Stel, u gaat duurder wonen. U verkoopt uw oude huis voor € 380.000. Het deel van uw hypotheek dat u heeft gebruikt voor uw woning is € 370.000. De overwaarde is dan € 10.000 (€ 380.000 min € 370.000). Uw nieuwe huis kost € 450.000. Volgens de bijleenregeling mag u dan de rente over een hypotheek van maximaal € 440.000 aftrekken (€ 450.000 min € 10.000).

Let op: we houden in dit voorbeeld geen rekening met eventuele verkoopkosten van uw oude huis.

Gaat u goedkoper wonen?

Stel dat u in het bovenstaande voorbeeld geen duurder maar een goedkoper huis koopt. Uw nieuwe huis kost bijvoorbeeld € 360.000. Dat betekent dat u de rente over een hypotheek van maximaal € 350.000 mag aftrekken (€ 360.000 min € 10.000).

Uw overwaarde berekenen

Om de overwaarde van uw huis te bepalen, gaat de Belastingdienst uit van de verkoopprijs van uw huis (zonder de verkoopkosten) min het deel van de hypotheek dat u heeft gebruikt voor de aankoop of verbetering van uw huis. U kunt uw overwaarde berekenen op Belastingdienst.nl

Koopt u geen nieuwe woning?

Uw overwaarde wordt toegevoegd aan uw eigenwoningreserve. De eigenwoningreserve vervalt na drie jaar. Het kan zijn dat uw reserve uit verschillende delen bestaat, doordat u vaker een eigen woning heeft verkocht. Dan vervalt elk afzonderlijk deel na drie jaar.

Als u binnen drie jaar een nieuwe woning koopt, gaat het bedrag van uw eigenwoningreserve af van het maximale hypotheekbedrag waarover u rente mag aftrekken. Lees meer over de eigenwoningreserve op Belastingdienst.nl

Meer informatie over wonen en uw hypotheek

Een ander huis kopen

Stappenplan Ander huis kopen

RegioBank team

Onafhankelijk hypotheekadvies

Onze adviseurs helpen u graag met het kiezen van de hypotheek die bij u past.