Plafondrente

Plafondrente is een variabele rente met een vastgesteld maximum. De rente kan veranderen, maar komt nooit boven een vooraf afgesproken percentage uit. Je profiteert dus van rentedalingen. En je weet tijdens de rentevaste periode dat je rente nooit hoger wordt dan het afgesproken renteplafond.

Let op: deze rentevorm kun je niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om je te informeren als je deze rentevorm hebt.

Hoe werkt plafondrente?

Je spreekt met RegioBank een vast renteplafond af. Dat is de maximale rente die je betaalt. Hoe hoog de rente ook staat. Daalt de rente? Dan daalt je rentetarief ook mee. Stijgt de rente? Dan stijgt je rentetarief ook mee, maar tot het renteplafond. Het maandbedrag dat je voor je hypotheek betaalt, kan dus elke maand wijzigen.

Waaruit bestaat de plafondrente?

De plafondrente is opgebouwd uit:

De vaste opslag en de vaste cappremie staan vast tijdens de rentevaste periode. Als het 1-maands Euribortarief op de laatste werkdag van de maand is veranderd, dan verandert ook je rente tot het maximum van het afgesproken renteplafond. Dit laten we je dan per brief weten. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Rekenvoorbeeld

  • Stel: je kiest een hypotheek met plafondrente voor 10 jaar.
  • De variabele plafondrente staat op dat moment op 3,9%.
  • Het renteplafond staat vast op 4,5%.
  • Stijgt de rente naar 6,0%? Dan betaal je toch niet meer dan 4,5%.
  • Daalt de rente naar 2,5%? Dan profiteer je wél van deze daling. En betaal je dus 2,5% rente.

Je betaalt rente per maand en niet achteraf per jaar. Daarnaast moet je kosten maken om de hypotheek te krijgen. Als je dat meeneemt, zijn de kosten hoger dan alleen de hypotheekrente. Dit noemen we Jaarlijks Kosten Percentage (JKP).

Kosten hypotheek met plafondrente

Wij rekenen met een gemiddelde prijs. De kosten in je situatie kunnen afwijken.

Kosten Gemiddeld bedrag
Eenmalige advies- en bemiddelingskosten € 2.600
Maandelijkse ORV premie € 20
Jaarpremie opstalverzekering € 115
Eenmalige taxatiekosten € 600
Inschrijving Hypothecaire akte € 450

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld zie je hoeveel een hypotheek van € 200.000 met Plafondrente in 30 jaar je ongeveer kan gaan kosten.

Rentevaste periode Nominale rente* Annuïteit Totale prijs** JKP***
€ 200.000,00 3,90% € 972,92 € 352.796,11 4,60%

* Dit is de rente per jaar. Deze rente geldt voor hypotheken met risicoklasse Basis. Bij hypotheken met een andere risicoklasse betaal je meer.

** Dit is een schatting van het totale bedrag dat je betaalt over 30 jaar. Het werkelijke bedrag kan afwijken omdat er tijdens de looptijd meestal sprake is van meerdere renteperiodes. De rente is dus niet de hele looptijd hetzelfde.

*** Het JKP is het totaal aan kosten van het hypothecair krediet, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag. Als je alles optelt, dan loopt de hypotheekrente van 3,90%, op naar 4,60% voor een rentevaste periode van 10 jaar.

Voor- en nadelen plafondrente

Voordelen Nadelen
Je hebt de flexibiliteit van een variabele rente én de zekerheid dat je tijdens de rentevaste periode nooit meer betaalt dan het renteplafond. Je hebt wisselende maandlasten.

Extra regels voor aflossen

Je mag in de meeste gevallen jaarlijks tot 20% aflossen per leningdeel, zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank. Als je meer of anders aflost, betaal je een vergoeding voor het renteverlies van de bank.

Deze vergoeding berekenen we zo: de cappremie vermenigvuldigt met het aantal maanden dat je nog hebt te gaan in de afgesproken periode maal het hypotheekbedrag waarvoor je een vergoeding voor het renteverlies van de bank betaalt.

Rekenvoorbeeld: vergoeding voor renteverlies bank

  • De cappremie is 0,5% en je hypotheek is € 125.000.
  • Je lost alles af terwijl de afgesproken periode nog 3,5 jaar zou moeten lopen. Dit is omgerekend dus 42 maanden.
  • De eerste € 25.000 is zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank.
  • De vergoeding over de rest die je moet betalen is dan (0,5% van (€ 100.000/12) * 42 maanden) is € 1.750.

Extra aflossen