Hypotheken uit de verkoop

Goed om te weten: deze rentevormen en hypotheekvormen kunt u niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om u te informeren als u deze rentevorm of hypotheekvorm heeft.

Rentevormen

Plafondrente

Plafondrente is een variabele rente met een vastgesteld maximum. De rente kan veranderen, maar komt nooit boven een vooraf afgesproken percentage uit. U profiteert dus van rentedalingen. En u weet tijdens de rentevaste periode dat uw rente nooit hoger wordt dan het afgesproken renteplafond.

Lees meer over Plafondrente

Rentedemper

Variabele rente kan stijgen en daardoor kunnen ook uw maandelijkse kosten veranderen. Als u renteschommelingen vervelend vindt, kunt u zich daar tot bepaalde hoogte tegen beschermen met de Rentedemper.

Lees meer over Rentedemper

Stabielrente

Stabielrente is een variabele rente en loopt net zolang als de hypotheek. Stabielrente is een rentevorm die niet werkt met rentevaste perioden maar met een door u te bepalen bandbreedte van 1, 2 of 3% en een bijbehorende contractrente. Tijdens het afsluiten van de hypotheek worden de contractrente en de onder- en bovengrens vastgesteld. Blijft u daar binnen, dan betaalt u de afgesproken contractrente.

Lees meer over Stabielrente

Euribor

Euribor betekent: Euro Interbank Offered Rate. Een aantal Europese banken lenen geld aan elkaar in euro’s en gebruiken hiervoor het Euribor-tarief. De hoogte van de Euribor rentetarieven (en andere basis rentetarieven) hangt met name af van de economische omstandigheden. Zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie.

Lees meer over Euribor

Aflosvormen

Spaarhypotheek

Met een Spaarhypotheek kunt u sparen voor de aflossing van uw hypotheek. Een Spaarhypotheek bestaat uit een spaar- en risicodeel. Met het spaardeel bouwt u het kapitaal op om de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer af te lossen. En met het risicodeel bent u verzekerd tegen financiële risico’s bij vroegtijdig overlijden.


Lees meer over Spaarhypotheek

Spaarrekening Hypotheek

Met een RegioBank Spaarrekening Hypotheek lost u uw hypotheek - door te sparen - aan het eind van de looptijd af. U zet iedere maand een vast bedrag op een geblokkeerde spaarrekening.

Lees meer over Spaarrekening Hypotheek

Krediethypotheek

De Krediethypotheek is een aflossingsvrije hypotheek met een variabele rente. Aflossen en weer opnemen mag onbeperkt en zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank. Omdat de Krediethypotheek een aflossingsvrije hypotheek is, bent u niet verplicht af te lossen tijdens de looptijd.

Lees meer over Krediethypotheek

Beleggingshypotheek, Flexfund of Vermogensplanninghypotheek

Een Beleggingshypotheek is een aflossingsvrije lening: u betaalt elke maand rente, maar u lost niet af. Daarnaast belegt u op een aparte beleggingsrekening een vast bedrag om straks aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek terug te kunnen betalen.

Lees meer over Beleggingshypotheek

Levenhypotheek

Als u een Levenhypotheek heeft, belegt u om vermogen op te bouwen. Dat gebruikt u om aan het einde van de looptijd (een deel van) uw hypotheek af te lossen. De Levenhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije hypotheek waarvoor u hypotheekrente betaalt. En een beleggingsverzekering waarvoor u verzekeringspremie betaalt.

Lees meer over Levenhypotheek

Korting voor 'Vergoeding renteverlies bij verkoop woning'

Heeft u bij het aangaan van uw rentevastperiode gekozen voor 'Vergoeding renteverlies bij verkoop woning'? Dan heeft u 0,1% rentekorting ontvangen. Wat houdt deze optie in? Als u uw woning verkoopt voordat de afgesproken rentevaste periode is afgelopen, berekenen wij een vergoeding voor het renteverlies volgens de contante waarde methodiek met een maximum van 3%. Lees meer over de contante waarde methodiek.

U ontvangt de volledige vergoeding voor het renteverlies terug indien u binnen 6 maanden de hypotheek meeneemt naar een nieuwe woning.

U hoeft geen vergoeding voor het renteverlies te betalen over het bedrag dat u zonder vergoeding mag aflossen.