Euriborrente

Wat is Euribor?

Euribor betekent: Euro Interbank Offered Rate. Een aantal Europese banken lenen geld aan elkaar in euro’s en gebruiken hiervoor het Euribor-tarief.

Euribor noemen we ook wel een ‘maatstaf’. De hoogte van de Euribor rentetarieven hangt vooral af van economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie. Het Euribor rentetarief is daardoor niet te voorspellen en het tarief zal van tijd tot tijd veranderen.

Bovenop het Euribor tarief dat voor jou geldt (meestal 1-maands, 3-maands of 6-maands) betaal je een opslag en/of een premie. De door jou te betalen hypotheekrente bestaat aldus uit het toepasselijke Euribor-tarief, een opslag en/of een premie tezamen.

Let op: deze rentevorm kun je niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om je te informeren als je deze rentevorm hebt. Ook kun je deze rentevorm niet meenemen naar een nieuwe woning.

De twee varianten van RegioBank

RegioBank heeft twee Euribor varianten:

  1. Westland Utrecht Je had de keuze uit een 1-, 6- en 12-maands Euribor. Dit tarief wordt elke een na laatste werkdag van de maand vastgesteld. Dit doen we voorafgaand aan de nieuwe 1-, 6- en 12-maands periode.
  2. ING Je had de keuze uit een 1-, 3-, 6- en 12-maands Euribor. Dit tarief wordt elke een na laatste werkdag van de maand vastgesteld, voorafgaand aan de nieuwe 1-, 3-, 6- en 12-maands periode.

Bij beide varianten staat de opslag voor de klant vast tijdens de looptijd van de hypotheek. Bij een wijziging van het Euribor-tarief ontvang je van ons een bevestigingsbrief van deze wijziging en wat de gevolgen zijn voor je maandtermijn.

Extra aflossen

Voor beide varianten geld dat je de hypotheek met een Euribor+ rente tussentijds zonder beperking mag aflossen.

Extra aflossen

Opslagen op de Euriborrente

De opslagen op de Euribor+ rente bestaan onder andere uit:

  • Opslagen door ontwikkelingen op kapitaalmarkten en kapitaalkosten. Bovenop het basistarief betalen we opslagen als we geld voor langere tijd inkopen. Daarnaast betalen we ook voor het aanhouden van geld. De hoogte van de opslagen wordt daarnaast bepaald door het vertrouwen van de wederpartij in onze bank en in de economie, en de verplichte kapitaalbuffers die we moeten aanhouden voor verwachte en onverwachte verliezen. Wijzigingen in de Euriborrente en de risico-opslag vormen samen de inkoopprijs.
  • Doorlopende dienstverleningskosten. Dit zijn de kosten die we maken voor de administratie en het beheer van je hypotheek, zoals de kosten van personeel, gebouwen en computersystemen.
  • Winstopslag. Als commercieel bedrijf gebruiken we een deel van de rente om winst mee te maken.
  • Individuele risico-opslagen. Voor beide varianten geldt dat je de hypotheek met een Euribor+ rente tussentijds zonder beperking mag aflossen. Je hoeft geen vergoeding voor het renteverlies van de bank te betalen.

Wie publiceert het Euribor-tarief?

EMMI is de beheerder van Euribor en verantwoordelijk voor het vaststellen en publiceren van de Euribor-tarieven. EMMI is een afkorting van het ‘European Money Markets Institute’. Op de website van EMMI vind je de Euribor-tarieven. De tarieven zijn ook vaak terug te vinden op de financiële pagina’s van landelijke dagbladen. Heb je een hypotheek met Plafondrente? Dan vind je de Euribor tarieven op onze website onder Hypotheekrente.

Gevolgen van Euribor voor jou?

Euribor wordt gebruikt als maatstaf om het rentetarief voor je hypotheek of consumptief krediet vast te stellen. Dalingen en stijgingen van de Euribor rentetarieven hebben gevolgen voor de hoogte van de door jou te betalen rente. Je maandlasten kunnen hierdoor dalen of stijgen. Je moet de maandlasten ook kunnen blijven betalen bij een sterke stijging van de rente. Bij een hypotheek met een Plafondrente is voor een afgesproken periode een maximale hoogte van de rente vastgesteld.

Wat als Euribor wijzigt of stopt?

Je rente kan mogelijk op enig moment in de toekomst niet langer gebaseerd worden op de bestaande Euribor. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer Euribor niet meer aan de geldende wetgeving voldoet. Of wanneer de manier om Euribor vast te stellen sterk wijzigt. Of als Euribor niet meer wordt gepubliceerd of is vervangen door een andere maatstaf. Als dit zich voordoet, dan informeren wij je hierover. Je krijgt dan een passend alternatief voor het bepalen van je rentetarief. Wij kunnen bijvoorbeeld een alternatief rentetarief kiezen. Bijvoorbeeld de vervanger van Euribor of een ander rentetarief dat een met Euribor vergelijkbaar koersverloop heeft gehad. En zo goed als mogelijk aansluit bij de huidige situatie van je hypotheek of consumptief krediet. Als je het niet eens bent met dit alternatief, kun je er ook voor kiezen om over te stappen naar één van onze andere actuele rentes die we aanbieden. Let op: heb je een hypotheek met Plafondrente en kies je ervoor om over te stappen? Dan moet je ons wel een vergoeding betalen.

Europese Benchmark Verordening

Bij een aantal financiële producten gebruikt RegioBank een rente benchmark voor de berekening van de rentevergoeding. Voor verschillende soorten transacties of producten worden verschillende rente benchmarks (zoals EURIBOR, EONIA of LIBOR) gebruikt. RegioBank gebruikt voornamelijk EURIBOR. Het gaat hier bijvoorbeeld om hypotheken of kredieten die je bij ons hebt afgesloten waarin we verwijzen naar EURIBOR.

Het is belangrijk dat benchmarks robuust en betrouwbaar zijn. De Europese Benchmark Verordening (‘BMR’) bevat regels om dit te waarborgen. Banken, zoals de Volksbank, mogen op basis hiervan alleen benchmarks gebruiken als deze zijn opgenomen in een daartoe bestemd openbaar register. Benchmarks die niet aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen en die niet zijn opgenomen in een dergelijk openbaar register, zullen niet langer gebruikt mogen worden. Het is mogelijk dat een aantal benchmarks wordt hervormd of op termijn niet langer wordt verstrekt en vervangen wordt door een alternatieve benchmark.

Op basis van de BMR, zijn we verplicht om een solide ‘terugvalplan’ op te stellen en bij te houden (ook wel een ‘Fallback Plan). Hierin zijn de maatregelen en interne procedures opgenomen die de Volksbank neemt en volgt wanneer een door ons gebruikte benchmark wezenlijk verandert of niet langer wordt verstrekt (of ophoudt te bestaan). Meer over ons  terugvalplan en over de BMR vind je op devolksbank.nl. RegioBank is een merk van de Volksbank, net als ASN Bank, BLG Wonen en SNS.