Spaarrekening Hypotheek

Met een RegioBank Spaarrekening Hypotheek los je je hypotheek - door te sparen - aan het eind van de looptijd af. Je zet iedere maand een vast bedrag op een geblokkeerde spaarrekening.

Goed om te weten: de RegioBank Spaarrekening Hypotheek kun je alleen nog afsluiten als je al een bestaande (bank)spaarhypotheek hebt en je deze bijvoorbeeld wilt voortzetten. Je zelfstandig adviseur vertelt je graag onder welke voorwaarden dit precies kan.

Zo zit de Spaarrekening Hypotheek in elkaar

Met een Spaarrekening Hypotheek los je je hypotheek af door te sparen. Je zet elke maand een vast bedrag op een geblokkeerde spaarrekening. Over de rente die je ontvangt, betaal je onder bepaalde voorwaarden geen belasting.

De rente op je spaarrekening is net zo hoog als de hypotheekrente die je betaalt. En aan het einde van de looptijd? Dan heb je de aflossing helemaal bij elkaar gespaard. Wil je meer weten over de belastingregels die gelden voor deze hypotheek? Lees dan de informatiewijzer.

Bij overlijden

Als een van de rekeninghouder(s) overlijdt, gaat de blokkade van de spaarrekening. Dit gebeurt niet als de overblijvende rekeninghouder de rekening op dezelfde manier wil blijven gebruiken. Het saldo op de gedeblokkeerde spaarrekening kan dan worden gebruikt om (een deel van) de hypotheek af te lossen.

Zowel beëindigen als voortzetten van de rekening na overlijden heeft fiscale en erfrechtelijke gevolgen. We geven aan de Belastingdienst door dat je spaarrekening is beëindigd of gedeblokkeerd.

Zo zien je maandlasten eruit

Je betaalt iedere maand rente en je spaart een vast bedrag voor het aflossen van je hypotheek.

Hypotheek- en spaarrente

De rente die je over het geld op je spaarrekening krijgt, is net zo hoog als de rente die je betaalt. Gaat de hypotheekrente omhoog, bijvoorbeeld als je een nieuwe rentevaste periode afspreekt? Dan gaat ook je spaarrente omhoog. Je krijgt dan meer rente over je gespaarde geld, maar je maandelijkse inleg gaat omlaag omdat je anders meer spaart dan nodig is om je hypotheek af te lossen.

Gaat de hypotheekrente omlaag, dan wordt ook de spaarrente lager. Om het bedrag dat nodig is om je hypotheek bij elkaar te sparen, moet je daarom extra inleggen. Je maandlasten worden daarmee mogelijk hoger.

De hypotheekrente en tariefgroepen

De hypotheekrente die je betaalt, hangt af van de tariefgroep waarin je hypotheek valt. Een tariefgroep vertelt wat de verhouding is tussen je hypotheek en de waarde van je huis. Hoe meer je huis waard is, vergeleken met je hypotheek, hoe lager het risico voor ons als bank. En hoe lager je hypotheekrente.

Door je spaargeld naar een lagere rente

Je kunt het bedrag dat je hebt gespaard met je Spaarrekening Hypotheek gebruiken om naar een lagere tariefgroep te gaan. Dit heel 'salderen'. Wat dan gebeurt, is dat het opgebouwde saldo zogenaamd wordt afgetrokken van je hypotheek. De hypotheeksom die overblijft, gebruiken we dan voor het bepalen van de verhouding tussen je hypotheek en de waarde van je huis. Goed om te weten: je lost je hypotheek hiermee niet af.

Wanneer is een lagere hypotheekrente gunstig?

Heb je een volledige Spaarrekening Hypotheek? Dan is een lagere rente meestal niet voordeliger. Maar is je hypotheek bijvoorbeeld voor de helft aflossingsvrij? Dan vaak wel. Vraag je adviseur wat in jouw situatie verstandig is.

Naar een andere tariefgroep?

Je gaat niet vanzelf naar een lagere tariefgroep. Denk je dat een lagere hypotheekrente voor jou voordelig is? Geef via Mijn RegioBank de waarde van je huis aan ons door met een bewijs van de laatste WOZ-taxatiewaarde of een recent taxatierapport. Het is slim om eerst even met je zelfstandig adviseur te overleggen wat in jouw situatie verstandig is.

Inleg spaarrekening

De hoogte van de maandelijkse inleg voor de spaarrekening wordt bepaald door de hoogte van de hypotheekrente, de hoogte van de spaarrente en de resterende looptijd van de hypotheek. Op de maandelijkse inleg worden geen kosten ingehouden. De inleg wordt samen met de hypotheekrente van je betaalrekening afgeschreven. Als de afschrijving niet (tijdig) kan plaatsvinden (bijvoorbeeld omdat je te weinig geld op je betaalrekening hebt), zijn de (fiscale) gevolgen voor eigen rekening. Meer hierover lees je in de informatiewijzer bovenaan deze pagina.

Heb je ook een overlijdensriscoverzekering afgesloten? Dan betaal je hiervoor ook elke maand premie.

Volledig aflossen

Als je tijdens de looptijd je Spaarrekening Hypotheek helemaal aflost, kan de spaarrekening blijven bestaan als je tijdelijk geen eigen huis hebt. Als je uiterlijk het kalenderjaar na de verkoop van je oude huis weer een huis koopt, kun je onder voorwaarden de spaarrekening weer meenemen naar je nieuwe hypotheek.

RegioBank Spaarrekening Hypotheek in het kort

  • Elke maand betaal je rente en spaar je.
  • De rente die je over je spaarinleg krijgt, is even hoog als de rente die je voor je hypotheek betaalt.
  • Aan het eind van de looptijd heb je de aflossing van je RegioBank Spaarrekening Hypotheek bij elkaar gespaard.

De hypotheekrente die je betaalt

Hoeveel rente je betaalt, hangt af van de rentevorm en periode die je met ons hebt afgesproken.

Naar de actuele hypotheekrente

RegioBank Spaarrekening Hypotheek en de belasting

Met deze hypotheek los je tussentijds niets af van je hypotheekschuld. Je betaalt dus maandelijks rente over de totale lening. Je kunt de rente aftrekken als de hypotheek gebruikt is voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Je spaarsaldo valt, onder voorwaarden, fiscaal gezien in box 1. Lees meer over de fiscale regels in de Informatiewijzer Verzekering of spaarrekening bij je hypotheek.

Rente aftrekbaar

Met deze hypotheek los je tussentijds niets af van je hypotheekschuld. Je betaalt iedere maand rente over de totale lening. Je kunt de rente onder voorwaarden aftrekken als de hypotheek gebruikt is voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek

Een andere hypotheekvorm?

Wil je liever iedere maand wat aflossen? Of wil je niet meer op deze manier sparen? Neem contact op met je zelfstandig adviseur en bespreek welke mogelijkheden je hebt.
Bekijk welke hypotheekvormen er allemaal zijn.

Goed om te weten: je betaalt hiervoor advies- en administratiekosten. Je adviseur vertelt je vooraf hoe hoog deze kosten zijn.

Hypotheek meenemen?

Wil je een nieuw huis kopen en je RegioBank Spaarrekening Hypotheek meenemen? Dat kan. Profiteer je nu van belastingvoordeel (je hebt een Spaarrekening Eigen Woning in box 1)? Dan mag je niet meer zomaar iets veranderen aan je inleg en looptijd. Wil je toch iets veranderen? Dan kan dat fiscaal nadelige gevolgen voor je hebben. Je adviseur kan je verder helpen. Lees ook de informatiewijzer bovenaan deze pagina.