Spaarrekening Hypotheek

Met een RegioBank Spaarrekening Hypotheek lost u uw hypotheek - door te sparen - aan het eind van de looptijd af. U zet iedere maand een vast bedrag op een geblokkeerde spaarrekening.

Goed om te weten: De RegioBank Spaarrekening Hypotheek kunt u alleen nog afsluiten als u al een bestaande (bank)spaarhypotheek heeft en u deze bijvoorbeeld wilt voortzetten. Uw Zelfstandig Adviseur vertelt u graag onder welke voorwaarden dit precies kan.

Zo zit de RegioBank Spaarrekening Hypotheek in elkaar

Met een Spaarrekening Hypotheek lost u uw hypotheek af door te sparen. U zet elke maand een vast bedrag op een geblokkeerde spaarrekening. Over de rente die u ontvangt, betaalt u onder bepaalde voorwaarden geen belasting.

De rente op uw spaarrekening is net zo hoog als de hypotheekrente die u betaalt. En aan het einde van de looptijd? Dan heeft u de aflossing helemaal bij elkaar gespaard.

Wilt u meer weten over de belastingregels die van toepassing zijn bij deze hypotheek? Lees dan de informatiewijzer.

Bij overlijden

Als een van de rekeninghouder(s) overlijdt, gaat de blokkade van de spaarrekening. Dit gebeurt niet als de overblijvende rekeninghouder de rekening op dezelfde manier wil blijven gebruiken. Het saldo op de gedeblokkeerde spaarrekening kan dan worden gebruikt om (een deel van) de hypotheek af te lossen.

Zowel beëindigen als voortzetten van de rekening na overlijden heeft fiscale en erfrechtelijke gevolgen. We geven aan de Belastingdienst door dat uw spaarrekening is beëindigd of gedeblokkeerd.

Zo zien uw maandlasten eruit

U betaalt iedere maand rente en u spaart een vast bedrag voor het aflossen van uw hypotheek.

Hypotheek- en spaarrente

De rente die u over het geld op uw spaarrekening krijgt, is net zo hoog als de rente die u betaalt. Gaat de hypotheekrente omhoog, bijvoorbeeld als u een nieuwe rentevaste periode afspreekt? Dan gaat ook uw spaarrente omhoog. U krijgt dan meer rente over uw gespaarde geld, maar uw maandelijkse inleg gaat omlaag omdat u anders meer spaart dan nodig is om uw hypotheek af te lossen.

Gaat de hypotheekrente omlaag, dan wordt ook de spaarrente lager. Om het bedrag dat nodig is om uw hypotheek bij elkaar te sparen, moet u daarom extra inleggen. Uw maandlasten worden daarmee mogelijk hoger.

De hypotheekrente en tariefgroepen

De hypotheekrente die u betaalt, hangt af van de tariefgroep waarin uw hypotheek valt. Een tariefgroep vertelt wat de verhouding is tussen uw hypotheek en de waarde van uw huis. Hoe meer uw huis waard is, vergeleken met uw hypotheek, hoe lager het risico voor ons als bank. En hoe lager uw hypotheekrente.

Door uw spaargeld naar een lagere rente

U kunt het bedrag dat u heeft gespaard met uw spaarrekening hypotheek gebruiken om naar een lagere tariefgroep te gaan. Dit heel 'salderen'. Wat dan gebeurt, is dat het opgebouwde saldo zogenaamd wordt afgetrokken van uw hypotheek. De hypotheeksom die overblijft, gebruiken we dan voor het bepalen van de verhouding tussen uw hypotheek en de waarde van uw huis. Let op: u lost uw hypotheek hiermee niet af.

Wanneer is een lagere hypotheekrente gunstig?

Heeft u een volledige Spaarrekening Hypotheek? Dan is een lagere rente meestal niet voordeliger. Maar is uw hypotheek bijvoorbeeld voor de helft aflossingsvrij? Dan vaak wel. Vraag uw adviseur wat in uw situatie verstandig is.

Naar een andere tariefgroep?

U gaat niet vanzelf naar een lagere tariefgroep. Denkt u dat een lagere hypotheekrente voor u voordelig is? Geef via Mijn RegioBank de waarde van uw huis aan ons door met een bewijs van de laatste WOZ-waarde of een recent taxatierapport. Het is slim om eerst even met uw Zelfstandig Adviseur te overleggen wat in uw situatie verstandig is.

Inleg spaarrekening

De hoogte van de maandelijkse inleg voor de spaarrekening wordt bepaald door de hoogte van de hypotheekrente, de hoogte van de spaarrente en de resterende looptijd van de hypotheek. Op de maandelijkse inleg worden geen kosten ingehouden. De inleg wordt samen met de hypotheekrente van uw betaalrekening afgeschreven. Als de afschrijving niet (tijdig) kan plaatsvinden (bijvoorbeeld doordat u te weinig geld op uw betaalrekening heeft), zijn de (fiscale) gevolgen voor eigen rekening. Meer hierover leest u in de informatiewijzer bovenaan deze pagina.

Heeft u ook een overlijdensriscoverzekering afgesloten? Dan betaalt u hiervoor ook elke maand premie.

Volledig aflossen

Als u tijdens de looptijd uw Spaarrekening Hypotheek helemaal aflost, kan de spaarrekening blijven bestaan als u tijdelijk geen eigen huis heeft. Als u uiterlijk het kalenderjaar na de verkoop van uw oude huis weer een huis koopt, kunt u onder voorwaarden de spaarrekening weer meenemen naar uw nieuwe hypotheek.

RegioBank Spaarrekening Hypotheek in het kort

  • Elke maand betaalt u rente en spaart u.
  • De rente die u over uw spaarinleg krijgt, is even hoog als de rente die u voor uw hypotheek betaalt.
  • Aan het eind van de looptijd heeft u de aflossing van uw RegioBank Spaarrekening Hypotheek bij elkaar gespaard.

De hypotheekrente die u betaalt

Hoeveel rente u betaalt, hangt af van de rentevorm en periode die u met ons heeft afgesproken.

Naar de actuele hypotheekrente

RegioBank Spaarrekening Hypotheek en de belasting

Met deze hypotheek lost u tussentijds niets af van uw hypotheekschuld. U betaalt dus maandelijks rente over de totale lening. U kunt de rente aftrekken als de hypotheek gebruikt is voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Uw spaarsaldo valt, onder voorwaarden, fiscaal gezien in box 1. Lees meer over de fiscale regels in de Informatiewijzer Verzekering of spaarrekening bij uw hypotheek.

Rente aftrekbaar

Met deze hypotheek lost u tussentijds niets af van uw hypotheekschuld. U betaalt iedere maand rente over de totale lening. U kunt de rente onder voorwaarden aftrekken als de hypotheek gebruikt is voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek

Een andere hypotheekvorm?

Wilt u liever iedere maand wat aflossen? Of wilt u niet meer op deze manier sparen? Neem contact op met uw Zelfstandig Adviseur en bespreek welke mogelijkheden u heeft.
Bekijk welke hypotheekvormen er allemaal zijn.

Goed om te weten: u betaalt hiervoor advies- en administratiekosten. Uw adviseur vertelt u vooraf hoe hoog deze kosten zijn.

Hypotheek meenemen?

Wilt u een nieuw huis kopen en uw RegioBank Spaarrekening Hypotheek meenemen? Dat kan. Profiteert u nu van belastingvoordeel (u heeft een Spaarrekening Eigen Woning in box 1)? Dan mag u niet meer zomaar iets veranderen aan uw inleg en looptijd. Wit u toch iets veranderen? Dan kan dat fiscaal nadelige gevolgen voor u hebben. Uw adviseur kan u verder helpen. Lees ook de informatiewijzer bovenaan deze pagina.