Stabielrente

Stabielrente is een variabele rente en loopt net zolang als de hypotheek. Stabielrente is een rentevorm die niet werkt met rentevaste perioden maar met een door u te bepalen bandbreedte van 1, 2 of 3% en een bijbehorende contractrente. Tijdens het afsluiten van de hypotheek worden de contractrente en de onder- en bovengrens vastgesteld. Blijft u daar binnen, dan betaalt u de afgesproken contractrente.

Let op: deze rentevorm kunt u niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om u te informeren als u deze rentevorm heeft. U kunt de stabielrente wel meenemen naar een nieuwe woning als u deze rentevorm al heeft.

Algemene informatie werking Stabielrente

Jaarlijks toetst RegioBank of de toetsrente voor Stabielrente past binnen de boven- en ondergrens, die u heeft vastgelegd. Zo ja, dan geldt de contractrente voor dat jaar nog steeds. Bij een stijging verhogen we de contractrente met het percentage dat boven de grens uitkomt. Bij een rentedaling verlagen we de contractrente met het percentage dat onder de ondergrens uitkomt.

U kiest een bandbreedte (onder- en bovengrens): 1, 2 of 3%.

 • Bij de gekozen bandbreedte hoort een contractrente. Hoe groter de bandbreedte, hoe hoger de rente.
 • Elk jaar toetsen we de contractrente aan de officiële Stabielrente (toetsrente).
 • Valt de Stabielrente binnen de gekozen bandbreedte? Dan betaalt u gewoon de afgesproken contractrente.
 • Daalt de Stabielrente onder de ondergrens? Dan betaalt u de contractrente min het verschil tussen de toetsrente en de ondergrens.
 • Stijgt de Stabielrente boven de bovengrens? Dan betaalt u de contractrente plus het verschil tussen de toetsrente en de bovengrens.
 • Eén maand voor de toetsdatum ontvangt u van ons een brief waarin de nieuwe RegioBank Stabielrente staat.

Bekijk de rentetarieven

Voorbeeld

Stel: contractrente = 5%, bandbreedte = 2% (dus is de ondergrens 3% en de bovengrens 7%).

Jaar Toetsrente Te betalen rente
1 6 5
2 7 5
3 8 6
4 7,5 5,5
5 5 5
6 4 5

Alleen in jaar drie en vier betaalt u meer dan de contractrente.

Bijzondere voorwaarden Stabielrente

Het is tijdens de looptijd van de hypotheek toegestaan om de bandbreedte te veranderen. De contractrente verandert dan automatisch mee. Bij een bandbreedtewisseling gaan we na wat de oorspronkelijke rente van de nieuw gekozen bandbreedte was op het moment waarop de hypotheek is afgesloten. Vervolgens wordt deze oorspronkelijke contractrente getoetst aan de toetsrente die, voor de nieuw gekozen bandbreedte, gold op het laatste toetsmoment. Tijdens de gehele looptijd is het toegestaan om jaarlijks, op toetsdatum, de contractrente aan te passen aan de op dat moment geldende toetsrente. Ook hier kan de bandbreedte eventueel aangepast worden.

Kosten bij wijziging

 • U betaalt € 110 voor het aanpassen van de bandbreedte.
 • Als u uw hypotheek wilt beëindigen of wilt omzetten naar een variabele of vaste rente, dan hoeft u geen vergoeding te betalen voor het renteverlies van de bank.

  Uw adviseur staat voor u klaar

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de door u afgesloten rentevorm? Neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur.
  Maak een afspraak