Levenhypotheek

Als u een Levenhypotheek heeft, belegt u om vermogen op te bouwen. Dat gebruikt u om aan het einde van de looptijd (een deel van) uw hypotheek af te lossen.

Let op: Deze hypotheek kunt u niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om u te informeren als u deze hypotheek heeft.

Zo zit de Levenhypotheek in elkaar

De Levenhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije hypotheek waarvoor u hypotheekrente betaalt. En een beleggingsverzekering waarvoor u verzekeringspremie betaalt. De beleggingsverzekering is gebaseerd op het universal-life concept. Hoe werkt deze verzekering?

 • U betaalt één bedrag aan premie.
 • Na aftrek van de kosten (inhouding en aankoopkosten) belegt u de premie in participaties.
 • Uit het belegd kapitaal worden meteen participaties verkocht, waarmee de aanvullende dekkingen (bijvoorbeeld voor het risico van overlijden) en poliskosten worden betaald.
 • De hoogte van de overlijdensrisicopremie berekenen we elke maand opnieuw op basis van uw leeftijd en het opgebouwde kapitaal. U betaalt alleen voor het daadwerkelijke risico.

Bij beleggen loopt u het risico dat het rendement lager is dan u verwachtte. Maar het rendement kan ook hoger uitvallen. Als het rendement tegenvalt, blijft aan het einde van de looptijd van de hypotheek mogelijk een schuld over. Deze schuld moet u dan op een andere manier aflossen. Bijvoorbeeld door verkoop van uw woning of door vermogen naast uw hypotheek op te bouwen.

Aflossen

‘Aflossingsvrij’ betekent niet dat u tijdens de looptijd niet mag aflossen. Heeft u een rente die u heeft vastgezet? Dan mag u elk jaar tot 10% of 20% aflossen zonder dat u een vergoeding voor ons renteverlies moet betalen. Hoeveel u mag aflossen, staat in uw hypotheekofferte. Heeft u bijvoorbeeld een hypotheek van € 200.000 afgesloten en staat er in uw hypotheekofferte dat u tot 20% mag aflossen? Dan mag u elk jaar € 40.000 extra aflossen. Heeft u een variabele rente? Dan mag u zoveel aflossen als u wilt en we vragen geen vergoeding voor ons renteverlies.

Heeft u een levensverzekering afgesloten waarmee u de aflossingsvrije hypotheek op einddatum wilt aflossen? U krijgt dan jaarlijks een overzicht van de verzekeraar. Check dan meteen of u daarmee genoeg geld heeft om de hypotheek af te lossen op de einddatum. Is dit niet voldoende dan kunt u aan het einde van de looptijd met een restant schuld blijven zitten.

Let op: extra aflossen bij een beleggingsverzekering kan fiscale gevolgen hebben als u meer aflost dan de verwachte opbrengst van uw polis. Op uw hypotheek en de belasting leest u wat de fiscale gevolgen zijn van het extra aflossen bij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) hypotheken.

Risico's bij deze hypotheek

a. Dalende huizenprijzen

Let er bij een aflossingsvrije hypotheek op dat u aan het einde van de looptijd nog een schuld heeft. U lost namelijk niet af. De schuld moet u in 1 keer aan het eind van de looptijd aflossen. En als u op dat moment niet genoeg geld heeft om uw hypotheek terug te betalen, is verkoop van uw huis meestal de enige mogelijkheid. Verkoopt u op dat moment uw huis met verlies? Dan houdt u een restschuld over die u dan uit eigen middelen moet betalen.

b. Met pensioen of minder inkomen

Aan het einde van de looptijd van uw hypotheek werkt u misschien niet meer. Of u heeft minder inkomen. Heeft u dan te weinig inkomen om een nieuwe hypotheek af te sluiten? Dan is de verkoop van uw huis vaak de enige mogelijkheid.

c. Stijgende rente en hogere woonlasten door einde hypotheekaftrek

Aan het einde van de looptijd is misschien de rente gestegen. Of u kunt de rente niet meer aftrekken van de belasting. Heeft u dan te weinig inkomen om de hogere rente van een nieuwe hypotheek te betalen? Dan is de verkoop van uw huis vaak de enige mogelijkheid. Als tijdens de looptijd de rente stijgt, dan loopt u het risico dat u maandelijks te weinig geld overhoudt om zelf een bedrag op te bouwen voor het aflossen van uw hypotheek.

Hoe zit het met deze hypotheek en de hypotheekrenteaftrek?

De rente bij een aflossingsvrije hypotheek is niet meer aftrekbaar, tenzij u de hypotheek heeft afgesloten vóór 2013 voor aankoop, verbetering of onderhoud van uw huis. In dat geval heeft u 30 jaar hypotheekrenteaftrek vanaf het moment dat u de hypotheek heeft afgesloten. Na die 30 jaar krijgt u niets meer terug van de Belastingdienst en stijgen uw maandlasten.

Wat kan ik doen, zodat ik straks geen (grote) restschuld overhoud?

U heeft bij een aflossingsvrije hypotheek verschillende manieren om een (grote) restschuld te voorkomen. Wat voor u de beste oplossing is, hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt bijvoorbeeld aflossen op uw hypotheek waardoor uw maandlasten nu en straks dalen. Ook kunt u uw hypotheek aanpassen, zodat u een hypotheek heeft waarbij u wel aflost. Of u gaat sparen of beleggen, waardoor u de hypotheek aan het einde van de looptijd (voor een deel) kunt afbetalen.

Beleggingsverzekering en de belasting

De beleggingsverzekering kan in box 1 of in box 3 vallen. Wilt u meer weten over de belastingregels die gelden voor deze hypotheek? Lees dan de Informatiewijzer.

Rente aftrekbaar

Met deze hypotheek lost u tussentijds niets af van uw hypotheekschuld. U betaalt iedere maand rente over de totale lening. U kunt de rente onder voorwaarden aftrekken als de hypotheek gebruikt is voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning.
Meer over uw hypotheek en de belasting

Beleggingsfondsen

Binnen de beleggingsverzekering heeft u de keuze uit (een combinatie van) de volgende RZL Beleggingsfondsen. Kijk ook op www.reaal.nl.

 • RZL Euro Aandelenfonds
 • RZL Wereld Aandelenfonds
 • RZL Euro Mixfonds
 • RZL Euro Obligatiefonds
 • RZL Euro Liquiditeitenfonds
 • RZL Euro Vastgoedfonds
 • RZL Duurzaam Aandelenfonds

RZL Garantiefondsen

 • RZL Garantie Mixfonds
 • RZL Garantie Obligatiefonds

Aan de garantie zijn voorwaarden gesteld:

 1. De minimale beleggingsduur is tien jaar;
 2. Alle premies die op grond van de verzekering overeengekomen zijn en op de polis vermeld, zijn tijdig en volledig voldaan;
 3. Er wordt uitsluitend belegd in het RZL Garantie Mixfonds of in het RZL Garantie Obligatiefonds;
 4. De verzekering is ongewijzigd voortgezet;
 5. De verzekering is niet tussentijds beëindigd of gewijzigd in verband met ontoereikendheid van de waarde van de verzekering voor het onttrekken van risicopremies en kosten;
 6. Geen van de verzekerde hoofddekkingen heeft gedurende de looptijd van de verzekering geleid tot beëindiging van de verzekering.

Eén keer per jaar rendementsoverzicht

Het risico dat u aan het einde van uw hypotheek met een restschuld blijft zitten, is bij deze hypotheek groot. Daarom krijgt u van de verzekeraar minimaal één keer per jaar een overzicht van uw beleggingsverzekering opgestuurd. Zo kunt u bepalen of er aanpassingen nodig zijn. Heeft u hier vragen over of twijfelt u of er aanpassingen nodig zijn? Neemt u dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

Zo zien uw maandlasten eruit

U betaalt de rente voor uw hypotheek en een vaste premie per maand voor uw beleggingsverzekering.

Andere kosten

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. U betaalt deze kosten dus niet apart. Garantiekosten zijn een vorm van fondskosten. Als u belegt in een van de Garantiefondsen betaalt u garantiekosten. Ook betaalt u poliskosten. Meer informatie over koersen, rendementen en fondskosten vindt u hier.

Aankoopkosten

Aankoopkosten zijn 3% van de maandelijkse premie voor alle fondsen. U betaalt geen verkoopkosten.

Fondskosten

Wilt u meer informatie over koersen, rendementen en kosten. Lees dan meer op de website van Reaal.

Levenhypotheek in het kort

 • U belegt in een beleggingsverzekering om later (een deel van) uw hypotheek af te lossen.
 • U lost tussentijds niets op uw hypotheekschuld af.
 • Het risico dat de beleggingsresultaten onvoldoende zijn, om de gehele hypotheekschuld af te kunnen lossen, is groot.

Loopt uw hypotheek bijna af?

Als de einddatum van uw hypotheek in zicht komt, wilt u natuurlijk weten wat er gaat gebeuren. Op de einddatum moet u een Levenhypotheek terugbetalen. Maar u heeft ook andere mogelijkheden. Lees meer over uw mogelijkheden als uw hypotheek afloopt.

Liever een andere hypotheekvorm?

Wilt u uw hypotheek liever iedere maand een beetje aflossen? Of wilt u niet meer beleggen? Dan kan uw hypotheek omzetten interessant voor u zijn. Uw Zelfstandig Adviseur bekijkt welke mogelijkheden u heeft. Als u uw aflosvorm wilt wijzigen, betaalt u hiervoor wel advieskosten aan de Adviseur. Hij vertelt u vooraf hoe hoog deze kosten zijn. Daarnaast is het ook goed om met uw Adviseur te bespreken wat de fiscale gevolgen zijn.

Belangrijk om te weten

De waarde van uw belegging kan dalen en stijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw rendement kan hoger, maar ook lager uitvallen en schommelt meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Bij beleggen loopt u altijd het risico dat het rendement lager is dan u verwachtte. Maar het kan ook hoger uitvallen. Wij adviseren u om regelmatig te bekijken of het opgebouwde vermogen aan het einde van de looptijd voldoende is om uw hypotheek mee af te lossen.

Fiscale voorwaarden

Aan het einde van de looptijd lost u uw hypotheek af met de opgebouwde waarde uit uw beleggingen. Om te voldoen aan de fiscale voorwaarden is het aflossen van de hypotheek met de opgebouwde waarde op het einde van de looptijd (na 30 jaar) voor u mogelijk verplicht.

Restschuld

Als de opgebouwde waarde van uw beleggingen dan tegenvalt, kunt u met een schuld blijven zitten die u op een andere manier moet aflossen, bijvoorbeeld door de verkoop van uw woning of door spaargeld/vermogen naast uw hypotheek op te bouwen. Onder de dan geldende hypotheekvoorwaarden kunt u mogelijk een nieuwe hypotheek afsluiten. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Zoals de hoogte van uw inkomen en de waarde van uw huis. Ook na de verkoop van uw woning kan het zijn dat u nog een restschuld overhoudt. Uw adviseur kan u meer vertellen of u in aanmerking komt voor een restschuldfinanciering

Heeft u vragen?

Of wilt u meer informatie, maak dan een afspraak met uw Zelfstandig Adviseur.