Spaarhypotheek

Met een Spaarhypotheek kunt u sparen voor de aflossing van uw hypotheek. Een Spaarhypotheek bestaat uit een spaar- en risicodeel. Met het spaardeel bouwt u het kapitaal op om de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer af te lossen. En met het risicodeel bent u verzekerd tegen financiële risico’s bij vroegtijdig overlijden.

Let op: u kunt de RegioBank Spaarhypotheek niet meer afsluiten. Heeft u al een spaarhypotheek bij een andere aanbieder? Dan kunt u die wel oversluiten naar een bankspaarhypotheek bij RegioBank als er sprake is van fiscaal geruisloze voortzetting. U heeft dan te maken met kapitaaloverdracht. Uw gespaarde kapitaal gaat dan over naar uw volgende geldverstrekker.  

Hoe werkt een spaarhypotheek?

Een spaarhypotheek ziet er als volgt uit:

Een hypotheek met daaraan een gekoppelde levensverzekering. U betaalt:

  • Premie (spaar- en overlijdensrisicopremie). Met het spaardeel bouwt u het kapitaal op om de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer af te lossen. Met het risicodeel bent u verzekerd tegen financiële risico's bij vroegtijdig overlijden.
  • Rente.

Wilt u meer weten over de belastingregels die gelden voor deze hypotheek? Leest u dan de informatiewijzer.

Voordelen van een spaarhypotheek

  • Je hebt door de kapitaalverzekering een gegarandeerde opbrengst waarmee de hypotheek afgelost kan worden bij overlijden of aan het einde van de looptijd van de hypotheek bij in leven zijn.
  • Je ontvangt hetzelfde rentepercentage over het bedrag dat je spaart als de hypotheekrente die je betaalt

Nadelen van een spaarhypotheek

  • Als je bij de verlenging van je rentevastperiode een lagere rente gaat betalen, kunnen je maandlasten toch hoger worden. Om nog altijd hetzelfde beoogde eindkapitaal te bereiken betaal je dan namelijk meer inleg.

Wilt u uw Spaarhypotheek wijzigen?

Bespreek dan met uw Zelfstandig Adviseur welke mogelijkheden er zijn. En wat de mogelijke fiscale gevolgen hiervan zijn.

Extra geld storten op uw Spaarhypotheek

Met een extra storting op uw Spaarhypotheek kunt u de maandelijkse spaarpremie verlagen. Hiervoor gelden wel een aantal regels. Bespreek daarom eerst met uw adviseur of het in uw situatie verstandig is om te doen. U kunt de extra storting ook zelf regelen in Mijn RegioBank of de Mobiel Bankieren app.

Bij overlijden

Als u of uw partner voor het einde van de looptijd overlijdt, wordt uw Spaarhypotheek afgelost door uw overlijdensrisicoverzekering.

Zo zien uw maandlasten eruit

De hypotheekrente en de spaarrente zijn aan elkaar gekoppeld. Hierdoor zullen uw maandlasten bij rentewijzigingen minder veranderen dan bij andere aflosvormen.

U betaalt elke maand rente over uw lening. Ook spaart u een bedrag om later uw hypotheek af te kunnen lossen en betaalt u elke maand een premie voor uw overlijdensrisicoverzekering.

De rente die u over het saldo op uw spaarverzekering ontvangt, is gelijk aan de rente die u betaalt voor uw lening. Voor een spaarhypotheek betaalt u een hogere rente dan voor een annuïtaire of lineaire hypotheek. Bij een spaarhypotheek hebben we meer kosten omdat een spaarhypotheek pas aan het einde van de looptijd wordt afgelost. 

Gaat de hypotheekrente omhoog, bijvoorbeeld als u een nieuwe rentevaste periode afspreekt? Dan gaat ook uw spaarrente omhoog. U ontvangt dan meer rente over uw gespaarde kapitaal, maar uw maandelijkse premie gaat omlaag, omdat u anders meer spaart dan nodig is om uw hypotheek af te lossen.

Gaat de hypotheekrente omlaag, dan wordt ook de spaarrente lager. Om het bedrag dat nodig is om uw hypotheek bij elkaar te sparen, moet u daarom extra premie betalen. Uw maandlasten worden daarmee mogelijk hoger.

Salderen

Heeft u een spaar(rekening)hypotheek? Dan kunnen we bij het bepalen van uw rentetarief rekening houden met het tot nu toe gespaarde bedrag van uw spaar(rekening)hypotheek. Dit heet 'salderen’. Dit doen we niet standaard, omdat het niet altijd gunstig is om te doen. Lees meer over salderen.

Rente aftrekbaar en de belasting

De hypotheekrente is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Hypotheek meenemen?

Wilt u een nieuw huis kopen en uw hypotheek meenemen? Dat kan onder voorwaarden. Uw Zelfstandig Adviseur kan u verder helpen.

Heeft u vragen?

Of wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur.