Beleggingshypotheek

Een Beleggingshypotheek is een aflossingsvrije lening: u betaalt elke maand rente, maar u lost niet af. Daarnaast belegt u om straks aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek terug te kunnen betalen. Bij beleggen loopt u altijd het risico dat het rendement lager is dan u verwachtte. Maar het kan ook hoger uitvallen.

Goed om te weten: Deze hypotheek kunt u niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om u te informeren als u deze hypotheek heeft.

Algemene informatie werking beleggingshypotheek

Aan het einde van de looptijd of bij verkoop van de woning lost u de beleggingshypotheek af met de opgebouwde waarde uit uw beleggingen.

Als de opgebouwde waarde van uw beleggingen dan tegenvalt, en u dus niet uw hele hypotheek kunt aflossen, kunt u met een schuld blijven zitten. Deze schuld moet u op een andere manier aflossen, bijvoorbeeld door de verkoop van uw woning of door opgebouwd spaargeld/vermogen naast uw hypotheek.

Onder de dan geldende hypotheekvoorwaarden kunt u mogelijk een nieuwe hypotheek afsluiten. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Zoals de hoogte van uw inkomen en de waarde van uw huis.

Ook na de verkoop van uw woning kan het zijn dat u nog een restschuld overhoudt. Uw adviseur kan u meer vertellen of u in aanmerking komt voor een restschuldfinanciering

Beleggingshypotheek in het kort

Voordelen

  • Uw maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode gelijk.
  • De waarde van uw beleggingen kan hoger uitvallen dan verwacht, waardoor er aan het einde van de looptijd meer waarde opgebouwd is dan nodig om uw hypotheek mee af te lossen.
  • Onder voorwaarden kunt u genieten van hypotheekrenteaftrek over de volledige hypotheekschuld.

Nadelen

  • Het rendement uit de beleggingen is onzeker. Mogelijk heeft u te weinig vermogen opgebouwd om de hypotheek aan het einde van de looptijd helemaal af te lossen. U kunt daardoor met een deel van de schuld blijven zitten aan het einde van de looptijd.
  • U betaalt kosten voor het beleggen in fondsen.
  • De rente op een Beleggingshypotheek is hoger dan op een annuïtaire- of lineaire hypotheek,
  • De opgebouwde waarde van de beleggingen moet gebruikt worden om de hypotheek af te lossen.

Zo zit de hypotheek in elkaar

U heeft een aflossingsvrije hypotheek en u belegt in een van de vijf ASN Duurzame Mixfondsen. Door te beleggen in beleggingsfondsen bouwt u een kapitaal op waarmee u aan het eind van de looptijd uw hypotheekschuld (deels) aflost. Tussentijds lost u dus niets af. Het rendement wat u behaalt, is afhankelijk van het rendement van het beleggingsfonds. Omdat beleggen onzeker is, bestaat de kans dat u aan het einde van de looptijd uw hypotheek niet helemaal kunt aflossen en u een hypotheekschuld overhoudt. Onder voorwaarden is de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar.

Eén keer per jaar waardeontwikkelingstoets

Bij beleggen loopt u altijd het risico dat het rendement lager is dan u verwachtte. Eén keer per jaar krijgt u een waardeontwikkelingstoets opgestuurd. Op basis van de waardeontwikkeling van de portefeuille kunt u beslissen of er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld uw inleg verhogen. U kunt tussentijds zelf een ander ASN Duurzaam Mixfonds kiezen als u meer of minder risico wilt lopen. Ook kunt u uw adviseur om hulp vragen. Samen kunt u kijken of uw beleggingshypotheek nog aansluit bij uw situatie.

De Opbouwmonitor

In Mijn RegioBank en de Mobiel Bankieren app vindt u de Opbouwmonitor. Deze rekenhulp laat zien of u met de huidige waarde van uw beleggingen en uw eventuele inleg straks (een deel van) uw hypotheek kunt aflossen. We doen dit met het ASN Duurzaam Mixfonds waarin u (voor het grootste gedeelte) belegt.

Meer over de Opbouwmonitor

Een ander ASN Mixfonds kiezen?

Gebruik dan de Opbouwmonitor om te bekijken wat de verwachting is als u in een ander fonds gaat beleggen.

Belangrijk! Lees voordat u uw fonds omruilt altijd eerst de informatie op de fondspagina en bepaal of het fonds qua risico en verwacht rendement past bij uw situatie.

Als uitgangspunt kunt u aanhouden: als uw aflosdatum nog ver weg is, kunt u overwegen om meer risico te nemen. Want verlies op een bepaald moment kan over een lange termijn omslaan naar winst. Naarmate de datum waarop uw hypotheek moet aflossen dichterbij komt, is het belangrijk om minder risico te nemen door bijvoorbeeld defensiever te gaan beleggen of het geld als spaargeld op uw rekening te houden.

Meer geld beleggen?

Met de berekening die u met de Opbouwmonitor maakt, kunt u ook beslissen om periodiek extra geld te gaan beleggen. U regelt dit in de Opbouwmonitor. Eenmalig een groter bedrag inleggen kan ook. Dit doet u met het ‘formulier extra inleg Beleggingsrekening bij een RegioBank Hypotheek’.

Iets wijzigen? Regel het zelf

In Mijn RegioBank regelt u het gemakkelijk zelf. Heeft u nog geen Mijn RegioBank? Vraag het dan nu aan.

Zo zien uw maandlasten eruit

U betaalt rente over uw hypotheek. Daarnaast is het mogelijk om (maandelijks) een bedrag te beleggen. Heeft u ook een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Dan betaalt u hiervoor elke maand premie.

Het geld dat u elke maand op uw beleggingsrekening stort, wordt voor 100% ingelegd in het mixfonds dat u heeft gekozen. Als u wilt, kunt u het bedrag dat u belegt verhogen of extra aankopen in een fonds doen. U betaalt geen aan- en verkoopkosten. Het fonds waarin u belegt rekent wel kosten. Hierover lees u meer op de fondsenpagina.

Fondskosten

Fondskosten zijn doorlopende kosten die u betaalt aan de fondsbeheerder om voor u te beleggen. De fondskosten zijn 0,9% per jaar van uw gemiddeld belegd vermogen. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds.

Transactiekosten in het fonds

Transactiekosten in het fonds zijn kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen die niet worden veroorzaakt door in- of uitstappen, maar door het aan- en verkopen van aandelen en obligaties in het algemeen. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds.

Beleg in het ASN Duurzame Mixfonds van uw keuze

Met de Beleggingshypotheek belegt u in een van de vijf ASN Duurzame Mixfondsen. Elk fonds heeft een eigen verhouding tussen risico, rendement en kosten.

Rente als u niet belegt

Belegt u even niet? Dan krijgt u een variabele rente over het saldo op uw rekening. De rente is op jaarbasis.

Beleggingshypotheek en de belasting

Over de waarde van uw beleggingen betaalt u vermogensrendementheffing. Daarbij geldt een heffingsvrij vermogen van € 57.000 (2023) per persoon. Tot dit bedrag hoeft u dus geen belasting te betalen.

Rente aftrekbaar

Met deze hypotheek lost u tussentijds niets af van uw hypotheekschuld. U betaalt iedere maand rente over de totale lening. U kunt de rente onder voorwaarden aftrekken als de hypotheek gebruikt is voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Meer over hypotheekrenteaftrek

Extra aflossen

Bij RegioBank mag u met een vaste rente meestal jaarlijks tot 10% extra aflossen van de oorspronkelijke hoofdsom per leningdeel, zonder dat u een vergoeding voor het renteverlies van de bank moet betalen.

Heeft u een variabele rente? Dan mag u zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank zoveel aflossen als u wilt.

Alles over uw hypotheek aflossen

De hypotheekrente die u betaalt

Hoeveel rente u betaalt, hangt af van de rentevorm en periode die u met ons hebt afgesproken.

Naar de actuele hypotheekrentes

Een andere hypotheekvorm?

Wilt u uw hypotheek liever tussentijds aflossen? Of wilt u niet meer beleggen? Dan kan uw hypotheek omzetten interessant zijn. Met uw Zelfstandig Adviseur bespreekt u welke mogelijkheden er in uw situatie zijn. Hiervoor betaalt u wel advies- en administratiekosten aan de adviseur. Hij vertelt u vooraf hoe hoog dit bedrag is. Let ook op de fiscale gevolgen.

Bekijk welke hypotheekvormen er zijn

Uw hypotheek meenemen?

Wilt u een nieuw huis kopen en uw Beleggingshypotheek meenemen? Dat kan onder voorwaarden. Uw Zelfstandig Adviseur kan u verder helpen.

Belangrijk om te weten

De waarde van uw belegging kan dalen en stijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden nooit een garantie voor de toekomst. Uw rendement kan hoger, maar ook lager uitvallen en schommelt meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Als het rendement van uw beleggingen tegenvalt, kunt u met een schuld blijven zitten die u op een andere manier moet aflossen, bijvoorbeeld door verkoop van uw woning of door spaargeld/vermogen naast uw hypotheek op te bouwen.

Wij adviseren u om regelmatig te bekijken of het opgebouwde vermogen aan het einde van de looptijd voldoende is om uw hypotheek mee af te lossen. U kunt de beleggingen dagelijks inzien via Mijn RegioBank. Meer informatie? Vraag het uw Zelfstandig Adviseur.

Voorwaarden

Bekijk alle voorwaarden