Beleggings(rekening) hypotheek

Een Beleggingshypotheek of Beleggingsrekening Hypotheek is een aflossingsvrije lening: je betaalt elke maand rente, maar je lost niet af. Daarnaast beleg je om straks aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek terug te kunnen betalen. Bij beleggen loop je altijd het risico dat het rendement lager is dan je verwachtte. Maar het kan ook hoger uitvallen.

Goed om te weten: Deze hypotheek kun je niet meer afsluiten. De informatie op deze pagina is alleen bedoeld om je te informeren als je deze hypotheek hebt.

Algemene informatie werking beleggingshypotheek

Aan het einde van de looptijd of bij verkoop van de woning los je de beleggingshypotheek af met de opgebouwde waarde uit je beleggingen.

Als de opgebouwde waarde van je beleggingen dan tegenvalt, en je dus niet je hele hypotheek kunt aflossen, kun je met een schuld blijven zitten. Deze schuld moet je op een andere manier aflossen, bijvoorbeeld door de verkoop van je woning of door opgebouwd spaargeld/vermogen naast je hypotheek.

Onder de dan geldende hypotheekvoorwaarden kun je mogelijk een nieuwe hypotheek afsluiten. Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Zoals de hoogte van je inkomen en de waarde van je huis.

Ook na de verkoop van je woning kan het zijn dat je nog een restschuld overhoudt. Jouw adviseur kan je meer vertellen of je in aanmerking komt voor een restschuldfinanciering.

Beleggings(rekening) Hypotheek in het kort

Voordelen

  • Je maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode gelijk.
  • De waarde van je beleggingen kan hoger uitvallen dan verwacht, waardoor er aan het einde van de looptijd meer waarde opgebouwd is dan nodig om je hypotheek mee af te lossen.
  • Onder voorwaarden kun je genieten van hypotheekrenteaftrek over de volledige hypotheekschuld.

Nadelen

  • Het rendement uit de beleggingen is onzeker. Mogelijk heb je te weinig vermogen opgebouwd om de hypotheek aan het einde van de looptijd helemaal af te lossen. Je kunt daardoor met een deel van de schuld blijven zitten aan het einde van de looptijd.
  • Je betaalt kosten voor het beleggen in fondsen.
  • De rente op een Beleggingshypotheek of Beleggingsrekening Hypotheek is hoger dan op een annuïtaire- of lineaire hypotheek,
  • De opgebouwde waarde van de beleggingen moet gebruikt worden om de hypotheek af te lossen.

Belangrijk: Bij een hogere opgebouwde waarde dan nodig is om je hypotheek mee af te lossen kunnen er verschillende fiscale consequenties zijn afhankelijk van je product. Meer informatie? Vraag het je Zelfstandig Adviseur

Zo zit de hypotheek in elkaar

Je hebt een aflossingsvrije hypotheek en je belegt in een van de vijf ASN Duurzame Mixfondsen. Door te beleggen in beleggingsfondsen bouw je een kapitaal op waarmee je aan het eind van de looptijd je hypotheekschuld (deels) aflost. Tussentijds los je dus niets af. Het rendement wat je behaalt, is afhankelijk van het rendement van het beleggingsfonds. Omdat beleggen onzeker is, bestaat de kans dat je aan het einde van de looptijd je hypotheek niet helemaal kunt aflossen en je een hypotheekschuld overhoudt. Onder voorwaarden is de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar.

Eén keer per jaar waardeontwikkelingstoets

Bij beleggen loop je altijd het risico dat het rendement lager is dan je verwachtte. Eén keer per jaar krijg je een waardeontwikkelingstoets opgestuurd. Op basis van de waardeontwikkeling van de portefeuille kun je beslissen of er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld een eenmalige extra inleg. Je kunt tussentijds zelf een ander ASN Duurzaam Mixfonds kiezen als je meer of minder risico wilt lopen. Ook kun je jouw adviseur om hulp vragen. Samen kun je kijken of je beleggingshypotheek nog aansluit bij jouw situatie.

De Opbouwmonitor

In Mijn RegioBank en de Mobiel Bankieren app vind je de Opbouwmonitor. Deze rekenhulp laat zien of je met de huidige waarde van je beleggingen en je eventuele inleg straks (een deel van) je hypotheek kunt aflossen. We doen dit met het ASN Duurzaam Mixfonds waarin je (voor het grootste gedeelte) belegt.

Meer over de Opbouwmonitor

Een ander ASN Mixfonds kiezen?

Gebruik dan de Opbouwmonitor om te bekijken wat de verwachting is als je in een ander fonds gaat beleggen.

Belangrijk: Lees voordat je jouw fonds omruilt altijd eerst de informatie op de fondspagina en bepaal of het fonds qua risico en verwacht rendement past bij jouw situatie.

Als uitgangspunt kun je aanhouden: als je aflosdatum nog ver weg is, kun je overwegen om meer risico te nemen. Want verlies op een bepaald moment kan over een lange termijn omslaan naar winst. Naarmate de datum waarop je jouw hypotheek moet aflossen dichterbij komt, kun je overwegen om minder risico te nemen door bijvoorbeeld defensiever te gaan beleggen of het geld als spaargeld op je rekening te houden.

Meer geld beleggen?

Met de berekening die je met de Opbouwmonitor maakt, kun je u ook beslissen om periodiek extra geld te gaan beleggen. Je regelt dit in de Opbouwmonitor. Eenmalig een groter bedrag inleggen kan ook. Dit doe je met het ‘formulier extra inleg Beleggingsrekening bij een RegioBank Hypotheek’.

Belangrijk: Het is niet mogelijk om periodiek extra geld te gaan beleggen bij een Beleggingsrekening Hypotheek.

Iets wijzigen? Regel het zelf

In Mijn RegioBank regel je het gemakkelijk zelf. Heb je nog geen Mijn RegioBank? Vraag het dan nu aan.

Zo zien je maandlasten eruit

Je betaalt rente over je hypotheek. Daarnaast is het mogelijk om (maandelijks) een bedrag te beleggen. Heb je ook een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Dan betaal je hiervoor elke maand premie.

Het geld dat je elke maand op je beleggingsrekening stort, wordt voor 100% ingelegd in het mixfonds dat je hebtt gekozen. Als je wilt, kun je het bedrag dat je belegt verhogen of extra aankopen in een fonds doen. Je betaalt geen aan- en verkoopkosten. Het fonds waarin je belegt rekent wel kosten. Hierover lees je meer op de fondsenpagina.

Fondskosten

Fondskosten zijn doorlopende kosten die je betaalt aan de fondsbeheerder om voor jou te beleggen. De fondskosten zijn 0,9% per jaar van je gemiddeld belegd vermogen. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds.

Transactiekosten in het fonds

Transactiekosten in het fonds zijn kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen die niet worden veroorzaakt door in- of uitstappen, maar door het aan- en verkopen van aandelen en obligaties in het algemeen. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds.

Beleg in het ASN Duurzame Mixfonds van jouw keuze

Met de Beleggingshypotheek beleg je in een van de vijf ASN Duurzame Mixfondsen. Elk fonds heeft een eigen verhouding tussen risico, rendement en kosten.

Wil je beleggen in een ander ASN Duurzame Mixfonds? Je kunt hiervoor gebruikmaken van de Opbouwmonitor of contact opnemen met je adviseur. De Opbouwmonitor is niet beschikbaar voor de Beleggingsrekening Hypotheek.

Rente als je niet belegt

Beleg je even niet? Dan krijg je bij een Beleggingshypotheek een variabele rente over het saldo op je rekening. De rente is op jaarbasis.

Belangrijk: Heb je een Beleggingsrekening Hypotheek? Dan krijg je geen rente over het saldo op je rekening.

Beleggingshypotheek en de belasting

Over de waarde van je beleggingen betaal je vermogensrendementheffing. Daarbij geldt een heffingsvrij vermogen van € 57.000 (2023) per persoon. Tot dit bedrag hoef je dus geen belasting te betalen.

Belangrijk: De Beleggingsrekening Hypotheek valt in box 1. Je betaalt geen belasting over het rendement en je betaalt hier ook geen jaarlijkse vermogensrendementheffing over in box 3.

Rente aftrekbaar

Met deze hypotheek los je tussentijds niets af van je hypotheekschuld. Je betaalt iedere maand rente over de totale lening. Je kunt de rente onder voorwaarden aftrekken als de hypotheek gebruikt is voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Meer over hypotheekrenteaftrek

Extra aflossen

Bij RegioBank mag je met een vaste rente meestal jaarlijks tot 10% extra aflossen van de oorspronkelijke hoofdsom per leningdeel, zonder dat je een vergoeding voor het renteverlies van de bank moet betalen.

Heb je een variabele rente? Dan mag je zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank zoveel aflossen als je wilt.

Alles over je hypotheek aflossen

De hypotheekrente die je betaalt

Hoeveel rente je betaalt, hangt af van de rentevorm en periode die je met ons hebt afgesproken.

Naar de actuele hypotheekrentes

Een andere hypotheekvorm?

Wil je jouw hypotheek liever tussentijds aflossen? Of wil je niet meer beleggen? Dan kan je hypotheek omzetten interessant zijn. Met je zelfstandig adviseur bespreek je welke mogelijkheden er in jouw situatie zijn. Hiervoor betaal je wel advies- en administratiekosten aan de adviseur. Hij vertelt je vooraf hoe hoog dit bedrag is. Let ook op de fiscale gevolgen.

Bekijk welke hypotheekvormen er zijn

Je hypotheek meenemen?

Wil je een nieuw huis kopen en je Beleggingshypotheek of Beleggingsrekening Hypotheek meenemen? Dat kan onder voorwaarden. Jouw zelfstandig adviseur kan je verder helpen.

Belangrijk om te weten

De waarde van je belegging kan dalen en stijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden nooit een garantie voor de toekomst. Je rendement kan hoger, maar ook lager uitvallen en schommelt meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Als het rendement van je beleggingen tegenvalt, kun je met een schuld blijven zitten die je op een andere manier moet aflossen, bijvoorbeeld door verkoop van je woning of door spaargeld/vermogen naast je hypotheek op te bouwen.

Wij adviseren je om regelmatig te bekijken of het opgebouwde vermogen aan het einde van de looptijd voldoende is om je hypotheek mee af te lossen. Je kunt de beleggingen dagelijks inzien via Mijn RegioBank. Meer informatie? VraagVraag het je zelfstandig adviseur

Bekijk alle voorwaarden