Kracht van de Regio

  • Potentie van de regio's is enorm
  • Leefbaarheid staat onder druk
  • RegioBank maakt zich hard voor de kracht van de regio

De potentie van de regio’s in Nederland is enorm. Daar woont namelijk 60 procent van de mensen en ontstaan veel innovaties. Tegelijkertijd ziet RegioBank dat de leefbaarheid van kleine en grotere dorpen onder druk staat, omdat publieke voorzieningen verdwijnen en de overheid vele malen minder investeert per persoon in de regio dan in de Randstad. Op verschillende manieren maken wij ons hard voor de kracht van de regio.

Regio EU-Verkiezingsdebat

Op 30 mei organiseert RegioBank het Regio EU-Verkiezingsdebat van 13 tot 15 uur in Amersfoort. Kandidaat Europarlementariërs gaan die middag met elkaar in debat over regionale uitdagingen, waar Europa direct of indirect invloed op heeft. Hoe zorgt Europa voor leefbare, goed bereikbare en aantrekkelijke regio's? Wat kan Europa betekenen voor de woningvoorraad in de regio? En hoe kunnen lokale ondernemers mee in de Europese energietransitie?

Mocht je een vraag hebben die je tijdens het debat wilt stellen aan de Europarlementariërs? Laat dat dan weten via onderstaande buttton:

Aanmelden voor het regio EU-Verkiezingsdebat

Nationale DorpenTop

De Nationale DorpenTop is hét evenement over de kracht van de regio waar RegioBank de enorme potentie van kleine kernen en dorpen laat zien en tegelijkertijd aandacht vraagt voor de leefbaarheid. Samen met lokale ondernemers, financieel adviseurs, bestuurders, actieve vrijwilligers of experts op het gebied van leefbaarheid in de regio gaan we deze dag in gesprek. Aan het einde van de dag hebben we voldoende inzichten die we vervolgens door vertalen naar concrete handvatten voor alle actieve partijen in de regio. De Nationale DorpenTop 2024 vindt plaats op 20 juni in Veere (Zeeland).

Meld je direct aan

RegioTour

In aanloop naar de Nationale DorpenTop, trekken we een paar dagen de betreffende regio in: de RegioTour. We bezoeken verschillende initiatieven en ondernemingen, waarbij we met zoveel mogelijk mensen spreken over de kracht, uitdagingen en potentie van de regio.
De RegioTour is evenals de Nationale DorpenTop dit jaar in Zeeland en vindt plaats op 10, 11 en 24 april 2024.

Toekomstagenda

Er wordt structureel te weinig geïnvesteerd in de regio. Basisscholen, buslijnen en buurthuizen verdwijnen. Met het uitblijven van investeringen in publieke, logistieke en culturele voorzieningen neemt de leefbaarheid in deze kleine kernen en dorpen zienderogen af. Door deze verschraling krijgen ook lokale ondernemers het steeds moeilijker en dat gaat ten koste van de bedrijvigheid. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de gemiddelde levensverwachting en de hoogte van het gemiddelde inkomen in de regio vaak achterblijft.

Als we niets doen, zal de ongelijkheid tussen steden en dorpen de komende jaren alleen maar verder groeien. Daarom hebben we de Toekomstagenda voor de Regio opgesteld, op basis van de input uit de Nationale DorpenTop en Regiotours van voorgaande jaren. De toekomstagenda hebben we vorig jaar aangeboden aan de Tweede Kamer, als inhoudelijke aanmoediging voor de nog aan te stellen minister voor Regiozaken.

Toekomstagenda en achterliggende rapporten & verhalen

Minister voor RegioZaken

Uit een peiling blijkt dat 4 op de 10 Nederlanders vindt dat er een minister voor Regiozaken moet komen blijkt. Bij 6 op de 10 Nederlanders heerst het gevoel dat de kloof tussen de regio en de Randstad groter wordt. RegioBank blijft oproepen om een Minister voor RegioZaken aan te stellen, zodat de regio goed vertegenwoordigd wordt in Den Haag.

Minister voor RegioZaken

Op de hoogte blijven?

RegioBank blijft zich inzetten om de regio in haar kracht te zetten. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Toekomstagenda en de Minister van Regiozaken? Laat je emailadres achter. Je ontvangt een paar keer per jaar een email van ons.

Ja, houd me op de hoogte

Waarom doet RegioBank dit?

RegioBank zit al meer dan honderd jaar in de regio, is er onderdeel van en ziet daardoor de kracht van de regio. En ook de uitdagingen.

Lokale inzet

Een vrouw die belt achter haar laptop

De zelfstandige adviseurs van RegioBank zetten zich al hiervoor in. Voor behoud en uitbreiding van lokale voorzieningen zoals het dorpshuis, de buurtsuper en de voetbalvereniging. We helpen ondernemers vooruit. We maken mensen bewust van hun rol in dat lokale ecosysteem, waarin alles met elkaar samenhangt.

Krachten bundelen

Krachten bundelen

En nu willen we graag een stap verderzetten. Daarvoor moeten we de krachten bundelen.

  1. We maken verhoudingen inzichtelijk
  2. We gaan het gesprek aan met belangrijke partijen rondom leefbaarheid.
  3. We doen een handreiking om samen de oplossing te vinden