Een vitale Regio is van belang voor heel Nederland

De potentie van de regio’s in Nederland is enorm. Daar woont namelijk 60 procent van de mensen en ontstaan veel innovaties. Tegelijkertijd ziet RegioBank dat de leefbaarheid van kleine en grotere dorpen onder druk staat, omdat publieke voorzieningen verdwijnen en de overheid vele malen minder investeert per persoon in de regio dan in de Randstad.

Vorig jaar deed RegioBank een brede oproep tot een minister voor Regiozaken om deze negatieve trend te doorbreken en kansen voor de regio en daarmee voor heel Nederland te benutten. Samen met de deelnemers van de Nationale DorpenTop 2023 stelden we toen een Toekomstagenda met concrete ideeën op hoe het anders kan. Deze toekomstagenda werd op 20 juni verdiept tijdens de DorpenTop in Zeeland. Op 30 mei organiseerden we voor het eerst Regio EU-Verkiezingsdebat.

Levendig Regio EU-Verkiezingsdebat

Precies één week voor de Europese verkiezingen in Nederland kruisten kandidaat-Europarlementariërs Raquel Garcia Hermida (nr. 2, D66), Anja Haga (nr. 1, CU), Gerben Horst (nr. 6, CDA), Reinout van Malenstein (nr. 3, NSC), Marit Maij (nr. 3, GL-PvdA) en Merel Muller (nr 28, PvdD) met elkaar de degens over belangrijke regionale vraagstukken zoals mobiliteit, de energietransitie en leefbaarheid. Dit deden ze tijdens het eerste Regio EU-verkiezingsdebat, een initiatief van RegioBank. Want juist op deze onderwerpen kan de Europese Unie voor mensen in de regio de komende jaren veel betekenen. Zo wordt jaarlijks meer dan een derde van het totale EU-budget, dat zijn dus tientallen miljarden, uitgegeven aan regionale ontwikkeling.

Europa naar de regio

De discussies in Brussel voelen voor veel Nederlanders helaas nog altijd te veel aan als een ver-van-mijn-bedshow. Maar Europese besluiten hebben vaak directe invloed op onze leefomgeving. RegioBank pakt de laatste jaren steeds meer en vaker de rol als aanjager van het gesprek over leefbaarheid in de Nederlandse regio’s. Dit doen we door het organiseren van de Nationale DorpenTop. De oproep om een minister voor Regiozaken. En het aanbieden van de Toekomstagenda van de Regio, in Den Haag. Ook in de Europese Verkiezingen mogen regionale thema’s niet ontbreken. Daarom maakte RegioBank het eerste Regio EU-verkiezingsdebat mede mogelijk.

Meer investeren in de regio

Onder leiding van presentator Shula Tas hebben de kandidaten hun ideeën over de toekomst van Europa en de regio gedeeld en vragen beantwoord van de aanwezige inwoners uit diverse regio’s. Een waaier van regionale thema’s passeren donderdagmiddag de revue. Van het belang van grensoverschrijdende OV-verbindingen tot het behoud van streekcultuur en streektalen. Van het tegengaan van de verschraling van publieke voorzieningen in kleine kernen tot het betrekken van jongeren bij Europa. Van links tot rechts is iedereen het erover eens dat een groot deel van de oplossingen voor uitdagingen in de regio de komende vijf jaar meer steun vanuit Brussel moet krijgen.

Meer weten over dit debat

Toekomstagenda van de Regio

Er wordt structureel te weinig geïnvesteerd in de regio. Basisscholen, buslijnen en buurthuizen verdwijnen. Met het uitblijven van investeringen in publieke, logistieke en culturele voorzieningen neemt de leefbaarheid in deze kleine kernen en dorpen zienderogen af. Door deze verschraling krijgen ook lokale ondernemers het steeds moeilijker en dat gaat ten koste van de bedrijvigheid. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de gemiddelde levensverwachting en de hoogte van het gemiddelde inkomen in de regio vaak achterblijft.

Als we niets doen, zal de ongelijkheid tussen steden en dorpen de komende jaren alleen maar verder groeien. Daarom biedt RegioBank een Toekomstagenda van de Regio aan in Den Haag. Als een inhoudelijke aanmoediging voor de nog aan te stellen minister voor Regiozaken. De agenda is tot stand gekomen tijdens de Nationale DorpenTop van 2021 (Gelderland), 2022 (Noord-Brabant) en 2023 (Friesland) en is opgesteld door inwoners, ondernemers, politici en andere betrokkenen uit de regio's.

Bijna helft Nederlanders voor minister van Regiozaken

Uit een peiling blijkt dat 4 op de 10 Nederlanders vindt dat er een minister voor Regiozaken moet komen blijkt. Bij 6 op de 10 Nederlanders heerst het gevoel dat de kloof tussen de regio en de Randstad groter wordt. Dat gevoel is het sterkst bij mensen in provincies zoals Drenthe, Overijssel, Friesland, Groningen, Gelderland en Limburg. Daarom biedt RegioBank met twee afgevaardigden uit de regio op 4 juli 2023 de Toekomstagenda van de regio en de vacaturetekst voor een minister voor Regiozaken aan in de Tweede Kamer.

Bekijk de vacature: Minister voor Regiozaken

Nationale DorpenTop 2024 in Zeeland

Op donderdag 20 juni 2024 vond de vierde editie van de Nationale DorpenTop plaats. RegioBank heeft hart voor de regio. 


Meer informatie

Op de hoogte blijven?

RegioBank blijft zich inzetten om de regio in haar kracht te zetten. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Toekomstagenda en de Minister van Regiozaken? Laat je emailadres achter. Je ontvangt een paar keer per jaar een email van ons.

Ja, houd me op de hoogte

Rapporten & verhalen

Rapporten en analyses

Rapporten en analyses

Over leefbaarheid is veel data beschikbaar. Bijvoorbeeld over veiligheid in de buurt, het aantal woningen dat beschikbaar is, de voorzieningen die er zijn, hoe de sociale samenhang is en hoe de fysieke omgeving is. Een aantal belangrijke conclusies uit recente rapporten vindt u hier.

Lees meer

Op zoek naar verhalen

Op zoek naar verhalen

Maar wat vooral belangrijk is, zijn de persoonlijke verhalen. De afgelopen periode hebben we daarom aan mensen gevraagd waar zij vinden dat het mis gaat. Wanneer de balans weg is en de verhoudingen scheef. En er teveel van de bewoners en ondernemers zelf gevraagd wordt.

Lees meer

Waarom doet RegioBank dit?

RegioBank zit al meer dan honderd jaar in de regio, is er onderdeel van en ziet daardoor de kracht van de regio. En ook de uitdagingen. Dat de leefbaarheid van kleine kernen en dorpen onder druk staat. Daarom pleit de bank al een aantal jaar voor een minister van Regiozaken. In afwachting van deze aanstelling zit RegioBank niet stil en maakt alvast de balans op voor de toekomstagenda van deze minister.

Een vrouw die belt achter haar laptop

Lokale inzet

De zelfstandige adviseurs van RegioBank zetten zich al hiervoor in. Voor behoud en uitbreiding van lokale voorzieningen zoals het dorpshuis, de buurtsuper en de voetbalvereniging. We helpen ondernemers vooruit. We maken mensen bewust van hun rol in dat lokale ecosysteem, waarin alles met elkaar samenhangt.

Krachten bundelen

Krachten bundelen

En nu willen we graag een stap verderzetten. Daarvoor moeten we de krachten bundelen.

  1. We maken verhoudingen inzichtelijk
  2. We gaan het gesprek aan met belangrijke partijen rondom leefbaarheid.
  3. We doen een handreiking om samen de oplossing te vinden