Rood staan op Jongerenbetaalrekening

Heeft u tijdelijk meer geld nodig? Dan kunt u een kredietlimiet op uw Jongerenbetaalrekening aanvragen bij uw Zelfstandig Adviseur. Maar rood staan kost u wel geld. Daarom is het belangrijk dat u zich altijd afvraagt of rood staan in uw geval echt nodig is.

Tot € 500 rood staan

Als u rood wilt staan op uw Jongerenbetaalrekening, moet u in ieder geval 18 jaar of ouder zijn. Op basis van onder andere uw inkomen berekenen we vervolgens hoeveel u rood mag staan. Het totale kredietbedrag is nooit meer dan een netto maandsalaris, met een maximum van € 500.

Net zoals alle banken in Nederland moet RegioBank een kredietlimiet vanaf € 250 melden bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Hierbij maakt het niet uit of u gebruik maakt van de kredietlimiet. Dit is een zogenaamde positieve registratie. Betaalt u de kosten voor uw kredietlimiet op tijd? En staat u minimaal 24 uur in de 90 dagen positief? Dan blijft uw registratie bij BKR positief. Dit betekent dat uw betaalgedrag in orde is.

Let op: Mag u op een betaalrekening bij een andere bank rood staan? Dan bekijken we opnieuw of u op uw Jongerenbetaalrekening bij RegioBank rood mag staan.

Rekenvoorbeeld Jongerenbetaalrekening

Totaal kredietbedrag Variabele rentevoet Jaarlijks kostenpercentage Theoretische looptijd Door u te betalen bedrag
€ 100 7,5% 7,5% Onbepaald € 102
€ 200 7,5% 7,5% Onbepaald € 204
€ 300 7,5% 7,5% Onbepaald € 305
€ 400 7,5% 7,5% Onbepaald € 407
€ 500 7,5% 7,5% Onbepaald € 509

Toelichting

  • Totale kredietbedrag: het bedrag dat u maximaal rood mag staan, ook wel kredietlimiet genoemd.
  • Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 3 oktober 2016. Rentewijzigingen voorbehouden.
  • Het jaarlijks kostenpercentage laat zien wat het rood staan u maximaal kost. Het jaarlijks kostenpercentage wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de laagste betaalpakketkosten voor de Jongerenbetaalrekening (€ 0,00 per maand) opgenomen. Daarbij gaan we ervan uit dat u het volledige bedrag in één keer opneemt en na drie maanden het volledig krediet inclusief rente aflost. Verder gaan we in deze berekening ervan uit dat de variabele debetrentevoet constant 7,5% is.
  • Theoretische looptijd: de Kredietovereenkomst rood staan op uw betaalrekening eindigt bij een Jongerenbetaalrekening in de maand dat u 27 jaar wordt.
  • Totale kosten: het totale bedrag dat u betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder het jaarlijkse kostenpercentage. Omdat de daadwerkelijke looptijd van het krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat u betaalt hiervan afwijken.

Lees de volledige informatie in de Productwijzer.

Sta eens in de 90 dagen positief

Bij Jongerenbetaalrekening mag u maximaal 90 dagen achter elkaar rood staan. Is uw saldo langer negatief? Dan staat u ‘ongeoorloofd rood’ en trekken we uw kredietlimiet in. U kunt dan niet meer rood staan. U moet dan alsnog direct zorgen dat uw saldo weer boven nul komt. Zorg er dus voor dat uw saldo minimaal 24 uur in de 90 dagen positief is.

Voorkom rood staan. Lees hier een aantal tips hoe u rood staan kunt voorkomen.

Uw kredietlimiet wijzigen?

Wilt u uw limiet verhogen? Ga dan langs bij uw Zelfstandig Adviseur. Hij regelt het graag voor u. Wilt u uw limiet verlagen of beëindigen? Dat regelt u zelf via Mijn RegioBank.

Andere betaalrekening?

Voor deze betaalrekeningen gelden andere spelregels voor rood staan.

Meer over rood staan op uw Plus Betalen