Doorlopend Krediet

Doorlopend Krediet dat u bij ons heeft afgesloten voor 3 oktober 2011 is een doorlopend krediet waarbij u minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 leent. U bepaalt zelf hoeveel u van het bedrag opneemt en wanneer u dit doet. Neemt u niets op, dan betaalt u ook niets.

Goed om te weten

Compensatieregeling voor (voormalige) klanten met een doorlopend consumptief krediet

Bent u een particuliere klant en heeft of had u een doorlopend consumptief krediet bij ons? Dan heeft u misschien recht op compensatie. Het gaat om doorlopende kredieten die vóór oktober 2011 bij ons zijn afgesloten en waarvan de rente die u betaalde niet altijd in de pas heeft gelopen met de gemiddelde marktrente. Meer informatie

U kunt geen doorlopend krediet meer aanvragen. Deze pagina is alleen bedoeld om u te informeren als u deze lening heeft.

Corona en uw lening

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Wat als u een doorlopend krediet heeft en u verwacht deze niet meer te kunnen betalen? Ook dan zijn we er voor u. Neem contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

Veelgestelde vraag

Kan ik de betaling van een Doorlopend Krediet uitstellen?
Wij willen onze klanten ondersteunen bij het oplossen van de financiële problemen die als gevolg van het coronavirus zijn ontstaan. Iedere klantsituatie vraagt om een individuele aanpak, daarom is het belangrijk dat we hier samen over in gesprek gaan. Heeft u vragen over Doorlopend Krediet, neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur. Of met het Hulpteam Achterstanden Ongedekte Kredieten. Bel ons via 030 – 219 43 20 of mail hulpteamachterstanden@regiobank.nl. Onze hulp is vrijblijvend en gratis.

Rente en aflossing

U betaalt per maand minimaal 2% van het bedrag dat u heeft opgenomen. Dat is het termijnbedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing en schrijven we automatisch van uw rekening af. Dat doen we altijd rond de 25e van de maand. Wilt u weten hoeveel u betaalt aan aflossing en rente? Kijk dan in Mijn RegioBank of op uw papieren rekeningafschrift.

Variabele rente

Over uw krediet betaalt u een variabele rente. Dat betekent dat deze tussendoor kan stijgen en dalen. Toch betaalt u elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing.

Als de rente stijgt, wordt het bedrag dat u betaalt aan aflossing lager. U doet er dan langer over om uw lening af te lossen. Het omgekeerde geldt ook. Als de rente daalt, wordt het bedrag dat u aan aflossing betaalt hoger. U lost uw lening dan sneller af. De rente vindt u in Mijn RegioBank of op uw papieren rekeningafschrift.

Einde van uw krediet

Toen u de lening afsloot, hebben we afgesproken op welke leeftijd u uiterlijk begint met afbouwen van uw krediet. Kijk op uw overeenkomst wanneer dat is. We verlagen vanaf dan iedere maand uw limiet. U moet binnen 3 of 5 jaar uw hele lening aflossen. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

Extra aflossen

Wilt u extra aflossen? Dat kan. Boek het bedrag dat u wilt aflossen over op het rekeningnummer van uw Doorlopend Krediet. Afgeloste bedragen mag u weer opnemen.

Oversluiten

Heeft u, naast uw Doorlopend Krediet, kredieten en leningen lopen bij andere banken of organisaties? Dan is het goed om te weten dat het overzichtelijker en vaak goedkoper is om uw lening over te sluiten. Wilt u uw Doorlopend Krediet oversluiten bij een andere organisatie en wijzen ze u af? Neem dan contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

Opheffen

Dit krediet kunt u opheffen wanneer u wilt. Uw saldo moet dan wel eerst op 0 staan. Neem contact op met uw Zelfstandig Adviseur.

Kwijtschelding bij overlijden

Als u of uw partner met wie u Doorlopend Krediet heeft aangevraagd komt te overlijden, hoeven uw nabestaanden het openstaande kredietsaldo vaak niet terug te betalen. Achterstallige maandtermijnen moeten nog wel worden betaald.