Doorlopend Krediet

Doorlopend Krediet dat je bij ons hebt afgesloten voor 3 oktober 2011 is een doorlopend krediet waarbij je minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 leent. Je kunt geen doorlopend krediet meer aanvragen.

Deze pagina is alleen bedoeld om je te informeren als je deze lening hebt. In november 2023 worden alle Doorlopende Kredieten geblokkeerd. Je kunt van het geblokkeerde krediet geen geld meer opnemen.

Veelgestelde vraag

Kan ik de betaling van een Doorlopend Krediet uitstellen?
Wij willen onze klanten ondersteunen bij het oplossen van de financiële problemen die als gevolg van het coronavirus zijn ontstaan. Iedere klantsituatie vraagt om een individuele aanpak, daarom is het belangrijk dat we hier samen over in gesprek gaan. Heb je vragen over Doorlopend Krediet, neem dan contact op met je zelfstandig adviseur. Of met het Hulpteam Achterstanden Ongedekte Kredieten. Bel ons via 030 – 219 43 20 of mail hulpteamachterstanden@regiobank.nl. Onze hulp is vrijblijvend en gratis.

Hypotheekincasso gemist. Wat nu?

Rente en aflossing

Je betaalt per maand minimaal 2% van het bedrag dat je hebt opgenomen. Dat is het termijnbedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing en schrijven we automatisch van je rekening af. Dat doen we altijd rond de 25e van de maand. Wil je weten hoeveel je betaalt aan aflossing en rente? Kijk dan in Mijn RegioBank of op je papieren rekeningafschrift.

Variabele rente

Over je krediet betaal je een variabele rente. Dat betekent dat deze tussendoor kan stijgen en dalen. Toch betaal je elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing.

Als de rente stijgt, wordt het bedrag dat je betaalt aan aflossing lager. Je doet er dan langer over om je lening af te lossen. Het omgekeerde geldt ook. Als de rente daalt, wordt het bedrag dat je aan aflossing betaalt hoger. Je lost je lening dan sneller af. De rente vind je in Mijn RegioBank of op je papieren rekeningafschrift.

Einde van je krediet

Toen je de lening afsloot, hebben we afgesproken op welke leeftijd je uiterlijk begint met afbouwen van je krediet. Kijk op je overeenkomst wanneer dat is. We verlagen vanaf dan iedere maand je limiet. Je moet binnen 3 of 5 jaar je hele lening aflossen. Heb je hier vragen over? Neem contact op met je zelfstandig adviseur.

Extra aflossen

Wil je extra aflossen? Dat kan. Boek het bedrag dat je wilt aflossen over op het rekeningnummer van je Doorlopend Krediet. Afgeloste bedragen mag je niet meer opnemen.

Oversluiten

Heb je, naast je Doorlopend Krediet, kredieten en leningen lopen bij andere banken of organisaties? Dan is het goed om te weten dat het overzichtelijker en vaak goedkoper is om je lening over te sluiten. Wil je jouw Doorlopend Krediet oversluiten bij een andere organisatie en wijzen ze je af? Neem dan contact op met je zelfstandig adviseur.

Opheffen

Dit krediet kun je opheffen wanneer je wilt. Je saldo moet dan wel eerst op 0 staan. Neem contact op met je zelfstandig adviseur.

Kwijtschelding bij overlijden

Als jij of je partner met wie je Doorlopend Krediet hebt aangevraagd komt te overlijden, hoeven je nabestaanden het openstaande kredietsaldo vaak niet terug te betalen. Achterstallige maandtermijnen moeten nog wel worden betaald.