Klantintegriteit

Net als jij willen wij graag weten met wie we zaken doen. Daarom onderzoeken we de identiteit en persoonsgegevens van onze klanten. En monitoren we transacties. Het kennen van onze klanten noemen we Know Your Customer (KYC). Het kan zijn dat wij hierover contact opnemen. Ook als je al langere tijd klant bij ons bent.

Wil je klant worden bij RegioBank?

We willen je graag leren kennen en weten wie je bent en wat je doet. Als (nieuwe) klant moet je je legitimeren met je identiteitsbewijs. We controleren dan je identiteit. Daarnaast stellen we je vragen over je geldzaken en verwachtingen. Bijvoorbeeld over de reden waarom je een product bij ons afsluit en de herkomst van je financiële middelen.

Soms krijg je vervolgvragen

De aangeleverde informatie leidt soms tot vervolgvragen. Het kan dus zijn dat je meerdere keren contact met ons hebt. Wanneer je je niet kunt legitimeren kun je geen klant worden (of blijven) bij RegioBank. Dit geldt ook als we twijfelen aan de echtheid van je identiteitsbewijs. Op basis van de gegeven informatie kunnen we ook besluiten geen rekening voor je te openen.

Hoe weet je zeker dat je door ons wordt benaderd?

Wij kunnen per e-mail, brief of telefoon contact met je opnemen als wij aanvullende vragen hebben. Wij begrijpen dat je voorzichtig bent wanneer je een bericht ontvangt van een onbekend emailadres of gebeld wordt door een onbekend telefoonnummer.

Zo herken phishing en spoofing

Wat merk je als (bestaande) klant?

Ook als je al klant bent bij RegioBank willen we goed weten wie je bent en wat je doet. Zo houden we je betaalverkeer in de gaten en beoordelen we opvallende transacties. Denk dan aan transacties van en naar landen waar RegioBank geen zaken mee doet, transacties waarbij sprake is van internationale sancties. Of als er een groter risico is op financiële economische criminaliteit.

Soms hebben we meer informatie nodig

Naar aanleiding van deze controles kan het voorkomen dat we vragen hebben. Daarom stellen we soms vragen over betalingen die je hebt gedaan of hebt ontvangen. Het kan zijn dat een van onze medewerkers je belt of dat wij je benaderen met een brief of e-mail.

Dit betekent niet dat we je niet vertrouwen of dat je iets verkeerd hebt gedaan. Maar we kunnen alleen met doorlopend klantonderzoek en continu monitoren van transacties het betalingsverkeer inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen we witwassen en andere criminele praktijken tegengaan. Zo houden we samen jouw financiën, de bank en de financiële sector veilig.

Reageer op tijd

Om het klantonderzoek bij aanvang en gedurende de klantrelatie goed te kunnen uitvoeren, moeten wij over juiste en volledige gegevens beschikken. Het is belangrijk om tijdig te reageren op onze informatieverzoeken. Als je niet of niet tijdig reageert, kunnen je bankproducten geblokkeerd of uiteindelijk beëindigd worden.

Persoonsgegevens wijzigen

Naast vragen over je betalingen vragen we soms ook persoonsgegevens bij je op. Samen met jou houden we gegevens zo veel mogelijk actueel. Wij zijn hiertoe ook wettelijk verplicht. Het is mogelijk dat wij je vragen je opnieuw te identificeren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je als klant in het verleden geïdentificeerd bent met een methode die vandaag de dag niet meer voldoet aan wet- en regelgeving.

Wijzigt er iets in je persoonlijke omstandigheden?

Ben je verhuisd of wissel je van telefoonnummer? Je kunt je e-mailadres, woonadres en telefoonnummer heel gemakkelijk wijzigen in Mijn RegioBank of de RegioBank app bij ‘Zelf regelen’. Wij gaan natuurlijk zorgvuldig met je gegevens om. In ons Privacy Statement lees je meer over hoe we omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Onze rol als poortwachter. Wat betekent dit?

SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG zijn onderdeel van de Volksbank. Als bank willen we ons onderscheiden door onze maatschappelijke impact en een goede klantrelatie.

De rol als poortwachter

De Volksbank neemt haar maatschappelijke rol als poortwachter voor het financiële stelsel serieus. Daarom verrichten we bij nieuwe en bestaande klanten zorgvuldig klantonderzoek om mogelijke integriteitsrisico’s te voorkomen. Je kunt hierbij denken aan (pogingen tot) witwassen, corruptie, fiscale integriteitsrisico's of het financieren van criminele organisaties. Naast het verrichten van klantonderzoek en het monitoren van transacties controleren we ook regelmatig of je gegevens nog actueel zijn.

Samen naar een veilige omgeving

Onze poortwachtersrol is ook vastgelegd in de wet. Als financiële dienstverlener zijn we verplicht om bij te dragen aan een veilige samenleving door te voorkomen dat onze dienstverlening wordt misbruikt voor witwassen van criminele opbrengsten of financieren van terrorisme. Daarnaast willen en moeten we voorkomen dat onze klanten sanctiewetgeving overtreden. Wettelijke maatregelen zijn opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), de Wet op het financieel toezicht en de Sanctiewet. De overheid houdt toezicht op de gehele financiële sector en het uitvoeren van de wet.

Meer informatie over klantintegriteit