Wat merkt u als RegioBank klant van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme?

De overheid wil niet dat banken en bankrekeningen misbruikt worden voor het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. RegioBank deelt deze mening. Daarom doen we er alles aan om dit te voorkomen.  

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht alle financiële instellingen in Nederland om (onder andere):

  • (Nieuwe) klanten te identificeren middels een geldig legitimatiebewijs
  • Onderzoek te doen naar klanten
  • Ongebruikelijke transacties op rekeningen te melden bij de FIU-Nederland.

We identificeren al onze klanten

Wordt u klant van RegioBank? Dan moet u zich legitimeren met uw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs. Wij controleren aan de hand hiervan uw identiteit. Wanneer u uzelf niet kunt legitimeren, kunt u geen klant worden (of blijven). Dit geldt ook als we twijfelen aan de juistheid of echtheid van uw identiteitsbewijs.

Zo identificeert u uzelf bij RegioBank

Soms vragen we om meer informatie

De Wwft verplicht ons als bank ook om het gebruik van uw rekening te controleren. En een klantdossier bij te houden. In sommige gevallen kunnen we u om extra informatie vragen. Bijvoorbeeld over het gebruik van uw rekening of waar geld vandaan komt.

We kunnen ook vragen of u uzelf opnieuw wilt identificeren. U bent verplicht om aan dit verzoek mee te werken. Klanten die weigeren, kunnen niet langer klant blijven bij ons.

Wijzigt er iets in uw situatie? Meld dat dan altijd bij uw Zelfstandig Adviseur.

We melden ongebruikelijke transacties

Als we een ongebruikelijke transactie op een rekening zien, onderzoeken we de overboeking en melden we dat bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Hiermee helpen we de overheid om criminaliteit en terrorisme te voorkomen en te bestrijden.

Terug naar onze Service pagina