Geld opnemen van Levensloop

De levensloopregeling is door de overheid al in 2012 afgeschaft. U kunt het geld van uw Levensloop opnemen tot 31 december 2021. Lees hoe het werkt.

Levensloop opnemen

U kunt het geld op uw Levensloop in 1 keer opnemen of in delen laten uitkeren. Bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal. U laat het geld dan eerst storten op de rekening van uw (ex-)werkgever. Die verrekent de levensloopverlofkorting , houdt loonheffingen in en betaalt u een nettobedrag uit. Hoeveel levensloopverlofkorting u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u heeft gespaard en de korting die u eerder al heeft gehad toen u geld opnam.

Zo neemt u geld op

  • Stuur het formulier ‘Opnemen/opheffen Levensloop’ naar ons op.
  • We maken het geld altijd rond de 15e van de maand over naar uw (ex-)werkgever. Valt de 15e in het weekend? Dan maken we uiterlijk de 17e van de maand het geld over.

  • Uw (ex-)werkgever maakt het nettobedrag naar u over.

Opnemen als u uw geld hebt belegd

Wilt u uw geld in 1 keer opnemen? Vul dit dan in op het formulier Opnemen/opheffen Levensloop. U geeft ons daarmee opdracht uw beleggingen te verkopen. We maken het geld naar u over en heffen uw rekeningen op. Wilt u uw geld in delen laten uitkeren? Verkoop dan eerst uw beleggingen. Dat regelt u via Mijn RegioBank. Vul daarna het formulier Opnemen/opheffen Levensloop in.

Goed om te weten

Uw inkomen stijgt als u geld opneemt. U kunt daardoor in een hogere belastingschijf terechtkomen. Ook heeft u misschien minder recht op toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag.

U heeft geen (ex-)werkgever

U kunt ons vragen om al uw geld in 1 keer aan u uit te betalen als u geen (ex-)werkgever hebt. Heeft u geen (ex) werkgever omdat bijvoorbeeld het bedrijf niet meer bestaat? Dan kunt u ons vragen om al uw geld in 1 keer aan u uit te betalen. Neem contact op met uw adviseur. Hij zal u vertellen wat u moet meesturen met het formulier. Hoeveel loonheffingen houden jullie in als jullie het geld in 1 keer uitkeren aan mij? We houden 52% loonheffingen in. We houden geen rekening met uw levensloopverlofkorting . Die verrekent u later zelf als u belastingaangifte doet.

Opnemen na overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw erfgenamen het geld op uw Levensloop opnemen en de rekening opheffen. Het geld gaat naar uw ex-werkgever die loonheffingen en levensloopverlofkorting verrekent. Die maakt het over naar uw erfgenamen. Als u geen ex-werkgever hebt, betalen wij het geld uit. Uw erfgenamen kunnen dan contact opnemen met uw zelfstandig. Hij kan ze vertellen welke documenten ze moeten meesturen met het opnameformulier.

Zoekt u iets anders?

Of ga naar de servicepagina