Geld opnemen van Levensloop

De levensloopregeling is door de overheid al in 2012 afgeschaft. Je kunt het geld van je Levensloop opnemen tot 1 november 2021. Lees hoe het werkt.

Levensloop opnemen

Je laat het geld eerst storten op de rekening van je (ex-)werkgever. Die verrekent de levensloopverlofkorting , houdt loonheffingen in en betaal je een nettobedrag uit. Hoeveel levensloopverlofkorting je krijgt, hangt af van het aantal jaren dat je hebt gespaard en de korting die je eerder al hebt gehad toen je geld opnam.

Zo neem je geld op

Opnemen als je je geld hebt belegd

Wil je jouw geld in 1 keer opnemen? Vul dit dan in op het formulier 'Verzoek tot opheffing RegioBank Levenslooprekening zonder werkgever'. Je geeft ons daarmee opdracht je beleggingen te verkopen. We maken het geld naar je over en heffen je rekeningen op.

Wil je jouw geld in delen laten uitkeren? Verkoop dan eerst je beleggingen. Dat regel je via Mijn RegioBank. Vul daarna het formulier 'Verzoek tot opheffing RegioBank Levenslooprekening zonder werkgever' in.

Goed om te weten

Je inkomen stijgt als je geld opneemt. Je kunt daardoor in een hogere belastingschijf terechtkomen. Ook heb je misschien minder recht op toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag.

Je hebt geen (ex-)werkgever

Als je geen werkgever meer hebt, kun je het tegoed in één keer laten uitkeren via RegioBank. Hierna beëindigen wij je rekening. Een periodieke uitkering is niet mogelijk. Wij zorgen voor een 'salaris'-betaling waarbij we de verplichte loonheffingen zullen inhouden. Eventueel te veel betaalde loonbelasting kun je terugvragen via je Aangifte Inkomstenbelasting. Zo kun je ook je levensloopverlofkorting verrekenen. Op het bedrag na loonheffing houden wij € 25 administratiekosten in.

Gebruik hiervoor het formulier 'Verzoek tot opheffing RegioBank Levenslooprekening zonder werkgever' en stuur dit op met:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de rekeninghouder (let op: bij een rijbewijs of identiteitskaart voor- en achterkant kopiëren).
  • Een kopie van het bankafschrift of de bankpas, waaruit blijkt dat de rekening op je naam staat. De overige gegevens mogen onleesbaar worden gemaakt.

Let op: alle formulieren die op de 10e van de maand door RegioBank zijn ontvangen, worden normaal gesproken rond de 15e van de maand uitbetaald. Een formulier dat we na de 10e ontvangen wordt de volgende maand uitbetaald. Na de uitbetaling krijg je van ons een uitkeringsspecificatie. Ook sturen we begin van het jaar een opgave voor je belastingaangifte toe.

Opnemen na overlijden

Als je overlijdt, kunnen je erfgenamen het geld op je Levensloop opnemen en de rekening opheffen. Het geld gaat naar je ex-werkgever die loonheffingen en levensloopverlofkorting verrekent. Die maakt het over naar je erfgenamen. Als je geen ex-werkgever hebt, betalen wij het geld uit. Je erfgenamen kunnen dan contact opnemen met je zelfstandig adviseur. Hij kan ze vertellen welke documenten ze moeten meesturen met het opnameformulier.

Geef je geen keuze door voor 1 oktober 2021?

Je mag doorsparen op je rekening, maar geef wel je keuze door voor 1 oktober 2021. Doe je dat niet, dan houden wij loonbelasting in over het saldo dat op 1 november op je levenslooprekening staat. Als je geen rekening bij ons hebt, openen we een administratieve rekening voor je waarop we het tegoed storten na inhouding van loonheffingen en administratiekosten.

Kan ik met mijn levenslooptegoed verder sparen of beleggen? storten in een lijfrente?

Het bedrag dat overblijft nadat je werkgever of RegioBank de loonheffingen heeft ingehouden, kun je gebruiken om verder te sparen of te beleggen. Als je in Nederland woont, telt geld op je spaar-, beleg- en betaalrekeningen mee als vermogen voor de inkomstenbelasting. Je vermogen valt in box 3 van de belasting. Over je vermogen dat boven een bepaalde grens uitkomt, betaal je belasting. Dit heet vermogensrendementsheffing. Doe je over 2021 aangifte? Dan kijkt de Belastingdienst naar je vermogen op 1 januari 2021.

Kan ik mijn levenslooptegoed gebruiken voor mijn pensioen?

Heb je een pensioengat? Dan mag je het tegoed van je Levenslooprekening bruto laten overzetten naar het pensioenfonds, zowel volledig als een deel ervan. Wel moet dit ook binnen de voorwaarden van het pensioenfonds passen en heb je de instemming van je pensioenfonds nodig. Op het moment dat je je levenslooptegoed wilt gebruiken voor je pensioen, vraag je een overboeking aan. Wij zorgen er dan voor dat het opgegeven bedrag naar je werkgever gaat. Je werkgever zorgt er daarna voor dat het bedrag bij de pensioenuitvoerder terecht komt.

Wat gebeurt er als ik de AOW-leeftijd bereik of eerder met pensioen ga?

Je levenslooprekening moet zijn opgeheven voor de dag waarop je de AOW-leeftijd bereikt. Als dat voor 1 november 2021 is, moet je rekening dus eerder worden opgeheven. Ga je vóór 1 november 2021 met pensioen? Zorg er dan voor dat je het levenslooptegoed uiterlijk één dag voordat je met pensioen gaat volledig opneemt.

Wat gebeurt er bij scheiden?

Een levenslooprekening is persoonlijk en bij de verdeling kan de levenslooprekening dus niet op naam van een ex-partner worden gezet.

Is mijn geld veilig?

Geld dat op de Levenslooprekening staat, valt onder het depositogarantiestelsel. Als een bank met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, krijgt elke rekeninghouder tot € 100.000 terug. RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het depositogarantiestelsel. Heb je meerdere rekeningen bij RegioBank of bij andere merken van de Volksbank N.V.? Dan geldt het maximum van € 100.000 voor alle rekeningen samen.

Hoe werkt de levensloop verlofkorting?

Neem je geld op van je Levenslooprekening? Dan heb je mogelijk recht op levensloopverlofkorting. Dit is een korting op je inkomstenbelasting. Deze korting is nooit meer dan het opgenomen bedrag. De korting is maximaal € 209 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011. Je werkgever verrekent deze levensloopverlofkorting als hij je levensloopsaldo aan je uitkeert. Heb je geen werkgever meer? Dan houden wij alleen de loonheffingen in. We houden géén rekening met de levensloopverlofkorting. Je kunt je levensloopverlofkorting dan verrekenen in je aangifte Inkomstenbelasting.

Door uitbetaling van het levenslooptegoed betaal ik over een deel van mijn inkomen het hoogste belastingtarief. Kan ik daar nog iets tegen doen?
Uiterlijk dit jaar ontvang je je levenslooptegoed. Dat kan een periodieke betaling zijn of een uitkering ineens. Hierdoor krijg je te maken met extra inkomen en kan het zo zijn dat je (voor een deel) belasting moet betalen volgens het hoogste tarief. Je kunt onderzoeken of ‘middelen’ van je inkomen voor je verstandig is. De belasting wordt dan berekend over je gemiddelde inkomen in die periode. Misschien betaal je dan minder belasting. Je moet dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst.