Voorwaarden Particulier 2022

In Europa hebben we al lange tijd te maken met zeer lage en zelfs negatieve rentes. Dit betekent onder andere dat wij rente moeten betalen over een deel van het spaargeld dat wij moeten onderbrengen bij de Europese Centrale Bank. We hebben zo lang als mogelijk gewacht met negatieve rente. Helaas ontkomen we er niet aan om ook rente in rekening te brengen.

Vanaf 1 oktober 2022 wordt het rentepercentage met 0,50% verhoogd naar 0,00% voor klanten met een totaalsaldo boven de € 100.000 op spaar- en betaalrekeningen en het gelddeel van beleggingsrekeningen. Voor alle rentes geldt: variabele rente op jaarbasis. De rente kan dus wijzigen.

Om deze en andere wijzigingen mogelijk te maken, hebben we de voorwaarden van onze particuliere rekeningen aangepast. Hieronder lees je meer over de wijzigingen die binnenkort gaan gelden. In een apart overzicht op deze pagina vind je wijzigingen die we mogelijk in de toekomst kunnen invoeren.

Wat is er aangepast?

In onderstaand overzicht zie je de wijzigingen per rekening. De wijzigingen zijn vooral in de Reglementen en Tarievenwijzer verwerkt. Ook de productvoorwaarden van je rekening zijn hiermee in lijn gebracht. Een toelichting vind je onder het overzicht.

Rekening
Wijziging Spaarrekening Betaalrekening Beleggingsrekening
Ontvangen of betalen van rente per maand Ja* Nee Ja*
De rente over je positieve saldo kan ook negatief zijn Ja* Ja* Ja
Saldoklassen ingevoerd of aangepast Ja* Ja* Ja
Aantal rekeningen per rekeninghouder Ja* Ja* Ja
Beleid over rood staan verduidelijkt in Reglement Ja Ja Nee

* De productvoorwaarden van jeugdrekeningen, bankspaarrekeningen en deposito’s zijn niet aangepast. We brengen geen negatieve rente in rekening op deze rekeningen en je blijft de rente ontvangen zoals je gewend bent. Als dit wijzigt informeren we je daarover.

Nieuwe mogelijkheid
Wijziging Spaarrekening Betaalrekening Beleggingsrekening
In de toekomst contactloos betalen in het openbaar vervoer Nee Ja Nee
Algemeen
Wijziging Spaarrekening Betaalrekening Beleggingsrekening
Aanscherping gebruik van je rekening Ja Ja Ja
Aanpassing gebruik persoonsgegevens Ja Ja Ja
Inlogmiddelen Mijn RegioBank Ja Ja Ja
Veilig bankieren en betalen Ja Ja Nee
Aanpassing beleid rekening na overlijden Ja Ja Nee
Opname telefoongesprekken Nee Nee Ja

Toelichting op de wijzigingen

Rekening

Rente per maand

Je ontvangt of betaalt de rente voor je spaar- of gelddeel beleggingsrekening voortaan per maand.

Negatieve rente

We hebben in Europa al een tijd te maken met zeer lage en negatieve rentes. Hierdoor zijn ook bij RegioBank de rentes de afgelopen jaren gedaald, terwijl er steeds meer wordt gespaard op rekeningen bij RegioBank. Vanaf 1 maart 2021 brengen we -0,5 % rente per jaar in rekening als het saldo op je rekening hoger is dan € 100.000. De rente is variabel en kan dus wijzigen. Op regiobank.nl vind je altijd de actuele rentepercentages. We brengen geen negatieve rente in rekening op jeugdrekeningen, bankspaarrekeningen en deposito’s. Als dit wijzigt informeren we je daarover.

Spaar-op-Maat Vrij en Maandsparen *
Saldoklasse Rente per jaar
€ 0 - € 25.000 0,01%
€ 25.000 - € 50.000 0,00%
€ 50.000 - € 100.000 0,00%
€ 100.000 - € 250.000 -0,5%
€ 250.000 en hoger -0,5%

Voor Eigen Huis Sparen gelden andere rentepercentages.

Bekijk de rentepercentages Eigen Huis Sparen

Plus Betalen*
Saldoklasse Rente per jaar
€ 0 - € 100.000 0%
€ 100.000 - € 250.000 -0,5%
€ 250.000 en hoger -0,5%
* Dit zijn de rentes per 1 maart 2021. De rentes zijn variabel en kunnen wijzigen. Als de rente in een saldoklasse wijzigt dan informeren we je hierover.

Rekenvoorbeeld

Klant heeft € 125.000 op zijn spaarrekening:

Klant ontvangt rente tot € 25.000: € 25.000 * 0,01% = € 2,50

Klant ontvangt geen rente over bedrag tussen € 25.000 en € 100.000:

€ 75.000 * 0,00% = 0

Klant betaalt rente over bedrag tussen € 100.000 en € 25.000 : € 25.000 * -0,5% = - € 125

Totaal per jaar: klant betaalt € 122,50

*De rente wordt per maand verrekend op de spaarrekening. Door de maandelijkse verrekening kunnen afrondingsverschillen ontstaan waardoor het genoemde bedrag iets hoger of lager kan uitvallen.

Aantal rekeningen beperkt

In onze voorwaarden vind je het aantal rekeningen dat je als rekeninghouder mag hebben. Je kunt maximaal twee spaar- en twee beleggingsrekeningen en drie betaalrekeningen op je naam hebben. Heb je nu meer rekeningen? Dan kunnen we besluiten deze samen te voegen. We informeren je hierover vooraf.

Beleid over rood staan verduidelijkt in Reglement Privé Rekening

Informatie en regels over rood staan stonden verspreid over verschillende betaalvoorwaarden. Deze tekst is nu in het Reglement Privé Rekening gezet en verduidelijkt.

Nieuwe mogelijkheid

Contactloos betalen in het openbaar vervoer

Op dit moment loopt een test om te kijken of je in de toekomst je betaalpas of mobiele telefoon (als je daarmee contactloos kunt betalen) kunt gebruiken om te reizen in het openbaar vervoer. Je kunt dan in- en uitchecken bij daarvoor geschikte poortjes of paaltjes met het logo ‘contactloos betalen’. Er wordt niet om je pincode gevraagd en er gelden geen limieten. Met deze test wordt hier op kleine schaal ervaring mee opgedaan.

Algemeen

Aanscherping gebruik van je rekening

De teksten over het gebruik van je rekening zijn bijgewerkt. Bijvoorbeeld hoe je je rekening wel en niet mag gebruiken.

Aanpassing gebruik persoonsgegevens

Het artikel in de voorwaarden over je persoonsgegevens is aangepast. De gedragscode Verwerking Persoonsgegevens is vervallen. Voor particuliere betaalrekeningen hebben we ook het gebruik van je persoonsgegevens voor betaaldiensten in lijn gebracht met de recente wetswijzigingen (PSD2).

Inloggen in Mijn RegioBank

De teksten in de voorwaarden over inloggen in Mijn RegioBank zijn in lijn gebracht met de voorwaarden Mijn RegioBank.

Veilig bankieren en betalen

De Uniforme veiligheidsregels van alle banken zijn geactualiseerd en verduidelijkt. Dit hebben wij ook in onze voorwaarden verwerkt.

Aanpassing beleid rekening na overlijden

Sparen

Na verwerking van de melding van overlijden kan er niet meer van de spaarrekening* worden overgeboekt. Dit geldt ook voor periodieke overboekingen. Overboekingen van andere rekeningen naar de spaarrekening worden nog wel bijgeschreven.

*Geldt niet voor en/of rekeningen.

Betalen

Na verwerking van de melding van overlijden worden periodieke overboekingen niet meer afgeschreven van de betaalrekening*. Automatische incasso’s worden nog wel afgeschreven tenzij je nabestaanden ons anders aangeven.*Geldt niet voor en/of rekeningen.

Opname telefoongesprekken

Telefoongesprekken over beleggen worden opgenomen en bewaard. Dit deden we al, maar is nu ook opgenomen in het Reglement.

Wat kunnen we in de toekomst nog wijzigen?

In de Reglementen is een aantal punten over het gebruik van je rekening al opgenomen die we in de toekomst kunnen invoeren. We informeren je hierover als we deze wijzigingen gaan toepassen.

Wijziging Spaarrekening Betaalrekening Beleggingsrekening
Heb je meerdere rekeningen bij ons? Dan mogen wij de rente berekenen over het totaalbedrag van de verschillende rekeningen. X X X
Invoeren van een maximum saldo op je rekening. X - X
Een betaalrekening bij RegioBank gekoppeld aan je spaar- of beleggingsrekening verplicht stellen. X - X
Een bedrag in rekening brengen voor een papieren rekeningafschrift. X - -
Kosten in rekening brengen voor het gebruik van je spaarrekening. X - -

Bekijk de nieuwe documenten

Veelgestelde vragen

Heb je nog een vraag?

Of ga naar de servicepagina