Duurzaam bankieren: zo werkt het

Steeds meer klanten vragen ons: Wat doet mijn bank aan duurzaamheid?’ Dat de Volksbank goed scoort op duurzaamheid kunt u zien bij de Eerlijke Bankwijzer. En in 2023 zelfs het hoogst.

Zo werken banken

Om te begrijpen hoe een bank duurzaam kan zijn, is het handig om te weten hoe een bank werkt. Stel dat je geld hebt staan op je spaarrekening. Dan ligt dat geld niet werkloos in een kluis. De bank zet je geld – samen met dat van de andere klanten – aan het werk. Zij verstrekt er leningen mee aan bedrijven, projecten, organisaties, en particulieren (hypotheken). Daarnaast moet elke bank een deel van het spaargeld onderbrengen in beleggingen die makkelijk verkocht kunnen worden, zoals obligaties van overheden (landen). De bank ontvangt rente van die leningen en beleggingen. Dit gebeurt ook met het geld van je betaalrekening. Van de rente die de bank ontvangt, betaalt de bank je de rente op je betaal- en spaarrekening.

Het verschil van de Volksbank

SNS, RegioBank, BLG Wonen en ASN Bank zijn merken van de Volksbank. ASN Bank werkt al bijna 60 jaar aan duurzame ontwikkeling. Een paar jaar geleden heeft de Volksbank het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank overgenomen. Dat betekent dat alle leningen en beleggingen van de Volksbank moeten voldoen aan criteria op het gebied van duurzaamheid.

Lees meer in de handleiding ASN Duurzaamheidscriteria

Dit doen we niet

In die criteria staat dat wij bepaalde activiteiten uitsluiten. Dat betekent dat wij daar geen beleggingen in doen of leningen aan geven. Zo steekt de Volksbank geen geld in fabrikanten van wapens of tabaksproducten. En ook niet in bedrijven die betrokken zijn bij de winning van fossiele brandstoffen, kinderarbeid gebruiken, het milieu ernstig vervuilen of weinig doen aan het tegengaan van corruptie. Natuurlijk is niet alles zwart-wit. Aan bepaalde sectoren, zoals de landbouw, wil de bank alleen geld uitlenen als een bedrijf voldoet aan strenge eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Wat geldt voor bedrijven, geldt ook voor landen: krap 30 landen voldoen aan onze duurzaamheidscriteria.

Positieve keuzes

Door alleen maar dingen niet te doen, krijgen we geen betere wereld. Duurzaamheid gaat ook over positieve keuzes. Daarom werkt de Volksbank, met ASN Bank als aanjager, aan positieve veranderingen. Wij lenen bijvoorbeeld geld uit om windmolenparken te bouwen of zonne-energie op te wekken. De meeste leningen van de Volksbank zijn hypotheekleningen. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten goed en duurzaam kunnen wonen. Dat is comfortabel en je hoeft minder energiekosten te betalen. Daarom helpen wij onze hypotheekklanten om hun huis te isoleren of zonnepanelen te plaatsen. Heb je interesse in energiebesparende maatregelen? Lees dan meer over wat je kan doen.

Klimaatneutraal

We willen eraan bijdragen de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we ons als doel gesteld dat al onze leningen en beleggingen in 2030 netto klimaatneutraal zijn. Hieraan werken we als we onze klanten helpen hun huis te verduurzamen en als we geld investeren in alternatieve energiebronnen.

Veranderingen aanjagen

Hoe meer banken en verzekeraars net als wij werken aan duurzame ontwikkeling, des te sneller het gaat. Daarom neemt de Volksbank via ASN Bank de rol van aanjager van de financiële sector op zich. We werken met andere financiële instellingen samen aan een beter klimaat en aan bescherming van mensenrechten en van biodiversiteit. Op ons initiatief zijn er samenwerkingsplatforms opgericht waar steeds meer financiële instellingen aan deelnemen.

Duurzame organisatie

Natuurlijk zorgen we er ook voor dat onze eigen organisatie zo duurzaam mogelijk is. We gebruiken zo min mogelijk energie. De energie die we gebruiken, is groen. Wij scheiden ons afval en kopen steeds meer ‘circulair’ in. In onze restaurants maken we biologische maaltijden met zoveel mogelijk lokale producten. Zo werken we aan een betere wereld. Wij zijn trots op onze resultaten, maar we realiseren ons dat er nog veel meer inspanningen nodig zijn. Daarom blijven we volop inzetten op een goede en duurzame financiële dienstverlening.