Gouden Handdruk Spaarrekening

Dit product kun je niet meer afsluiten. De informatie is daarom alleen bedoeld voor klanten die in het verleden Gouden Handdruk Spaarrekening hebben geopend.

Variabele rente of vaste rente in deposito

De Gouden Handdruk Spaarrekening is een geblokkeerde rekening waarmee je spaart tegen een aantrekkelijke variabele rente. Deze rente wordt jaarlijks op 1 januari op je rekening bijgeschreven. Je kunt ook (een deel van) je geld voor langere tijd vastzetten in een Gouden Handdruk Deposito. Tijdens de looptijd van het deposito blijft de rente gelijk. Deze looptijd is minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. Na afloop van het deposito wordt het geld weer op je Spaarrekening gestort.

Tussentijdse beëindiging

Je betaalt opnamekosten als je je Gouden Handdruk Deposito eerder, dus vóór het einde van de afgesproken looptijd, wilt beëindigen. Hoeveel je betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast zou staan in je deposito. Wil je je Gouden Handdruk Spaarrekening tussentijds beëindigen? Dan moet je over het opgenomen bedrag ook inkomstenbelasting betalen. Kijk voor meer informatie in de productvoorwaarden.

Overlijden

Bij overlijden komt het opgebouwde bedrag toe aan je erfgenamen. Hiervoor gelden fiscale regels. Je zelfstandig adviseur kan je hier meer over vertellen.