Gouden Handdruk Spaarrekening

Dit product kunt u niet meer afsluiten. De informatie is daarom alleen bedoeld voor klanten die in het verleden Gouden Handdruk Spaarrekening hebben geopend.

Variabele rente of vaste rente in deposito

De Gouden Handdruk Spaarrekening is een geblokkeerde rekening waarmee u spaart tegen een aantrekkelijke variabele rente. Deze rente wordt jaarlijks op 1 januari op uw rekening bijgeschreven. U kunt ook (een deel van) uw geld voor langere tijd vastzetten in een Gouden Handdruk Deposito. Tijdens de looptijd van het deposito blijft de rente gelijk. Deze looptijd is minimaal 1 jaar en maximaal 10 jaar. Na afloop van het deposito wordt het geld weer op uw Spaarrekening gestort.

Tussentijdse beëindiging

U betaalt opnamekosten als u uw Gouden Handdruk Deposito eerder, dus vóór het einde van de afgesproken looptijd, wilt beëindigen. Hoeveel u betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast zou staan in uw deposito. Wilt u uw Gouden Handdruk Spaarrekening tussentijds beëindigen? Dan moet u over het opgenomen bedrag ook inkomstenbelasting betalen. Kijk voor meer informatie in de productvoorwaarden.

Overlijden

Bij overlijden komt het opgebouwde bedrag toe aan uw erfgenamen. Hiervoor gelden fiscale regels. Uw Zelfstandig Adviseur kan u hier meer over vertellen.

Voorwaarden Gouden Handdruk Spaarrekening

Voorwaarden en overige informatie

Niet kunnen vinden wat u zocht?

Of ga naar de servicepagina