De meeneemregeling bij een nieuwe hypotheek

Met de meeneemregeling of verhuisregeling neemt u de huidige rentevoorwaarden mee naar uw nieuwe hypotheek. Is dat interessant voor u?

Als u uw huis verkoopt en een ander huis koopt, kunt u uw oude hypotheek aflossen en een nieuwe hypotheek met andere rente kiezen. Maar u kunt ook de rentevoorwaarden van uw oude hypotheek meenemen naar de nieuwe hypotheek.

Wanneer is de meeneemregeling interessant?

De meeneemregeling kan voordelig zijn als uw huidige hypotheek een lagere rente heeft dan een nieuwe hypotheek. Behalve de rentevoorwaarden kunt u in een aantal gevallen ook verzekeringen meenemen naar uw nieuwe hypotheek. Denk aan een spaarverzekering, bankspaarrekening, beleggingsverzekering of effectenrekening.

Let op: bij een spaarhypotheek of spaarrekeninghypotheek is het niet altijd interessant om de rente mee te nemen. Bij een (bank)spaarhypotheek betaalt u bij een lagere rente mogelijk meer premie of inleg. Uw adviseur kan u er alles over vertellen. Ook over wat de meeneemregeling voor uw belasting betekent.

Voorwaarden rente meeneemregeling

 • U vraagt binnen 6 maanden een nieuwe RegioBank hypotheek aan. Dit doet u na het aflossen van uw oude RegioBank hypotheek door verkoop van uw woning.
 • U kunt de rente alleen meenemen als u voldoet aan de voorwaarden die wij op dat moment stellen aan een nieuwe hypotheek.
 • U kunt de rentevoorwaarden van uw hypotheek meenemen voor maximaal het bedrag van uw oude hypotheek op het moment van aflossen.
 • U neemt de rentevoorwaarden van uw hypotheek mee voor de resterende duur van de huidige rentevaste periode.
 • U kunt gebruikmaken van de meeneemregeling als uw huidige hypotheek een vaste rente heeft. U kunt geen variabele rente meenemen of rentevormen die wij op dat moment niet meer aanbieden.

  Goed om te weten: Gaat u verhuizen? Dan beoordelen we de aanvraag volgens dezelfde acceptatievoorwaarden die op dat moment gelden, als een aanvraag voor een nieuwe hypotheek. Dit geldt ook als u de rente meeneemregeling wilt gebruiken.

   Wanneer passen we de meeneemrente aan?

   Voor de totale hypotheek bepalen we opnieuw de schuld-marktwaardeverhouding. Dit is de verhouding tussen uw openstaande hypotheekschuld en de marktwaarde van uw woning. Hierdoor kan de volledige hypotheek in een andere tariefgroep vallen. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van de rente die u meeneemt. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

   Meer informatie over wonen en uw hypotheek

   Een ander huis kopen

   Stappenplan Ander huis kopen

   Uw hypotheek en uw huis verbouwen

   RegioBank team

   Onafhankelijk hypotheekadvies

   Onze adviseurs helpen u graag met advies over de meeneemregeling.