De meeneemregeling bij een nieuwe hypotheek

Met de meeneemregeling of verhuisregeling neemt u uw huidige rente mee naar uw nieuwe hypotheek. Is dat interessant voor u?

Als u uw huis verkoopt en een ander huis koopt, kunt u uw oude hypotheek aflossen en een nieuwe hypotheek met andere rente kiezen. Maar u kunt ook de rente van uw oude hypotheek meenemen naar de nieuwe hypotheek.

Wanneer is de meeneemregeling interessant?

De meeneemregeling kan voordelig zijn als uw huidige hypotheek een lagere rente heeft dan een nieuwe hypotheek. Behalve de rente kunt u in een aantal gevallen ook verzekeringen meenemen naar uw nieuwe hypotheek. Denk aan een spaarverzekering, bankspaarrekening, beleggingsverzekering of effectenrekening.

Let op: bij een spaarhypotheek of spaarrekeninghypotheek is het niet altijd interessant om de rente mee te nemen. Bij een (bank)spaarhypotheek betaalt u bij een lagere rente mogelijk meer premie. Uw adviseur kan u er alles over vertellen. Ook over wat de meeneemregeling voor uw belasting betekent.

Hoe werkt de meeneemregeling?

  • Als u verhuist, kunt u uw huidige rente meenemen naar uw nieuwe hypotheek.
  • Om de meeneemregeling te kunnen gebruiken, moet u zes maanden na het aflossen van de oude RegioBank-hypotheek een nieuwe RegioBank-hypotheek afsluiten.
  • De rente blijft gelijk als de schuld-marktwaardeverhouding hetzelfde is bij de nieuwe hypotheek.
  • De meeneemregeling geldt alleen voor de resterende periode van uw rentecontract. Voorbeeld: u heeft nu een rentevaste periode van tien jaar. Na vijf jaar besluit u te verhuizen. U kunt dan het rentepercentage van dit rentecontract meenemen naar uw nieuwe lening voor de laatste vijf jaar.

Wanneer wordt de meeneemrente aangepast?

De hoogte van de meeneemrente kan worden aangepast. Dit gebeurt als de nieuwe hypotheek hoger is dan het openstaande bedrag van de oude hypotheek. Dan moet u voor dat hogere deel een nieuwe rente kiezen die op dat moment geldt. De oude lening kan daardoor een hogere schuld-marktwaardeverhouding krijgen. Dit kan van invloed zijn op de rente die u meeneemt. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Meer informatie over wonen en uw hypotheek

Een ander huis kopen

Stappenplan Ander huis kopen

Uw hypotheek en uw huis verbouwen

RegioBank team

Onafhankelijk hypotheekadvies

Onze adviseurs helpen u graag met advies over de meeneemregeling.