Overdrachtsbelasting

Koop je een huis, bedrijfspand of een stuk grond? Dan moet je wellicht overdrachtsbelasting betalen. Ontdek wanneer je wel en geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen.

Wat is overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting is een belasting die je moet betalen als je eigenaar wordt van een bestaand huis (dus niet bij nieuwbouw), een bedrijfspand, of een stuk grond. Je betaalt ook overdrachtsbelasting over de rechten die bij een huis of een stuk grond horen, zoals bijvoorbeeld erfpacht.

Wanneer moet je overdrachtsbelasting betalen?

In Nederland betaalt de koper van een bestaand huis de overdrachtsbelasting. De koper betaalt het op het moment van de overdracht, via de notaris. Ook als je een bestaand huis krijgt door een schenking, moet je toch overdrachtsbelasting betalen.

In deze situaties betaal je géén overdrachtsbelasting

  • Je koopt een nieuwbouwhuis.
  • Je bent tussen de 18 en 35 jaar, koopt een huis waarin je zelf gaat wonen en hebt niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling voor overdrachtsbelasting. Het huis mag niet duurder zijn dan € 510.000.
  • Je erft een huis.
  • Je wordt mede-eigenaar van een woning door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • Je wordt door een verdeling bij scheiding eigenaar  van een huis dat eerder eigendom was van je en je echtgenoot of geregistreerd partner en dat onderdeel uitmaakte van de gemeenschap van goederen.
  • Je koopt een huis dat binnen 6 maanden weer verkocht wordt. Je betaalt in dat geval alleen overdrachtsbelasting over het verschil tussen de koopprijs nu en de vorige koopprijs.

Overdrachtsbelasting betalen

Koop je een bestaande woning? Dan betaal je 2% overdrachtsbelasting. Oók als je een huis krijgt door schenking. Voor andere onroerende zaken, zoals een recreatiewoning, geldt een tarief van 10,4%.
Meestal betaal je de overdrachtsbelasting bij de overdracht via de notaris. De notaris regelt de aangifte en maakt het bedrag ook over naar de Belastingdienst. Ondanks deze constructie blijven de aangifte en het betalen ervan wel je eigen verantwoordelijkheid. Het kan dus geen kwaad om dat nog even te checken.

Eenmalig geen overdrachtsbelasting

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting. Dat scheelt zo een paar duizend euro. De regeling geldt alleen als de koper daadwerkelijk zelf in de woning gaat wonen en niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling. Bovendien mag het huis niet duurder zijn dan € 510.000.

Is de overdrachtsbelasting aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting?

Nee, de overdrachtsbelasting is niet aftrekbaar. Maar als je een lening hebt afgesloten om deze belasting te betalen, kun je de rente over die lening wél aftrekken – op voorwaarde dat je aan de eisen voor hypotheekrenteaftrek voldoet.

Meer informatie over wonen en je hypotheek

Meer informatie over de kosten bij de aanschaf van een huis

De verschillen tussen nieuwbouw of bestaande bouw

Je eerste koophuis

Een ander huis kopen

Stappenplan Ander huis kopen