Echtscheidingsconvenant

Ga je scheiden? Dan is het belangrijk dat je samen met je ex-partner een echtscheidingsconvenant opstelt. In dit convenant –ofwel echtscheidingsovereenkomst- leg je samen de gemaakte afspraken vast. Dat kun je zelf doen, of met hulp van een mediator, advocaat of notaris. Op deze pagina lees je alles over het echtscheidingsconvenant en vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je ex-partner. In deze overeenkomst zet je al je afspraken over de scheiding. Dat gaat over de verdeling van schulden en bezittingen. Denk hierbij aan huis en hypotheek, opgebouwd vermogen of andere mogelijke schulden. Ook leg je partneralimentatie vast.

Hebben jij en je ex-partner samen kinderen? Dan zet je de afspraken over de kinderen in een zogeheten ouderschapsplan. Dat plan is een soort bijlage in het echtscheidingsconvenant. Denk aan afspraken over de hoogte van kinderalimentatie, maar ook over de zorg voor en opvoeding van de kinderen. Wie is wanneer bij welke ouder? En hoe gaan jullie om met zorgkosten of andere onvoorziene uitgaven?

Lees hier meer over kinderalimentatie

Waarom is een scheidingsconvenant belangrijk?

Het echtscheidingsconvenant dient als basis voor je toekomst zonder je ex-partner. De afspraken helpen je om de scheiding goed af te ronden. Doordat de afspraken op papier staan, kan er achteraf geen onduidelijkheid over bestaan. Om die reden is het verstandig om een mediator, advocaat of notaris naar het document te laten kijken. Een extra paar ogen zorgt er vaak voor dat je niets belangrijks vergeet. Zo heb je duidelijkheid als jij en je ex in de toekomst een meningsverschil hebben. Dat voorkomt conflictsituaties.

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Je bepaalt samen met je ex-partner welke onderwerpen je in het echtscheidingsconvenant zet. Vaak staat er in het convenant iets over:

  • partneralimentatie;
  • de verdeling van de boedel;
  • afspraken over de gezamenlijke woning;
  • afspraken over de verdeling van je spaargeld of ander vermogen;
  • afspraken over je pensioen;
  • afspraken over zorg en opvoeding van de kinderen, als je die hebt, in het ouderschapsplan;
  • de verdeling van de onderneming, als je deze samen met je partner hebt;
  • afspraken over wijzigen of ontbinden van de convenant, als je dat wilt.

Wie stelt het convenant op?

Jij en je partner kunnen het echtscheidingsconvenant zelf opstellen. Om het document rechtsgeldig te maken, moet het worden bekrachtigd door een rechter. Het indienen van het verzoek tot scheiden en de benodigde documenten – waaronder de convenant – mag alleen een advocaat doen.

Je kunt ook overwegen om hulp te vragen van een juridisch specialist bij het opstellen van de echtscheidingsconvenant. Dat kan bij een advocaat, maar ook bij een notaris of mediator. Het voordeel van bijvoorbeeld een mediator is dat deze meestal een lager tarief rekent. Zo ben je minder geld kwijt aan de scheiding.

Een gespecialiseerde mediator weet waar hij of zij op moet letten. Zo vergeet je geen belangrijke onderwerpen. Ook helpt een onafhankelijk adviseur om beiden vertrouwen te hebben in de gemaakte afspraken.

De advocaat biedt de definitieve echtscheidingsconvenant aan bij de rechter, via een verzoekschrift.

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Het echtscheidingsconvenant is niet in alle scenario’s verplicht.

Jij en je ex-partner hebben minderjarige kinderen

Hebben jij en je ex samen minderjarige kinderen? Dan is het niet verplicht een convenant aan te leveren. Dit, omdat het proces van de echtscheiding dan iets complexer in elkaar zit. De rechter kijkt met meer aandacht naar jullie situatie. Een ouderschapsplan is wél verplicht als je minderjarige kinderen hebt.

Het convenant is in bovenstaande situatie niet verplicht, maar het kan wel helpen om er toch een op te stellen. Het is namelijk een rechtsgeldig document vanaf het moment dat het door de rechter is bekrachtigd. Daarmee helpt het convenant onduidelijkheden in de toekomst voorkomen. Prettig. Vooral als de verstandhouding met je ex niet zo goed is. Maar ook als je op goede voet uit elkaar gaat, kan dat in de toekomst veranderen. Dan is het fijn als je al afspraken op papier hebt staan.

Jij en je ex-partner hebben geen minderjarige kinderen

Als je samen geen minderjarige kinderen hebt, is de echtscheidingsconvenant wél verplicht. Dit omdat de echtscheidingsprocedure in dit geval minder complex is. Als jij en je ex-partner gaan scheiden op gezamenlijk verzoek, komt er geen rechtszaak. Daarom is een convenant nodig.

Meer informatie over de echtscheidingsprocedure en verplichte documentatie vind je op Rechtspraak.nl.

Scheiden op eenzijdig verzoek

Het kan ook zijn dat je gaat scheiden op eenzijdig verzoek. Dit kan als je ex-partner niet meewerkt aan de scheiding. Je hebt dan waarschijnlijk ook geen echtscheidingsconvenant. Met een eenzijdige aanvraag start je een juridische procedure. Dit duurt langer en is duurder dan een scheiding op gezamenlijke aanvraag.

Naast je eenzijdige verzoek tot echtscheiding kun je ook een verzoek tot nevenvoorzieningen doen. In dat verzoek doe je een voorstel over de praktische zaken die je anders in het convenant zou vastleggen. De rechter beslist vervolgens over je verzoek.

Echtscheidingsconvenant getekend, en dan?

Ben je het eens met de afspraken in het echtscheidingsconvenant? En heb je het document beiden ondertekend? Dan schakel je een advocaat in (als je niet al juridische hulp had bij het opstellen van de afspraken). Hij of zij vraagt de scheiding aan bij de rechtbank en stuurt de echtscheidingsconvenant in.  

De rechter keurt de scheiding goed en bekrachtigt daarmee het echtscheidingsconvenant. De vastgelegde afspraken zijn vanaf dat moment rechtsgeldig. Je kunt bijvoorbeeld -als dat nodig is- in de toekomst een incassobureau inschakelen als je ex de alimentatie niet betaalt. 

Kun je het scheidingsconvenant wijzigen na de scheiding?

Het kan gebeuren dat je situatie in de toekomst wijzigt. Misschien ga jij of je ex-partner plotseling minder verdienen. Of je krijgt een nieuwe relatie. Door dit soort gebeurtenissen is het nodig dat je nieuwe afspraken maakt. In dat geval kun je het echtscheidingsconvenant openbreken of wijzigen. Daar heb je dan wel medewerking van je ex-partner voor nodig.

Om onenigheid in de toekomst te voorkomen, kan het verstandig zijn ook hier ook afspraken over vast te leggen. Bijvoorbeeld over de voorwaarden waaronder je de overeenkomst kunt wijzigen of ontbinden. En op welke manier.

Wanneer is een echtscheidingsconvenant bindend?

Het echtscheidingsconvenant is bindend vanaf het moment dat de rechter de echtscheiding bekrachtigt. Als je scheidt met wederzijds goedkeuren en je hebt geen kinderen, is dat eigenlijk direct nadat je advocaat het verzoek heeft ingediend. Als je wel kinderen hebt, of eenzijdig verzoek doet tot scheiden, duurt dit wat langer. Dit omdat het juridische proces dan meer stappen kent.

Na de procedure ontvang je een echtscheidingsbeschikking van de rechter. Deze moet je indienen bij de gemeente. Vanaf dat moment ben je officieel gescheiden.

De afspraken in het echtscheidingsconvenant zijn rechtsgeldig en daarmee bindend vanaf het moment dat de rechter de scheiding heeft goedgekeurd.

Niet nakomen van de convenant

De afspraken die in het echtscheidingsconvenant staan zijn bindend en afdwingbaar, vanaf het moment dat de rechter de scheiding goedkeurt.

Komt je partner de afspraken toch niet na? Betaalt hij of zij bijvoorbeeld geen alimentatie meer? Je kunt dit dan afdwingen via een incassobureau.

Kostenoverzicht convenant

De kosten voor een echtscheidingsconvenant variëren. Maak je afspraken met je partner voor in het convenant? Houd dan rekening met een bedrag van ongeveer € 2.000 voor een mediator of advocaat en de kosten voor het indienen bij de rechtbank.

Gaat je scheiding gepaard met conflict? Als jij en je partner beiden een advocaat inschakelen, dan duurt het waarschijnlijk langer en lopen de kosten op.

Alle gemaakte afspraken over de echtscheiding worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. De afspraken over je kinderen staan hier niet in. Die staan in het ouderschapsplan.

Echtscheidingsconvenant: nodig voor een hypotheek?

Een echtscheidingsconvenant is niet altijd verplicht. Maar vaak vraagt een hypotheekverstrekker je wel om dit document als je een hypotheek aanvraagt. Hieruit blijkt namelijk of je nog rechten of plichten hebt uit je vorige huwelijk. Ben je benieuwd of je in je situatie een echtscheidingsconvenant nodig hebt? Je zelfstandig adviseur helpt je graag. Mogelijk zijn er wel advieskosten verbonden aan dit gesprek.

Maak een afspraak met je adviseur