Dividend van beleggen bij RegioBank

Dividend is de winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. Bedrijven kunnen dividend uitkeren. Ook de ASN Duurzame mixfondsen kunnen dividend uitkeren aan alle deelnemers in het beleggingsfonds.

Herbeleggen of sparen van je dividend

Je uitgekeerde dividend wordt automatisch herbelegd. Zo bouw je optimaal vermogen op. Het herbeleggen van dividend zorgt ervoor dat je steeds meer participaties in een beleggingsfonds krijgt. Deze nieuwe participaties kunnen ook weer dividend uitkeren. Hierdoor kan het dividend en de onderliggende waarde harder groeien.

Je kunt er ook voor kiezen het uitgekeerde dividend te sparen op het gelddeel van je beleggingsrekening. Of te besteden zoals jij dat wilt. De instelling is aan te passen in Mijn Regiobank. Kijk bij je betreffende rekening onder het kopje “rekeningdetails”.

Dividendbelasting

Als belegger ontvangt je niet het hele bedrag aan dividend. Het beleggingsfonds houdt een percentage dividendbelasting in. Dit kun je in de meeste gevallen verrekenen met de inkomstenbelasting. Alle informatie voor de belastingaangifte vind je op het Financieel Jaaroverzicht Beleggen.

Vraag en antwoord over dividend

Wat is dividend?

Dividend is de winstuitkering van een onderneming of beleggingsfonds aan haar aandeelhouders. Het dividend is meestal de netto opbrengst van alle inkomsten die het fonds zelf heeft ontvangen. Deze opbrengsten verschillen per fonds. En kunnen bestaan uit dividend van ondernemingen en rente van obligaties of onderhandse leningen.

Wat is de invloed dividend op koers van het beleggingsfonds?

Door het jaar heen ontvangt het beleggingsfonds dividenden en rentes van beleggingen in het fonds. Eén keer per jaar keert het beleggingsfonds al deze opgespaarde dividenden en rentes uit aan de beleggers in het fonds. Het bedrag aan dividend gaat van de waarde van het fonds af. Een voorbeeld:

  • De waarde van een fonds is € 105

  • Het opgespaarde dividend is € 5

  • De dividend uitkering is dan € 5

  • De waarde van het fonds na de dividenduitkering is € 100

Stel dat een klant 1 aandeel heeft van € 105. Na de dividenduitkering heeft de klant een aandeel met een waarde van € 100 en een dividend met een waarde van € 5.

Wat gebeurt er als ik voor of na de dividenduitkering aandelen koop of verkoop?

Dit leggen we uit met een voorbeeld:

  • De waarde van een fonds voor dividenduitkering is € 105

  • De dividenduitkering is € 5

  • De waarde van het fonds na de dividenduitkering is € 100

Stel dat een klant voor de dividenduitkering 1 aandeel heeft van € 105. Na de dividenduitkering heeft de klant een aandeel met een waarde van € 100,- én dividend met een waarde van €5,-. Dus het maakt voor een klant niet uit of hij voor of na de dividenduitkering een aandeel koopt of verkoopt.

Loop ik rendement mis als ik geen dividend ontvang?

Het uitkeren van dividend heeft invloed op de koers van het fonds. Op de dag voor vaststellen van het dividend wordt bepaald welke beleggers het fonds in bezit hebben. Deze beleggers hebben recht op het dividend.

Bij de volgende opening noteert het fonds “ex dividend”. Meestal daalt de koers met de waarde van het dividend. Hierdoor maakt het voor het rendement van het fonds niet uit op welk moment je het fonds verkoopt of koopt.

We leggen dit met een fictief voorbeeld uit. Hierbij gaan we ervan uit dat:

  • De koers alleen wijzigt door de dividenduitkering.

  • Je het dividend direct ontvangt op je rekening. In de praktijk ontvang je het dividend een paar beursdagen later.

Stel je bezit op 1 mei één participatie in fonds A, de koers van is € 100. Op 2 mei keert het fonds € 2,50 dividend uit. Het dividend in fonds A wordt herbelegd.

1 mei 2 mei 3 mei (na herbeleggen)
Bezit in fonds A 1 x € 100,00 = € 100 1 x € 97,50 = € 97,50 1,02564 x € 97,50 = € 100,00
Geldwaarde € 0 € 2,50 € 0
Totale waarde € 100 € 100 € 100

In de tabel zie je dat de totale waarde gelijk blijft. Het aantal participaties in het fonds is toegenomen en de waarde van een participatie is afgenomen. Het maakt voor je rendement niet uit of je het fonds verkoopt 1 mei, of koopt op 2 mei. Op 2 mei ontvang je geen dividend van € 2,50. En betaalt voor 1 participatie € 2,50 minder.

Wat is het verschil tussen dividendrendement en rendement?

Het bedrag aan dividend dat de ASN Duurzame mixfondsen uitkeren, verschilt per fonds. Omdat ook de afgiftekoersen van de fondsen verschillen, wordt gekeken naar het dividendrendement. Dit is het uitgekeerde dividend, uitgedrukt in procenten van de koers van het aandeel. Voorbeeld: € 2,50 dividend bij een afgiftekoers van € 100 betekent een dividendrendement van 2,5%.

Het dividendrendement vormt samen met het koersrendement het totale rendement van een fonds. Hier zie je de nettorendementen van de ASN duurzame mixfondsen.