U heeft een aflossingsvrije hypotheek

Over een aflossingsvrije hypotheek betaalt u elke maand alleen rente. U lost aan het eind van de looptijd uw schuld in één keer af. Dit kan bijvoorbeeld met eigen geld, met de opbrengst uit de verkoop van de woning of met een (aanvullende) levensverzekering. U moet zelf in de gaten houden of u genoeg geld heeft om uw aflossingsvrije hypotheek af te lossen. ‘Aflossingsvrij’ betekent niet dat u tijdens de looptijd niet mag aflossen. U kunt altijd (extra) aflossen. Soms zijn hier kosten aan verbonden.

Heeft u een hypotheek met vaste rente? Kijk in uw hypotheekofferte of op Mijn RegioBank hoeveel u jaarlijks mag aflossen zonder extra kosten.

U kunt een aflossingsvrije hypotheek ook omzetten naar een hypotheekvorm waarbij u wel periodiek aflost en aan het eind van de looptijd geen schuld meer heeft.
Het aflopen van uw rentevaste periode is een goed moment om hiervoor een keuze te maken. Als de rente gedaald is, kunt u misschien maandelijks aflossen zonder dat uw maandlasten stijgen. Voor advies hierover kunt u terecht bij uw Zelfstandig Adviseur.

Heeft u een levensverzekering afgesloten bij uw hypotheek? Dan krijgt u jaarlijks een overzicht van uw verzekeraar. Controleer op dit overzicht of u straks genoeg geld heeft om uw aflossingsvrije hypotheek af te lossen. Anders kunt u met een restschuld blijven zitten.

Is de rente van een aflossingsvrije hypotheek aftrekbaar?

De rente die u betaalt over een aflossingsvrije hypotheek mag u sinds 2013 niet meer aftrekken voor de belasting. Heeft u vóór 2013 een aflossingsvrije lening afgesloten voor het kopen, verbeteren of onderhouden van uw woning? Dan mag u de rente onder voorwaarden maximaal 30 jaar aftrekken.

Had u voor 2001 al een aflossingsvrije hypotheek? Dan gaan de 30 jaar in vanaf 1 januari 2001 en eindigt de aftrekbaarheid in 2031. Als u de rente niet meer kunt aftrekken, stijgen uw nettowoonlasten. Dit kan betekenen dat u een financieel risico loopt. Weet u niet zeker of uw rente aftrekbaar is? Vraag het dan aan uw Zelfstandig Adviseur.

Aflossingseis

Heeft u vóór 1 januari 2013 een hypotheek gesloten voor het kopen, verbeteren of het onderhoud van uw eigen woning en het gaat niet om een op 1 januari 2013 al bestaande eigenwoningschuld? Dan is de rente alleen fiscaal aftrekbaar als u voldoet aan de aflossingseis.

Of de hypotheek voldoet aan de aflossingseis toetsen we ondermeer bij een rentewijziging. Als u op datum rentewijziging onvoldoende heeft afgelost en niet voldoet aan de aflossingseis, kunt u de rente niet meer aftrekken voor het bedrag dat te weinig is afgelost. Een rekenhulp voor de berekening van de aflossingseis vind u bij de Belastingdienst.

Rekenhulp aflossing annuïteitenlening

Heeft u nog een vraag?

Of ga naar de servicepagina