Hypotheek bij nieuwbouwwoning

Wil je een mooie nieuwbouwwoning kopen? Een hypotheek voor nieuwbouw werkt net even anders dan voor een bestaande woning. Lees waar je allemaal rekening mee moet houden.

Hoe werkt een hypotheek bij nieuwbouw?

Wil je een nieuwbouwhuis kopen? De marktwaarde van het nieuwbouwhuis en je financiële situatie bepalen hoeveel hypotheek je kunt krijgen. Na het ondertekenen van de hypotheekakte, worden van het hypotheekbedrag eerst de aankoop van de grond betaald en eventuele bouwwerkzaamheden die de aannemer al uitvoerde. De rest van het hypotheekbedrag wordt in het bouwdepot gestort. Je ontvangt daarnaast bouwdepotrente.

Bouwdepot

Een bouwdepot is een geblokkeerde rekening met daarop het hypotheekbedrag. Dit gedeelte gebruik je voor de bouw van je woning. Hiermee betaal je bijvoorbeeld de rekeningen van de aannemer. Het bouwdepot bij een nieuwbouwwoning heeft een maximale looptijd van 2 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kan dit maximaal één jaar uitlopen.

Bouwdepotrente

Over het bedrag in het bouwdepot ontvang je rente. Dit noemen we bouwdepotrente. Op hetzelfde moment betaal je ook hypotheekrente over je hypotheek. De hypotheekrente en bouwrente zijn bij RegioBank hetzelfde. Zo betaal je alleen hypotheekrente over het bedrag dat je aan je nieuwe woning hebt besteed.

Maximale hypotheek berekenen bij nieuwbouw

Net als bij een bestaande woning is je maximale hypotheek afhankelijk van de marktwaarde van de woning en de financiële situatie van je en je eventuele partner. De marktwaarde bij een nieuwbouwwoning is opgebouwd uit:

  • Koop/aanneemsom
  • Meerwerk
  • Renteverlies tijdens de bouw

Koop/aanneemsom

Voor je nieuwbouwwoning onderteken je de koop-/aanneemovereenkomst. Via deze overeenkomst koop je de grond en sluit je een deal met de aannemer dat hij het huis bouwt volgens het bouwplan. De gehele koop-/aanneemsom wordt meegenomen in de marktwaarde.

Meerwerk

Een nieuwbouwwoning wordt casco opgeleverd. Wat casco is, verschilt per bouwproject. Meestal betekent dit dat de buitenkant van het huis staat, maar binnen alles nog moet gebeuren. Wil je ook dat er binnen in huis al werkzaamheden zijn gedaan? Dan kan de aannemer deze extra werkzaamheden uitvoeren. Je kunt denken aan de badkamer betegelen of een dakraam plaatsen. De extra werkzaamheden van de aannemer heet meerwerk. Hiervoor betaal je kosten aan de aannemer.

Meerwerk verhoogt de marktwaarde van je woning. Daarom kun je meerwerk meefinancieren in uw hypotheek.

Renteverlies tijdens de bouw

Dan is er nog renteverlies tijdens de bouw. Dit speelt vanaf het moment dat de hypotheekakte door de notaris is behandeld en je hypotheek ingaat. Vanaf dat moment ga je maandelijks rente en aflossing betalen. Maar je kunt nog niet wonen in je nieuwe woning. Om deze reden ontvang je bouwdepotrente. Die bouwdepotrente is bij RegioBank gelijk aan je hypotheekrente.

Je gaat in deze fase ook periodieke betalingen doen vanuit het bouwdepot. Daarmee wordt het bouwdepot kleiner en ontvang je minder depotrente. Dit levert een verschil op met het bedrag dat je maandelijks aan hypotheekrente betaalt. Dit verschil noemen we renteverlies tijdens de bouw. Je kunt dit renteverlies tot maximaal 4% van de koop-/aanneemsom en meerwerk samen meefinancieren via een box 3 leningdeel. Dat betekent dat de rente voor dit leningdeel niet aftrekbaar is en je hypotheek dan hoger wordt. Bespreek met je adviseur wat het beste past bij jouw situatie.

Voorbeeldberekening nieuwbouwhypotheek

Stel de koop-/aanneemsom is € 350.000 en je financiert € 15.000 mee aan meerwerk. Dit is samen € 365.000. Daarnaast financier je het renteverlies tijdens de bouw mee. Dit is € 14.600. De marktwaarde van je nieuwbouwhuis is € 379.600. In dat geval kun je voor dit huis maximaal € 379.600 lenen. Daarnaast is je maximale hypotheek afhankelijk van je financiële situatie.

Verschillen nieuwbouw en bestaande bouw

Bij een nieuwbouwhuis staat de verkoopprijs vast, terwijl je bij bestaande bouw over de prijs kunt onderhandelen. Dat is niet het enige verschil tussen een nieuwbouwwoning en een bestaande woning. Een voordeel van een nieuwbouwwoning is dat je geen overdrachtsbelasting betaalt. Het huis koop je namelijk ‘vrij op naam’. Er komen wel andere kosten op je rekening, zoals een kadastrale opmeting en bouwrente.

Lees meer over de verschillen tussen een bestaande woning en nieuwbouw

Wat kost een nieuwbouwhypotheek?

Het belangrijkste verschil tussen het kopen van een bestaande woning en een nieuwbouwwoning zit in de oplevering. Bij een bestaande woning gaat je nieuwe hypotheek in op het moment van de overdracht. Bij een nieuwbouwwoning gaat de hypotheek in zodra je de akte ondertekent bij de notaris. Maar dat is niet het moment dat de woning overgedragen wordt. Je zit dus een periode met dubbele lasten.  

Zorg dat je van te voren goed uitrekent of en hoe lang je de dubbele lasten kunt dragen. Kom je met je berekening niet uit? Er zijn verschillende manieren om te besparen, bijvoorbeeld door tijd te overbruggen in een kleinere huurwoning.  

Vanaf wanneer hypotheek betalen bij nieuwbouw?

De datum waarop je hypotheek voor nieuwbouw gaat betalen is afhankelijk van wanneer de grond wordt overgedragen. Zodra je de hypotheekakte bij de notaris hebt ondertekend, staat de hypotheek op je naam. En betaal je rente en aflossing. De hypotheekofferte van RegioBank is standaard drie maanden geldig. Is de bouw van je huis nog niet gestart? Dan verlengen we de offerte automatisch met maximaal negen maanden. 

Overbruggingskrediet nieuwbouw

Een huis bouwen kost tijd. Meestal duurt de bouw van een nieuwbouwwoning twaalf maanden. Soms nog langer. Tijdens de bouw betaal je al hypotheeklasten. En misschien ook wel voor je huidige woning. Dan betaal je dubbele lasten. Een overbruggingskrediet kan een uitkomst zijn. Met een overbruggingskrediet leen je de verwachte overwaarde van je oude woning.

Bouwrente

Overweeg je een nieuwbouwwoning te kopen? Houd dan rekening met bouwrente. Bouwrente is een verzamelnaam voor meerdere soorten rente die een rol spelen bij nieuwbouw: 

  • Kosten die de ontwikkelaar maakt vóór de verkoop. De ontwikkelaar of aannemer schiet deze kosten voor en rekent daar rente over. Die rente wordt bouwrente genoemd. Deze bouwrente wordt onderdeel van de aankoopsom van het huis en is daardoor op zichzelf niet aftrekbaar van de belasting.  
  • Kosten die de ontwikkelaar maakt na de verkoop, maar voordat je hypotheek ingaat. Je kunt deze kosten zonder hypotheek nog niet betalen, dus ook in deze periode schiet de ontwikkelaar de kosten voor. En rekent daar bouwrente over. Op het moment dat de hypotheek ingaat en je over je bouwdepot kunt beschikken, betaal je de gemaakte kosten terug. Inclusief bouwrente. Deze tweede categorie bouwrente kun je wel aftrekken bij je belastingaangifte.  

Hypotheek nieuwbouwhuis en dubbele lasten

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning krijg je waarschijnlijk (kortstondig) te maken met dubbele lasten. 

Als je vanuit een huurwoning verhuist, hebben de dubbele lasten geen impact op je totale hypotheekbedrag. Maar je moet de lasten wél kunnen dragen. Maak daarom vooraf een rekensom. Een financieel adviseur kan je hierbij helpen. Je ontvangt namelijk ook depotrente en je hoeft geen overdrachtsbelasting te betalen. Met die besparingen bij de koop van nieuwbouwwoning ten opzichte van bestaande bouw kun je je dubbele lasten misschien tijdelijk financieren.  

Als je vanuit een koopwoning komt, willen hypotheekverstrekkers graag weten of je de lasten van twee hypotheken een periode van één tot twee jaar kunt dragen. Dat kun je doen via geld waar je al over beschikt, of door aan te tonen dat beide hypotheken binnen je inkomen passen. Lukt dit niet? Dan kun je je oude huis mogelijk al verkopen en tijdelijk overbruggen in een huurwoning.  

Betaal ik annuleringskosten als mijn nieuwbouwhuis niet doorgaat?

Helaas gebeurt het ook weleens dat een nieuwbouwproject niet doorgaat. Heel vervelend, maar op hypotheekgebied is er dan gelukkig niet veel aan de hand. Wordt het project stopgezet nadat je de hypotheekofferte hebt geaccepteerd, dan betaal je geen annuleringskosten. Datzelfde geldt als de koop om een andere reden niet doorgaat, bijvoorbeeld door een scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

RegioBank Bespaarhypotheek

Heb je een woning op het oog met een energielabel B of beter? Kijk dan eens naar de rentes van de RegioBank Bespaarhypotheek en vraag je zelfstandig adviseur ernaar! In de meeste gevallen is de rente dan namelijk nog gunstiger.Hypotheek afsluiten bij nieuwbouw

Voordat je een hypotheek afsluit voor je nieuwbouwwoning, kun je met je zelfstandig adviseur van RegioBank je financiële mogelijkheden verkennen. Hoeveel kun je lenen? Welk type hypotheek past bij je situatie? Hoe ga je om met dubbele lasten? Vraag een gratis oriënterend gesprek aan bij een zelfstandig adviseur bij je in de buurt. Voor het uiteindelijke advies betaal je een vergoeding aan de adviseur.

Maak vrijblijvend een afspraak

Meer informatie over wonen en je hypotheek

Je eerste koophuis

Een ander huis kopen

Stappenplan Ander huis kopen

RegioBank team

Onafhankelijk hypotheekadvies

Onze adviseurs helpen je graag met het kiezen van de hypotheek die bij je past.