Hypotheek bij nieuwbouwwoning

Wilt u een mooie nieuwbouwwoning kopen? Een hypotheek voor nieuwbouw werkt net even anders dan voor een bestaande woning. Lees waar u allemaal rekening mee moet houden.

Hoe werkt een hypotheek bij nieuwbouw?

Wilt u een nieuwbouwhuis kopen? De marktwaarde van het nieuwbouwhuis en uw financiële situatie bepalen hoeveel hypotheek u kunt krijgen. Na het ondertekenen van de hypotheekakte, worden van het hypotheekbedrag eerst de aankoop van de grond betaald en eventuele bouwwerkzaamheden die de aannemer al uitvoerde. De rest van het hypotheekbedrag wordt in het bouwdepot gestort. U ontvangt daarnaast bouwdepotrente.

Bouwdepot

Een bouwdepot is een geblokkeerde rekening met daarop het hypotheekbedrag. Dit gedeelte gebruikt u voor de bouw van uw woning. Hiermee betaalt u bijvoorbeeld de rekeningen van de aannemer. Het bouwdepot bij een nieuwbouwwoning heeft een maximale looptijd van 2 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kan dit maximaal één jaar uitlopen.

Bouwdepotrente

Over het bedrag in het bouwdepot ontvangt u rente. Dit noemen we bouwdepotrente. Op hetzelfde moment betaalt u ook hypotheekrente over uw hypotheek. De hypotheekrente en bouwrente zijn bij RegioBank hetzelfde. Zo betaalt u alleen hypotheekrente over het bedrag dat u aan uw nieuwe woning hebt besteed.

Maximale hypotheek berekenen bij nieuwbouw

Net als bij een bestaande woning is uw maximale hypotheek afhankelijk van de marktwaarde van de woning en de financiële situatie van u en uw eventuele partner. De marktwaarde bij een nieuwbouwwoning is opgebouwd uit:

  • Koop/aanneemsom
  • Meerwerk
  • Renteverlies tijdens de bouw

Koop/aanneemsom

Voor uw nieuwbouwwoning ondertekent u de koop-/aanneemovereenkomst. Via deze overeenkomst koopt u de grond en sluit u een deal met de aannemer dat hij het huis bouwt volgens het bouwplan. De gehele koop-/aanneemsom wordt meegenomen in de marktwaarde.

Meerwerk

Een nieuwbouwwoning wordt casco opgeleverd. Wat casco is, verschilt per bouwproject. Meestal betekent dit dat de buitenkant van het huis staat, maar binnen alles nog moet gebeuren. Wilt u ook dat er binnen in huis al werkzaamheden zijn gedaan? Dan kan de aannemer deze extra werkzaamheden uitvoeren. U kunt denken aan de badkamer betegelen of een dakraam plaatsen. De extra werkzaamheden van de aannemer heet meerwerk. Hiervoor betaalt u kosten aan de aannemer.

Meerwerk verhoogt de marktwaarde van uw woning. Daarom kunt u meerwerk meefinancieren in uw hypotheek.

Renteverlies tijdens de bouw

Dan is er nog renteverlies tijdens de bouw. Dit speelt vanaf het moment dat de hypotheekakte door de notaris is behandeld en uw hypotheek ingaat. Vanaf dat moment gaat u maandelijks rente en aflossing betalen. Maar u kunt uw nieuwe woning nog niet betrekken. Om deze reden ontvangt u bouwdepotrente. Die bouwdepotrente is bij RegioBank gelijk aan uw hypotheekrente.

U gaat in deze fase echter ook periodieke betalingen doen vanuit het bouwdepot. Daarmee wordt het bouwdepot kleiner en ontvangt u minder depotrente. Dit levert een verschil op met het bedrag dat u maandelijks aan hypotheekrente betaalt. Dit verschil noemen we renteverlies tijdens de bouw. Dit renteverlies tijdens de bouw mag u vooraf meefinancieren in uw hypotheek. Het bedrag dat u kunt meefinancieren is maximaal vier procent van de koop-/aanneemsom en meerwerk samen.   

Voorbeeldberekening nieuwbouwhypotheek

Stel de koop-/aanneemsom is € 350.000 en u financiert € 15.000 mee aan meewerk. Dit is samen € 365.000. Daarnaast financiert u het renteverlies tijdens de bouw mee. Dit is € 14.600. De marktwaarde van uw nieuwbouwhuis is € 379.600. In dat geval kunt u voor dit huis maximaal € 379.600 lenen. Daarnaast is uw maximale hypotheek afhankelijk van uw financiële situatie.

Verschillen nieuwbouw en bestaande bouw

Bij een nieuwbouwhuis staat de verkoopprijs vast, terwijl u bij bestaande bouw over de prijs kunt onderhandelen. Dat is niet het enige verschil tussen een nieuwbouwwoning en een bestaande woning. Een voordeel van een nieuwbouwwoning is dat u geen overdrachtsbelasting betaalt. Het huis koopt u namelijk ‘vrij op naam’. Er komen wel andere kosten op uw rekening, zoals een kadastrale opmeting en bouwrente.

Lees meer over de verschillen tussen een bestaande woning en nieuwbouw

Wat kost een nieuwbouwhypotheek?

Het belangrijkste verschil tussen het kopen van een bestaande woning en een nieuwbouwwoning zit in de oplevering. Bij een bestaande woning gaat uw nieuwe hypotheek in op het moment van de overdracht. Bij een nieuwbouwwoning gaat de hypotheek in zodra u de akte ondertekent bij de notaris. Maar dat is niet het moment dat de woning overgedragen wordt. U zit dus een periode met dubbele lasten.  

Zorg dat u van te voren goed uitrekent of en hoe lang u de dubbele lasten kunt dragen. Komt u met u berekening niet uit? Er zijn verschillende manieren om te besparen, bijvoorbeeld door tijd te overbruggen in een kleinere huurwoning.  

Vanaf wanneer hypotheek betalen bij nieuwbouw?

De datum waarop u hypotheek voor nieuwbouw gaat betalen is afhankelijk van wanneer de grond wordt overgedragen. Zodra u de hypotheekakte bij de notaris heeft ondertekend, staat de hypotheek op uw naam. En betaalt u rente en aflossing. De hypotheekofferte van RegioBank is standaard drie maanden geldig. Is de bouw van uw huis nog niet gestart? Dan verlengen we de offerte automatisch met maximaal negen maanden. 

Overbruggingskrediet nieuwbouw

Een huis bouwen kost tijd. Meestal duurt de bouw van een nieuwbouwwoning twaalf maanden. Soms nog langer. Tijdens de bouw betaalt u al hypotheeklasten. En misschien ook wel voor uw huidige woning. Dan betaalt u dubbele lasten. Een overbruggingskrediet kan een uitkomst zijn. Met een overbruggingskrediet leent u de verwachte overwaarde van uw oude woning.

Bouwrente

Overweegt u een nieuwbouwwoning te kopen? Houd dan rekening met bouwrente. Bouwrente is een verzamelnaam voor meerdere soorten rente die een rol spelen bij nieuwbouw: 

  • Kosten die de ontwikkelaar maakt vóór de verkoop. De ontwikkelaar of aannemer schiet deze kosten voor en rekent daar rente over. Die rente wordt bouwrente genoemd. Deze bouwrente wordt onderdeel van de aankoopsom van het huis en is daardoor op zichzelf niet aftrekbaar van de belasting.  
  • Kosten die de ontwikkelaar maakt na de verkoop, maar voordat uw hypotheek ingaat. U kunt deze kosten zonder hypotheek nog niet betalen, dus ook in deze periode schiet de ontwikkelaar de kosten voor. En rekent daar bouwrente over. Op het moment dat de hypotheek ingaat en u over uw bouwdepot kunt beschikken, betaalt u de gemaakte kosten terug. Inclusief bouwrente. Deze tweede categorie bouwrente kunt u wel aftrekken bij uw belastingaangifte.  

Hypotheek nieuwbouwhuis en dubbele lasten

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning krijgt u waarschijnlijk (kortstondig) te maken met dubbele lasten. 

Als u vanuit een huurwoning verhuist, hebben de dubbele lasten geen impact op uw totale hypotheekbedrag. Maar u moet de lasten wél kunnen dragen. Maak daarom vooraf een rekensom. Een financieel adviseur kan u hierbij helpen. U ontvangt namelijk ook depotrente en u hoeft geen overdrachtsbelasting te betalen. Met die besparingen bij de koop van nieuwbouwwoning ten opzichte van bestaande bouw kunt u uw dubbele lasten misschien tijdelijk financieren.  

Als u vanuit een koopwoning komt, willen hypotheekverstrekkers graag weten of u de lasten van twee hypotheken een periode van één tot twee jaar kunt dragen. Dat kunt u doen via geld waar u al over beschikt, of door aan te tonen dat beide hypotheken binnen uw inkomen passen. Lukt dit niet? Dan kunt u uw oude huis mogelijk al verkopen en tijdelijk overbruggen in een huurwoning.  

Betaal ik annuleringskosten als mijn nieuwbouwhuis niet doorgaat?

Helaas gebeurt het ook weleens dat een nieuwbouwproject niet doorgaat. Heel vervelend, maar op hypotheekgebied is er dan gelukkig niet veel aan de hand. Wordt het project stopgezet nadat u de hypotheekofferte heeft geaccepteerd, dan betaalt u geen annuleringskosten. Datzelfde geldt als de koop om een andere reden niet doorgaat, bijvoorbeeld door een scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Hypotheek afsluiten bij nieuwbouw

Voordat u een hypotheek afsluit voor uw nieuwbouwwoning, kunt u met uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank uw financiële mogelijkheden verkennen. Hoeveel kunt u lenen? Welk type hypotheek past bij uw situatie? Hoe gaat u om met dubbele lasten? Vraag een gratis oriënterend gesprek aan bij een Zelfstandig Adviseur bij u in de buurt. Voor het uiteindelijke advies betaalt u een vergoeding aan de adviseur.

Maak vrijblijvend een afspraak

Meer informatie over wonen en uw hypotheek

Uw eerste koophuis

Een ander huis kopen

Stappenplan Ander huis kopen

RegioBank team

Onafhankelijk hypotheekadvies

Onze adviseurs helpen u graag met het kiezen van de hypotheek die bij u past.