Overbruggingskrediet

Als u een nieuw huis koopt vóór het oude is verkocht, heeft u meestal een overbruggingskrediet nodig. Dat geldt ook als uw huis wel verkocht is, maar de overdracht bij de notaris nog niet is geweest.

Wat is een overbruggingskrediet?

Met een overbruggingskrediet kunt u de verwachte overwaarde van uw oude woning lenen. Overwaarde heeft u wanneer de verkoopwaarde van uw huis hoger is dan de openstaande hypotheekschuld. U leent het bedrag van de overwaarde voor de aankoop van uw nieuwe woning.

Wanneer kunt u een overbruggingskrediet aanvragen?

1. Als uw oude woning is verkocht

Uw woning is definitief verkocht. U heeft alleen de verwachte overwaarde nog niet ontvangen, omdat de overdracht bij de notaris nog niet is geweest. Om de hoogte van het overbruggingskrediet vast te stellen, trekken wij uw hypotheekschuld en verkoopkosten af van de verkoopprijs. Dan bekijken we of u op basis van uw inkomen of spaargeld de extra maandelijkse lasten kunt dragen.

2. Als uw oude woning nog niet is verkocht

Uw oude woning is nog niet verkocht, maar u verwacht wel dat er overwaarde op zit. Een onafhankelijke taxateur stelt dan de marktwaarde van uw huis vast. Daarna kunnen wij bepalen hoeveel overbruggingskrediet u kunt krijgen. Ook kijken we of uw inkomen en/of spaargeld voldoende is om de maandelijkse lasten van deze extra lening te dragen.

Hoe lang loopt een overbruggingskrediet?

De looptijd van het overbruggingskrediet is bij aankoop van een bestaande woning één jaar en bij een nieuwbouwwoning twee jaar. Onder bepaalde voorwaarden kunt u het krediet verlengen. Zodra uw oude woning is verkocht en bij de notaris is overgedragen aan de koper(s), lost u het overbruggingskrediet af (plus de hypotheek van uw oude woning). Dat doet u met de verkoopopbrengst van uw oude huis.

Uw kosten met een overbruggingskrediet

Houd er rekening mee dat u tijdens de overbruggingsperiode meerdere leningen heeft lopen en dus hogere maandlasten betaalt.

Het gaat om kosten voor:

  • de hypotheek van uw oude woning;
  • het overbruggingskrediet;
  • de hypotheek van uw nieuwe woning.

De hypotheekrente op het overbruggingskrediet is onder voorwaarden aftrekbaar. Uw Zelfstandig Adviseur kan u er alles over vertellen. Ook met andere vragen over het overbruggingskrediet kunt u terecht bij uw adviseur.

Meer over een ander huis kopen

RegioBank team

Onafhankelijk hypotheekadvies

Onze adviseurs geven u graag meer persoonlijk advies over een overbruggingskrediet.