Hypotheek volledig aflossen

Wilt u uw hypotheek aflossen, omdat u bijvoorbeeld eigen geld heeft of uw huis verkoopt? U kunt uw hypotheek volledig aflossen, maar ook eenmalig of iedere maand een bedrag (extra) aflossen op uw hypotheek.

Uw hypotheek volledig aflossen

U kunt uw hypotheek helemaal aflossen met en zonder verkoop van uw huis.

1. Hypotheek aflossen met verkoop van uw huis

Verkoopt u uw huis? Dan wordt de hypotheek automatisch afgelost via de notaris. Afhankelijk van de verkoopprijs en hoeveel hypotheekschuld u heeft, lost u zo uw hypotheek helemaal of gedeeltelijk af. In de meeste gevallen betaalt u geen vergoeding voor het renteverlies van de bank. Check uw hypotheekvoorwaarden hoe dat met u is afgesproken.
Goed om te weten: u kunt ook uw hypotheek meenemen naar uw nieuwe huis. Check uw hypotheekvoorwaarden hoe dat met u is afgesproken.

Hypotheek doorhalen bij Kadaster

Heeft u uw hypotheek helemaal afgelost en uw huis verkocht? Dan bent u verplicht om de hypotheekinschrijving bij het Kadaster te laten doorhalen, ook wel royeren genoemd. Dit kan alleen via de notaris. De kosten betaalt u zelf.

2. Hypotheek aflossen zonder verkoop van uw huis

Lost u uw hypotheek helemaal af voor het einde van de rentevaste periode? Dan kan het zijn dat u een vergoeding voor het renteverlies van de bank moet betalen. Lost u uw hypotheek helemaal af met eigen geld? Dan hoeft u ons geen vergoeding hiervoor te betalen.

Voordelen volledig aflossen

  • Doordat u geen hypotheeklasten meer heeft, houdt u meer geld over om te besteden of te sparen.
  • Misschien kunt u eerder met pensioen omdat u minder geld nodig heeft door het wegvallen van de hypotheeklasten.
  • Door aflossen kunt u uw vermogen onder de grens brengen waarover u belasting moet betalen.

Nadelen volledig aflossen

  • Als u aflost voor het einde van uw rentevaste periode betaalt u in veel gevallen een vergoeding voor het renteverlies van de bank.
  • Als u uw hypotheek aflost met al uw spaargeld dan heeft u geen buffer voor eventuele tegenvallers. Op nibud.nl vindt u een handige tool die berekent hoe hoog uw buffer zou moeten zijn.

Tip: Misschien moet u uw voorlopige teruggave aanpassen. U geeft uw hypotheekrente door aan de Belastingdienst als u aangifte doet. Maakt u gebruik van de voorlopige aanslag en krijgt u elke maand geld terug? Dan is het verstandig om te controleren of u die moet aanpassen om te voorkomen dat u teveel terugkrijgt en dat terug moet betalen.

Zo regelt u uw aflossing

Als u uw huis verkoopt, regelt de notaris de aflossing voor u. Als u aflost, maar lekker blijft wonen in uw huis, dan regelt u dit zelf of met uw adviseur. Zelf regelen kan in Mijn RegioBank. Als u in Mijn RegioBank kiest voor extra aflossen ziet u of en hoeveel vergoeding voor het renteverlies u moet betalen. Aflossen kan ook in de Mobiel Bankieren app.
Aflossen in Mijn RegioBank of de app

U krijgt van ons de aflosnota. Hierin staat hoeveel u nog moet aflossen. Moet u ook een vergoeding voor het renteverlies betalen? Dan staat in de aflosnota ook hoeveel dat is. Het totale bedrag van aflossing en vergoeding voor het renteverlies maakt u vervolgens aan ons over.
Wilt u uw hypotheek volledig aflossen met eigen geld? Maak dan een afspraak met uw adviseur.

Extra aflossen op uw hypotheek

Als u extra aflost op uw hypotheek, heeft u minder hypotheekschuld. Daardoor gaan uw rentelasten omlaag. Ieder jaar kunt u een deel van uw hypotheekschuld extra aflossen zonder kosten. U kunt eenmalig een extra aflossing doen of iedere maand een bepaald bedrag aflossen. U regelt dit eenvoudig zelf in Mijn RegioBank of de Mobiel Bankieren app.

Lees ook: de voor- en nadelen van extra aflossen

Uw hypotheek aflossen en de belasting

Door af te lossen op uw hypotheek gaat u minder hypotheekrente betalen. Als de hypotheekrente en andere aftrekbare kosten van de eigen woning lager zijn dan het eigenwoningforfait, heeft u recht op een extra aftrekpost omdat u geen of een lage eigenwoningschuld heeft. U betaalt door deze regeling per saldo bijna nooit belasting over uw huis.

Goed om te weten: Deze gunstige regeling, de Wet Hillen, wordt in 30 jaar tijd sinds 2019 afgebouwd. U gaat elk jaar een beetje meer belasting betalen. Op de website van de Belastingdienst vindt u een rekenvoorbeeld. Verkoopt u in de toekomst uw huis en koopt u een ander huis? Dan kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling. Door extra af te lossen op uw hypotheek krijgt u hier eerder mee te maken.

Met uw erfenis uw hypotheek aflossen

Ontvangt u een erfenis? En wilt u deze gebruiken om uw hypotheek (extra) af te lossen? Houd dan hier rekening mee.

Meer over aflossen met een erfenis

Hypotheek doorhalen bij Kadaster

Veel mensen denken dat ze geen hypotheek meer hebben, als ze de hypotheekschuld helemaal hebben afgelost. Maar in het Kadaster bestaat de hypotheek nog steeds. Heeft u uw hypotheek afgelost zonder verkoop van uw huis? Dan kunt u de inschrijving laten bestaan. Handig als u denkt in de toekomst weer een hypotheek af te sluiten bij dezelfde hypotheekverstrekker voor hetzelfde huis. Dan kan de oude inschrijving meestal weer gebruikt worden. Zo bespaart u de kosten voor een nieuwe hypotheekakte. En het scheelt u de kosten voor het doorhalen in het Kadaster.
U kunt er ook voor kiezen de inschrijving bij het Kadaster te laten doorhalen. Dit kan alleen via de notaris. De kosten betaalt u zelf.

Afspraak maken

Ontdek wat er in uw situatie kan. Maak een afspraak met uw Zelfstandig Adviseur.

Maak een afspraak