Nieuwe rente en rentevaste periode kiezen

Uw renteaanbod baseren we op de marktwaarde van uw woning en uw totale openstaande hypotheekschuld. De verhouding tussen deze twee noemen wij de ‘schuld-marktwaardeverhouding’. Hoe hoger de 'schuld-marktwaardeverhouding, hoe hoger de tariefgroep. Een hogere tariefgroep leidt tot een hogere rente en een lagere tariefgroep tot lagere rente. In ons renteaanbod gaan wij uit van de laatste, door u opgegeven, waarde van uw woning. We rekenen aflossingen op uw hypotheek, die u doet na het renteaanbod, niet mee.

Tot wanneer kunt u uw keuze voor een nieuwe rente doorgeven?

Vanaf de dag dat we uw renteaanbod naar u toesturen, heeft u 90 dagen om een keuze te maken. Maakt u geen keuze, dan bepalen wij een nieuwe rentevaste periode op basis van uw hypotheekvoorwaarden. In de meeste gevallen verlengen we dan standaard uw rentevaste periode met 5 jaar.

Hoe kiest u een nieuwe rente via Mijn RegioBank?

Op het scherm ‘Een nieuwe rente kiezen voor uw hypotheek’ ziet u verschillende rentevaste perioden met de rentetarieven die daarbij horen. De lengte van de rentevaste periode heeft invloed op de hoogte van de rente. Dit ziet u ook in uw rentevoorstel. Dus hoe langer u uw rente vastzet, hoe hoger de rente. Voor ieder leningdeel waarvan de rentevaste periode binnenkort afloopt, kiest u een nieuwe rentevaste periode. Daarna bevestigt u uw keuze door te ondertekenen met uw digicode of digipas.

Hoe bepalen we de hoogte van uw hypotheekschuld?

Meestal bepalen we de hoogte van uw hypotheekschuld door de openstaande bedragen van al uw leningdelen bij elkaar op te tellen. Daar zijn uitzonderingen op:

Heeft u ook nog een hypotheek bij een andere hypotheekaanbieder?
Dan gebruiken we van die hypotheek niet de echte schuld, maar het inschrijvingsbedrag. Wat dat bedrag is, kunt u vinden in de hypotheekakte van uw andere hypotheekaanbieder. Aflossingen op die hypotheek kunnen we dus niet meenemen bij het bepalen van uw totale hypotheekschuld.

Heeft u een RegioBank Krediethypotheek?
Dan gebruiken we het bedrag dat u maximaal kunt opnemen van de bijbehorende rekening. Dit bedrag noemen we de kredietlimiet.

Heeft u een overbruggingskrediet?
We houden hier geen rekening mee bij het bepalen van uw hypotheekschuld.

Wanneer gaat uw nieuwe maandbedrag in?

U betaalt het nieuwe maandbedrag als er voor het eerst een hele maand voorbij is. Gaat uw nieuwe rente bijvoorbeeld in op 1 januari, dan betaalt u op 1 februari voor het eerst uw nieuwe maandbedrag. U betaalt de hypotheekrente dus achteraf.

Wat als de hypotheekrente nog verandert voordat uw nieuwe maandbedrag ingaat?

Het kan gebeuren dat de rente stijgt of daalt nadat u uw keuze heeft gemaakt. Dan verandert uw nieuwe maandbedrag niet. U gaat vanaf uw nieuwe rentevaste periode dus de rente betalen die nu in uw renteaanbod staat.

Waar moet u rekening mee houden als de rente wijzigt?

Het wijzigen van de rente heeft gevolgen voor uw bruto-en nettomaandlasten. Bij een annuïteitenhypotheek kan een rentewijziging bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor uw maandelijkse aflossing. Over het algemeen geldt: met een lagere hypotheekrente heeft u ook minder hypotheekrenteaftrek. Krijgt u de hypotheekrente maandelijks terug via een voorlopige aanslag? Wijzig deze dan via de site van de Belastingdienst.

Heeft u nog een vraag?

Of ga naar de servicepagina