Scheiden en de hypotheek

Een scheiding is ingrijpend. Naast de emotionele beslissing om uit elkaar te gaan, komen er ook praktische beslissingen bij kijken. Misschien blijf jij, of je ex-partner, het liefst in het huis wonen. Je zelfstandig adviseur heeft ervaring met dit soort situaties en denkt graag met je mee. We nemen een aantal opties met je door. 

Uit elkaar gaan en hypotheek overnemen

Misschien blijf je na de scheiding graag in het huis wonen. In dat geval kun je de hypotheek en het eigendom van de woning op alleen jouw naam laten zetten. Dit kan alleen als je inkomen hoog genoeg is om de hypotheeklasten te dragen. Je hypotheekadviseur kijkt of dit mogelijk is en zet het ‘ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid’ van je vertrekkende partner in gang. Daar betaal je wel advieskosten voor. Zolang de hypotheek op beide namen staat, ben je samen met je ex-partner aansprakelijk voor de hele hypotheek.

De hypotheek na de scheiding overnemen met je nieuwe partner

Indien je een nieuwe partner hebt, kunt je ook samen met je nieuwe partner de hypotheek overnemen. Ook dan vraag je ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ aan voor je vertrekkende ex-partner en koop je hem of haar uit. Je nieuwe partner wordt naast mede-eigenaar, ook hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat hij of zij samen met jou 100% verantwoordelijk is voor het betalen van de hypotheekrente en de aflossing van de hypotheek.

Meer over scheiden en hypotheek overnemen

Het huis verkopen na de scheiding

Misschien wil of kun jij -of je partner- niet in het huis blijven wonen en besluit je het te verkopen. De hypotheekschuld lossen jullie geheel of gedeeltelijk af met de opbrengsten van de verkoop van de woning.

Overwaarde na de scheiding

Overwaarde kun je gebruiken voor de aankoop van een nieuw huis. Investeer je de overwaarde niet in een nieuwe woning? Houd er dan rekening mee dat je te maken krijgt met de bijleenregeling. De bijleenregeling heeft gevolgen voor je hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst gaat er vanuit dat je de overwaarde in je nieuwe woning steekt. Als je dit niet doet, is de rente over dat gedeelte van de hypothecaire lening niet aftrekbaar.

Restschuld (onderwaarde) na de scheiding

Is het huis minder waard dan de hypotheekschuld en kun je de volledige hypotheek niet aflossen uit de verkoopopbrengst en eigen middelen? Dan blijf je met een restschuld achter na de scheiding. In hoeverre je hiervoor samen verantwoordelijk bent, hangt af van de voorwaarden waaronder je bent getrouwd of als partner bent geregistreerd. Daarnaast maakt het verschil of je het huis samen met je partner kocht, of niet.

Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, dan wordt de restschuld onder voorwaarden kwijtgescholden. Als je de restschuld niet kunt betalen, kom je mogelijk in aanmerking voor restschuldfinanciering. Maak een afspraak met je zelfstandig adviseur om te bespreken wat de mogelijkheden zijn in je situatie.

Hypotheek op beide namen na het uit elkaar gaan

Houd je na de scheiding de hypotheek voorlopig liever samen met je partner aan? Dit kan, maar heeft wel (fiscale) gevolgen. Stel dat een van jullie in de woning blijft, dan kan de ander minder of geen nieuwe hypotheek krijgen. Jij en je partner blijven beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van de hypotheekschuld. Ook vervalt na maximaal 2 jaar het recht op hypotheekrenteaftrek voor degene die de woning niet meer bewoont. Degene die wél in de woning blijft wonen, houdt het recht op hypotheekrenteaftrek over zijn of haar deel van de eigenwoningschuld. Maak goede afspraken over:

  • Hoe lang je de woning aanhoudt.
  • Het gebruik van de woning.
  • De verdeling van bijbehorende kosten.

Hypotheekrenteaftrek na scheiding

Scheiden heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. In het jaar van je scheiding mag je nog als fiscale partners aangifte doen. Dit kan gunstig zijn. Samen bepaal je wie welk deel aangeeft voor de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Na het jaar van de scheiding zijn er verschillende situaties mogelijk. Vraag je zelfstandig adviseur naar je mogelijkheden.

Nieuwe hypotheek aanvragen tijdens de scheiding 

Als je na je scheiding wilt verhuizen naar een koophuis, ga je waarschijnlijk een nieuwe hypotheek aanvragen tijdens de scheiding. Dat is mogelijk. Je kunt tijdens de echtscheiding onder voorwaarden een hypotheek aanvragen en een huis kopen. Hypotheekverstrekkers vragen dan waarschijnlijk wel om inzage in een aantal documenten en mogelijk stellen ze extra vragen of voorwaarden. RegioBank denkt hierover graag met je mee. Je zelfstandig adviseur helpt je een nieuwe hypotheek aan te vragen tijdens of na de scheiding. Hier zijn wel advieskosten aan verbonden.

Scheiden en een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Als je door scheiding tijdelijk je hypotheek niet meer kunt betalen, kan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in sommige gevallen zorgen voor een oplossing. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd om betalingsproblemen op te lossen. Je hypotheekverstrekker bepaalt ofje gebruik mag maken van deze mogelijkheden. Ga bij problemen dus altijd naar je adviseur om te kijken wat er mogelijk is. Mogelijk betaal je hiervoor wel advieskosten.

Moet je toch je huis verkopen, omdat je de hypotheeklasten niet kunt dragen? En levert het huis minder op dan resterende hypotheekschuld? Met een hypotheek met NHG betaalt het Waarborgfonds Eigen Woningen onder voorwaarden de restschuld aan je hypotheekverstrekker. Je houdt een schuld over bij het Waarborgfonds. Die schuld kan onder bepaalde voorwaarden worden kwijtgescholden. Meer hierover vind je op de site van NHG.

Hypotheekadvies na je scheiding

Ga je scheiden en heb je een hypotheek? Roep dan zeker de hulp in van een professional. Je zelfstandig adviseur bij je in de buurt heeft al veel vaker met dit soort situaties te maken gehad en begeleidt je stap voor stap. Aan het advies zitten kosten verbonden. Je kunt vooraf informeren welke kosten dit zijn. Het eerste oriëntatiegesprek is gratis.

Maak een afspraak