Scheiden en je hypotheek


Een scheiding is ingrijpend. Naast de emotionele beslissing om uit elkaar te gaan, komen er praktische beslissingen bij kijken. Jullie hebben bijvoorbeeld samen een hypotheek. Misschien blijft een van jullie het liefst in het huis wonen. Je zelfstandig adviseur bij je in de buurt heeft ervaring met dit soort situaties en denkt graag met je mee. We nemen een aantal opties met je door.

Uit elkaar gaan en hypotheek overnemen

Misschien blijf jij of je ex-partner na de scheiding graag in het huis wonen. In dat geval kunnen jullie de hypotheek en het eigendom van de woning op één naam laten zetten. Dit kan alleen als het inkomen van de blijvende partner hoog genoeg is om de hypotheeklasten te dragen. Je zelfstandig adviseur kijkt of dit mogelijk is en zet het ‘ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid’ van de vertrekkende partner in gang. Daar komen wel advieskosten bij kijken. Zolang de hypotheek nog op beide namen staat, ben je allebei aansprakelijk voor de hele hypotheek. 

Berekening van kosten bij hypotheekovername

De partner die na de scheiding in de woning blijft wonen en de hypotheek overneemt, koopt de ander uit. Bij de berekening van de kosten bij een hypotheekovername kijken we naar:

  • de waarde van je woning
  • de verdeling van de waarde
  • de nog openstaande hypotheek

Een taxateur kan de waarde van jullie huis vaststellen. Is het huis meer waard dan de openstaande hypotheekschuld? Dan is er sprake van overwaarde. Ook kan de openstaande hypotheekschuld hoger zijn dan de woningwaarde. Dit noemen we onderwaarde.  Hoe de over- en onderwaarde worden verdeeld, hangt af van jullie afspraken. Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, zijn jullie ieder voor de helft eigenaar en is deze verdeling 50-50. Bij beperkte gemeenschap van goederen of als jullie niet getrouwd of geregistreerd partner zijn, wordt de waarde verdeeld volgens de afspraken die jullie hebben gemaakt.

Voorbeeld kosten berekenen bij hypotheekovername

Stel: je wilt na het scheiden de hypotheek behouden. Jullie woning is getaxeerd op € 300.000 en er staat nog een hypotheekschuld open van € 180.000. De overwaarde is dan € 120.000. Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, heeft je ex-partner recht op de helft. Dit is € 60.000.

Neem je de hypotheek en de woning over en dus ook de onderwaarde? Dan moet je  ex-partner jou compenseren voor het volledig overnemen van deze onderwaarde.  

Geen vergoeding voor renteverlies verschuldigd

Je betaalt geen vergoeding voor het renteverlies, ook wel boeterente genoemd, als je de hypotheek van je ex-partner overneemt en de rente van je ex-partner voortijdig verlengt. De rente voor het deel van je partner kun je in dat geval kosteloos overzetten naar de huidige rente. Tip: check meteen of de rente op jouw deel ook omlaag kan. Houd er rekening mee dat je over je eigen deel wel een vergoeding voor renteverlies betaalt als je de rente wijzigt.

Hypotheek overnemen met nieuwe partner

Stel dat de blijvende partner een nieuwe partner heeft, kan hij of zij samen met de nieuwe partner de hypotheek overnemen. Ook dan vraag je ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ aan voor de vertrekkende partner en koop je hem of haar uit. De nieuwe partner wordt naast mede-eigenaar hoofdelijk verbonden. Dat betekent dat hij of zij 100% aansprakelijk wordt voor het betalen van de hypotheekrente en de aflossing van de hypotheek.

Het huis verkopen na de scheiding

Misschien willen of kunnen jullie allebei niet in het huis blijven wonen en besluiten jullie het te verkopen. De hypotheekschuld lossen jullie geheel of gedeeltelijk af met de opbrengst van de verkoop van de woning.

Overwaarde

Overwaarde kun je gebruiken voor de aankoop van een nieuw huis. Investeer je de overwaarde niet in een nieuwe woning? Houd er rekening mee dat je te maken krijgt met de bijleenregeling. De bijleenregeling heeft gevolgen voor je hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst gaat er vanuit dat je de overwaarde in je nieuwe woning steekt. Als je dit niet doet, is de rente over dat gedeelte van de hypothecaire lening niet aftrekbaar.

Onderwaarde of restschuld

Is jullie huis minder waard dan de hypotheekschuld en kunnen jullie de volledige hypotheek niet aflossen uit de verkoopopbrengst en eigen middelen? Dan is er een restschuld. In hoeverre jullie hiervoor samen verantwoordelijk zijn, hangt af van jullie samenlevingsvorm. Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, dan wordt de restschuld onder voorwaarden kwijtgescholden. Als je de restschuld niet kunt betalen, kom je mogelijk in aanmerking voor restschuldfinanciering. Bespreek met je zelfstandig adviseur wat de mogelijkheden zijn in je situatie.

Hypotheek op beide namen na het uit elkaar gaan

Houden jullie na de scheiding de hypotheek voorlopig liever samen aan? Dit kan, maar heeft wel (fiscale) gevolgen. Stel dat een van jullie in de woning blijft, dan kan de ander minder of geen nieuwe hypotheek krijgen. Jullie blijven beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van de hypotheekschuld. Ook vervalt na maximaal twee jaar het recht op hypotheekrenteaftrek voor degene die de woning niet meer bewoont. Degene die wél in de woning blijft wonen, houdt het recht op hypotheekrenteaftrek over zijn of haar deel van de eigenwoningschuld. Maak hier goede afspraken over, zoals hoe lang jullie de woning aanhouden, het gebruik van de woning en de verdeling van de bijbehorende kosten.

Hypotheekrenteaftrek na scheiding

Scheiden heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek.  Het jaar van jullie scheiding, mogen jullie nog als fiscale partners aangifte doen. Dit kan gunstig zijn. Samen bepaal je wie welk deel aangeeft voor de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Na het jaar van de scheiding zijn er verschillende situaties mogelijk. Vraag je zelfstandig adviseur naar je mogelijkheden.

Meer over hypotheekrenteaftrek

Hypotheekadvies na je echtscheiding

Doe het vooral niet alleen, maar roep de hulp in van een professional. Je zelfstandig adviseur bij je in de buurt heeft al vaker met dit soort situaties te maken gehad en begeleid je stap voor stap. Aan deze afspraak zijn kosten verbonden. Je adviseur vertelt je vooraf wat de kosten zijn.

Meer informatie over wonen en je hypotheek

Een ander huis kopen

Stappenplan Ander huis kopen

Meer over scheiden en de hypotheek

RegioBank team

Onafhankelijk hypotheekadvies

Onze adviseurs helpen je graag met je vragen over scheiden en je hypotheek.