Scheiden en uw hypotheek

Een scheiding is ingrijpend. Naast de emotionele beslissing om uit elkaar te gaan, komen er praktische beslissingen bij kijken. Jullie hebben bijvoorbeeld samen een hypotheek. Misschien blijft een van jullie het liefst in het huis wonen. Uw Zelfstandig Adviseur bij u in de buurt heeft ervaring met dit soort situaties en denkt graag met u mee. We nemen een aantal opties met u door.

Uit elkaar gaan en hypotheek overnemen

Misschien blijft u of uw ex-partner na de scheiding graag in het huis wonen. In dat geval kunnen jullie de hypotheek en het eigendom van de woning op één naam laten zetten. Dit kan alleen als het inkomen van de blijvende partner hoog genoeg is om de hypotheeklasten te dragen. Uw Zelfstandig Adviseur kijkt of dit mogelijk is en zet het ‘ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid’ van de vertrekkende partner in gang. Daar komen wel advieskosten bij kijken. Zolang de hypotheek nog op beide namen staat, bent u allebei aansprakelijk voor de hele hypotheek. 

Berekening van kosten bij hypotheekovername

De partner die na de scheiding in de woning blijft wonen en de hypotheek overneemt, koopt de ander uit. Bij de berekening van de kosten bij een hypotheekovername kijken we naar:

  • de waarde van uw woning
  • de verdeling van de waarde
  • de nog openstaande hypotheek

Een taxateur kan de waarde van jullie huis vaststellen. Is het huis meer waard dan de openstaande hypotheekschuld? Dan is er sprake van overwaarde. Ook kan de openstaande hypotheekschuld hoger zijn dan de woningwaarde. Dit noemen we onderwaarde.  Hoe de over- en onderwaarde worden verdeeld, hangt af van jullie afspraken. Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, zijn jullie ieder voor de helft eigenaar en is deze verdeling 50-50. Bij beperkte gemeenschap van goederen of als jullie niet getrouwd of geregistreerd partner zijn, wordt de waarde verdeeld volgens de afspraken die jullie hebben gemaakt.

Voorbeeld kosten berekenen bij hypotheekovername

Stel: u wilt na het scheiden de hypotheek behouden. Jullie woning is getaxeerd op € 300.000 en er staat nog een hypotheekschuld open van € 180.000. De overwaarde is dan € 120.000. Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, heeft uw ex-partner recht op de helft. Dit is € 60.000.

Neemt u de hypotheek en de woning over en dus ook de onderwaarde? Dan moet uw  ex-partner u compenseren voor het volledig overnemen van deze onderwaarde.  

Geen vergoeding voor renteverlies verschuldigd

U betaalt geen vergoeding voor het renteverlies, ook boeterente, als u de hypotheek van uw ex-partner overneemt en de rente van uw ex-partner voortijdig verlengt. De rente voor het deel van uw partner kunt in dat geval kosteloos overzetten naar de huidige rente. Tip: check meteen of de rente op uw deel ook omlaag kan. Houd er rekening mee dat u over uw eigen deel wel een vergoeding voor renteverlies betaalt als u de rente wijzigt.

Hypotheek overnemen met nieuwe partner

Stel dat de blijvende partner een nieuwe partner heeft, kan hij of zij samen met de nieuwe partner de hypotheek overnemen. Ook dan vraagt u ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ aan voor de vertrekkende partner en koopt u hem of haar uit. De nieuwe partner wordt naast mede-eigenaar hoofdelijk verbonden. Dat betekent dat hij of zij 100% aansprakelijk wordt voor het betalen van de hypotheekrente en de aflossing van de hypotheek.

Het huis verkopen na de scheiding

Misschien willen of kunnen jullie allebei niet in het huis blijven wonen en besluiten jullie het te verkopen. De hypotheekschuld lossen jullie geheel of gedeeltelijk af met de opbrengsten van de verkoop van de woning.

Overwaarde

Overwaarde kunt u gebruiken voor de aankoop van een nieuw huis. Investeert u de overwaarde niet in een nieuwe woning? Houd er rekening mee dat u te maken krijgt met de bijleenregeling. De bijleenregeling heeft gevolgen voor uw hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst gaat er vanuit dat u de overwaarde in uw nieuwe woning steekt. Als u dit niet doet, is de rente over dat gedeelte van de hypothecaire lening niet aftrekbaar.

Onderwaarde of restschuld

Is jullie huis minder waard dan de hypotheekschuld en kunnen jullie de volledige hypotheek niet aflossen uit de verkoopopbrengst en eigen middelen? Dan is er een restschuld. In hoeverre jullie hiervoor samen verantwoordelijk zijn, hangt af van jullie samenlevingsvorm. Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, dan wordt de restschuld onder voorwaarden kwijtgescholden. Als u de restschuld niet kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor restschuldfinanciering. Bespreek met uw Zelfstandig Adviseur wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Hypotheek op beide namen na het uit elkaar gaan

Houden jullie na de scheiding de hypotheek voorlopig liever samen aan? Dit kan, maar heeft wel (fiscale) gevolgen. Stel dat een van jullie in de woning blijft, dan kan de ander minder of geen nieuwe hypotheek krijgen. Jullie blijven beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van de hypotheekschuld. Ook vervalt na maximaal twee jaar het recht op hypotheekrenteaftrek voor degene die de woning niet meer bewoont. Degene die wél in de woning blijft wonen, houdt het recht op hypotheekrenteaftrek over zijn of haar deel van de eigenwoningschuld. Maak hier goede afspraken over, zoals hoe lang jullie de woning aanhouden, het gebruik van de woning en de verdeling van de bijbehorende kosten.

Hypotheekrenteaftrek na scheiding

Scheiden heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek.  Het jaar van jullie scheiding, mogen jullie nog als fiscale partners aangifte doen. Dit kan gunstig zijn. Samen bepaal je wie welk deel aangeeft voor de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Na het jaar van de scheiding zijn er verschillende situaties mogelijk. Vraag uw Zelfstandig Adviseur naar uw mogelijkheden.

Meer over hypotheekrenteaftrek

Hypotheekadvies na uw echtscheiding

Doe het vooral niet alleen, maar roep de hulp in van een professional. Uw Zelfstandig Adviseur bij u in de buurt heeft al vaker met dit soort situaties te maken gehad en begeleidt u stap voor stap. Aan deze afspraak zijn kosten verbonden. Uw adviseur vertelt u vooraf wat de kosten zijn.

Meer informatie over wonen en uw hypotheek

Een ander huis kopen

Stappenplan Ander huis kopen

RegioBank team

Onafhankelijk hypotheekadvies

Onze adviseurs helpen u graag met uw vragen over scheiden en uw hypotheek.